Pracují na radnici schopní lidé nebo amatéři?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: jak kde…

Vzhledem k tomu, v jakém stavu byla zastupitelstvu předložena smlouva o úpravě vztahů v tzv. Oddechové zóně Perštýn, však mám pocit, že tuto smlouvu profesionálové zrovna nepřipravovali a nesvědčí ani o dostatečných schopnostech a kompetencích členů rady města.

Ve smlouvě totiž chyběla některá klíčová ustanovení, část ustanovení nebyla jednoznačně formulována a skýtala prostor pro odlišný výklad v budoucnu. Zejména by uzavření této smlouvy přineslo riziko, že v jejím důsledku bude město muset v budoucnu zaplatit společnosti GEPO – Geotermální energie pro občany, o.p.s., kterou spoluzaložil pan Zeronik, který je zároveň jednatelem společnosti Iberus, desítky milionů korun.

O co například ve smlouvě šlo?

Ve výčtu bodů, které jmenovitě umožňovaly ukončení smlouvy ze strany města chyběl bod 2.3. , který by jednoznačně umožnil smlouvu ukončit, pokud nebude projekt Oddychové zóny realizován.

Jako velmi problematický, i když ne patrný na první pohled, byl bod 3.8, který původně zněl:

3.8. V případě ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran nebo po uplynutí sjednané doby nájmu, má GEPO nárok na náhradu zhodnocení pozemků ve výši stanovené znaleckým posudkem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zastupitelé za Změnu pro Liberec navrhli tuto klíčovou změnu, která v budoucnu ušetří město rizika platit desítky milionů korun:

3.8 V případě ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran před uplynutím sjednané doby má GEPO nárok na úhradu 15% podílu z ceny Projektu, od které bude za každý jeden uplynulý rok od podpisu této smlouvy odečteno 0,5 %, tzn. 1/30 tohoto podílu.

Zdůvodnění: tato změna vyloučila budoucí možnost, aby město proplatilo celou či část dotace EU, ve výši cca 30 mil. Kč, kterou má získat společnost GEPO, stejně tak zhodnocení samotných pozemků vlivem možného růstu jejich ceny v čase, což je problém u kauzy nevýhodné privatizace tzv. Machnínského zámečku. 15% z ceny projektu se týká dofinancování, které bude muset GEPO zaplatit z vlastních zdrojů.

Je s podivem, že ani náměstek Šolc na tento problém neupozornil, protože mu je kauza Machnínského zámečku, kde bylo podobné ustanovení, osobně známa, jako bývalý předseda kontrolního výboru tuto kauzu podrobně zná. Nechci podezírat pana Šolce hned z toho, že by byl v této věci nějak zkorumpován, spíše si myslím, že se jedná o neschopnost, bohužel u náměstka, který má na starosti klíčovou věc – ekonomiku města.

Nejinak je tomu i u dalších členů dnešního vedení města, kteří se své práci věnují jako uvolnění zastupitelé na plný úvazek, přesto jsou schopni zastupitelstvu předkládat takto špatně připravené smlouvy a pak ještě peskovat opoziční zastupitele, že to neudělali ve svém volném čase za ně a v dostatečném předstihu.

Dalším problémem bylo ne zcela jasné ustanovení o tom, jak bude řešena veřejná přístupnost parku, resp. její zajištění pouze ve velmi omezené míře a v neposlední řadě to, že město nenapadlo zajistit si předkupní právo na 49/100 podíl části pozemků, jejichž majitelem je společnosti Iberus s neznámými majiteli, což by v budoucnu mohlo zkomplikovat fungování či využívání těchto ploch.

Tato smlouva byla nakonec z jednání stažena s tím, že přednesené připomínky, se kterými se můžete seznámit zde, budou do smlouvy zapracovány a smlouva bude předložena příště znovu. Město by tak mělo mít lépe ochráněno svá práva a mělo by se vyhnout možným rizikům v budoucnu. I tak pro ni i po této úpravě ale hlasovat nebudu, neboť pan Jiří Zeronik ani na opakovaný dotaz nesdělil, kdo jsou skuteční vlastníci společnosti Iberus, která má být jedním z účastníků této smlouvy.

Jan Korytář, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si