25. Listopad, 2011

Ve středu 23.11. 2011 zemřel ve věku 87 let architekt světového významu, Karel Hubáček. Mezi řadou jeho znamenitých počinů vyniká přeci jen realizace horského hotelu a vysílače na Ještědu, která se za posledních 45 let stala neoddiskutovatelným symbolem města i celého kraje. Nejde ale jen o zmíněnou neslavnější Hubáčkovu stavbu, vysílač na Ještědu, která…

25. Listopad, 2011

Na předposledním letošním zastupitelstvu toho bylo nemálo opět nejen k poslouchání, ale tentokrát i ke koukání. To když někteří zastupitelé zapojili svůj teatrální um z neštěstí nad tím, že nemohou dříve domů. Daleko podstatnější byla ale diskuse o hazardu, podpoře soukromých škol, zvláštní kvalita i způsob předložení etického kodexu nebo úroveň připravených smluv, které…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.