Výstavba nad Lesním koupalištěm 2 – kdo na tom vydělá, kdo prodělá?

V reakci na podněty a dotazy, které se schází k této kauze pár doplňujících informací. V územním rozhodnutí se jedná o pozemky v katastrálním území Ruprechtice, a to p.p.č. 2068/1, 2068/8, 2069/3, 2070/1, 2071, 2072/4, 2073/1, 2073/2, 2073/5, 2073/6, 2074/1, 2100. Na tyto pozemky je vydáno územní rozhodnutí (z roku 2009) povolující zástavbu. Nyní se konkrétně jedná o zástavbu na pravé straně, tedy pozemky 2068/1, 2068/8, 2073/2, 2073/5, 2073/6, kde by mělo vyrůst 7 rodinných domů.

Tyto plochy jsou v návrhových plochách sportu a rekreace. Majiteli jsou manželé Balatkovi, manželé Barkovi, p. Salaba a p. Jenček., které zastupuje společnost ANTA – AG, spol. s.r.o.

Stavební úřad se odvolává na historickou platnost územního rozhodnutí z roku 1994, to však bylo mezitím několikrát měněno, a to nejen typ zástavby, ale postupně se ve změnách objevují i jiná parcelní čísla a dokonce i ulice. Územní rozhodnutí bylo opakovaně vydáváno i přes nesoulad s územním plánem a stavební úřad tento rozpor neřešil – a odmítá ho řešit i nyní.

V roce 2009 dokonce přímo odbor právní a veřejných zakázek podal námitku, kde na rozpor poukazuje a žádá zrušení vydaného rozhodnutí. Stavební odbor námitku zamítnul. Proti tomuto postupu se lze odvolat ke Krajskému úředu – lhůta pro odvolání končila 12.11.2011.

Několikrát jsme žádali vedení města, ať odvolání na Krajský úřad podá. Iniciovali jsme projednání v Komisi pro životní prostředí, která odvolání jednomyslně podpořila, jednal o tom Výbor pro územní plánování, na problém byla upozorněna sama primátorka. Přesto se město rozhodlo odvolání nepodat a raději s majiteli vyjednávat – o pro město nevýhodných podmínkách.

Kdo a jak na výstavbě vydělá?

Jednoznačně investor. V roce 2008 byl většinový podíl na pozemcích koupen manželi Balatkovými a Barkovými a panem Salabou. 27 000 m2 bylo prodáno za 200 tis. Kč. V kupní smlouvě je jasně uvedeno, že se jedná o pozemky převážně orné půdy a travního porostu. Tomu odpovídá i cena 7 Kč/m2. Což je v Liberci i na ornou půdu velmi málo… Pokud mám v kupní smlouvě z roku 2008 uvedeno, že kupuji nezastavitelné pozemky, ty jsou uvedeny i v územním plánu, nemohu se poté odvolávat na 18 let staré a několikrát měněné územní rozhodnutí.

Podtrženo sečteno – na této operaci, díky nezákonému kroku stavebního úřadu, kdy se z orné půdy bez schválení změny územního plánu staly pozemky stavební, majitelé vydělají hrubým odhadem 10-20 milionů Kč.

Kdo na tom prodělá?

Jak jinak – město. To, co je panem Rutkovským považováno za vítězství a výhodnou dohodu bude město stálo kolem 200 tis. Kč za odkup pozemků, které jsou stejně nezastavitelné. Tzn. že za nepatrnou část pozemků město zaplatí tolik, jako majitelé v roce 2008 za celých 27 000 m2. A občané přijdou o další kus zeleně.

Kde je problém?

Ve fungování stavebního úředu, který si v případech, na kterých má zájem, dělá, co chce, bez ohledu na jasně dané postupy. A ve způsobu vedení města, které, ať již úmyslně, nebo z neznalosti, neumí bránit zájmy své a svých obyvatel a jedná z pozice podřízeného i v případech, kde má právo na své straně.

Je dohoda, předkádaná panem Rutkovským, skutečně vítězstvím?

Pan Rutkovský hovoří o výhodných podmínkách, vyjednaných s investorem. Za vítězství prý máme považovat stav, kdy město zaplatí za drobné pozemky 200 ti. Kč, bude zachována průchodnost krajiny, a zástavba na pravé straně ulice bude o něco řidší – výměnou za hustší zástavbu na straně levé. Přitom dle zákona majitelé pozemků MUSÍ ponechat průchodnost krajiny, je-li cesta zvykově využívána (což zde jednoznačně je) a územní plán nepřipouští žádnou zástavbu. Nějak mi to vítězství nedává smysl.

Co se dá ještě udělat?

Je možné podat žádost o přezkum postupu stavebního úřadu na Krajský úřad – Odbor územního plánování a stavebního řádu. Ptát se volených politiků, proč nehájí zájmy města. Žádat veřejná projednání u projektů, které zasahují území, která jsou veřejně využívána nejen sousedy, ale obyvateli ze širokého okolí. A v neposlednířadě přemýšlet, jestli ti, které volíme, skutečně hájí naše zájmy.

[widgetkit id=54]

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Někdo říká, že zatím jsou blížící krajské volby. Někdo zase, že je to nová strategie, protože ve starém stylu se už prostě pokračovat nedalo.
Jako člen o.s. Staré Město Liberec jsem vytvořil návrh projektu obnovy Lesního koupaliště maximálně odpovídající přáním zjištěným u našich členů a příznivců. Návrh je