Změna pro Liberec nepodpoří rozpočet města

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Navržený rozpočet města na rok 2012 si nezaslouží podporu, protože se opírá o nepodložené příjmy, vůbec nesnaží se o úspory na straně přeplácených služeb a na druhé straně výraznými škrty ohrožuje některé městské organizace.

 

Proč Změna pro Liberec rozpočet nepodpoří

  • Prodej letiště – velmi pochybujeme o reálnosti prodeje, neznáme dosud žádného zájemce. Celá akce připomíná jiný nápad náměstka Šolce, který skončil krachem – prodej soch a dalších uměleckých děl. Letiště je ale především strategickým majetkem, který by město nemělo promarnit kvůli neschopnosti současného vedení magistrátu sestavit reálný rozpočet.
  • Příjmy města jsou i bez prodeje letiště vyšší než loni.
  • Razantní škrty u divadel, zahrad a na investicích u příspěvkových organizací (jejich odpisy jsou rozpuštěny v rozpočtu).
  • Žádná snaha ušetřit na nákladech dlouhodobých smluv, např. výdaje plynoucí ze smluv s Eltodem a Ještědskou sportovní dokonce rostou.
  • Žádná snaha ušetřit např. u podpory stravování v soukromých základních školách nebo u společnosti Spacium. 
  • Rozpočet neřeší padesátimilionový schodek na revolvingovém úvěru.

“Příjmy města rostou, hlavně díky opatřením původně navrženým Změnou pro Liberec, jako bylo zvýšení daně z nemovitosti. Přesto se vedení města pokouší vyvolat pocit ohrožení, kterým by omluvilo prodej letiště a škrty v divadlech, zahradách a jinde”, říká stínový náměstek pro ekonomiku Jaromír Baxa.

Josef Šedlbauer poukazuje na to, že se město ani nepokusilo ušetřit na dlouhodobých smlouvách se soukromými společnostmi: “Celkově řečeno tedy šetří na veřejných službách a nepokouší se ušetřit tam, kde je ve hře soukromý partner. Rozpočet by mělo být možné sestavit i bez prodeje letiště, to by ale vedení města muselo mít odvahu zabývat se kostlivci ve skříni.”

Ve zdůvodnění rozpočtu jsou chyby, např. tvrzení, že výdaje jsou letos nižší než loni, není pravda. Občané i zastupitelé tak byli uvedeni v omyl. Není přiznáno, že se odkládá splátka revolvingového úvěru. Zároveň se píše o tom, že na opravy v příspěvkových organizacích zůstane 30% úrovně letošního roku, nám však po studiu návrhu rozpočtu vychází, že zůstane pouze 6%. Budeme nadále zjišťovat, co je vlastně pravda.

Co se mohlo a mělo udělat jinak

  • Daň z nemovitosti mohla být zvýšena v jiné struktuře – výnos až o 40 mil. vyšší díky stejnému zvýšení daně jako u bytů a domů i u obchodních center a průmyslových objektů.
  • Revize smluv v Praze i jinde přinesla úspory v řádech desítek milionů.
  • Ušetřit za některé nikoli nezbytné výdaje typu Spacium.

Rozpočet – detailnější rozbor jednotlivých bodů

Prodej letiště: Radnice chce získat 100 mil. Kč prodejem letiště. Prodá-li ho, zbaví se kontroly nad rozsáhlou rozvojovou plochou strategického významu, žádná takto velká v Liberci už není. Navíc nemáme informaci o tom, jestli pro něj je vůbec kupec, pokud není, jde o nezodpovědnost podobnou, jako když se v polovině roku náměstek Šolc tvrdil, že zvýšené výdaje na Spacium vykompenzuje prodej jeho uměleckých děl, což se ukázalo jako nesmysl. Teď jde o mnohem větší rozměr. Případný výpadek by pak město jen velmi těžko kompenzovalo. V neposlední řadě peníze z prodeje pomohou jeden jediný rok.

Peněz má přitom město více než loni a přesto škrtá a vyprodává majetek: na výdaje je o 164 mil. Kč více než loni, bez prodeje letiště by bylo o 64 mil. více než loni. Je to díky dani z nemovitosti a díky vytažení části prostředků z TSML. Na tyto zdroje příjmů upozornila Změna pro Liberec. Utrácí se za stavební činnost, za opravy a udržování vzrostou výdaje o 87 mil. Kč (z 39 na 126 mil.), v souvislosti s projekty IPRM rostou investice o 30 mil. Kč na jejich spolufinancování.

U problematických smluv se nešetří. Aréna, Eltodo… Další výrazné nárůsty výdajů jsou u dlouhodobých smluv, na potřebu jejich revize upozorňujeme opakovaně: zejm. Eltodo + 4 mil., Ještědská sportovní + 2 mil. Na svém zůstává ASA, koncesní smlouva, minimální pokles je u městských společností DPMLJ a TSML.

Razantní škrty v divadlech a v zahradách. Přestože dochází k celkovému nárůstu výdajů, v rozpočtu je navrženo poměrně razantní snížení výdajů u příspěvkových organizací: Divadlo F. X. Šaldy jde např. s rozpočtem níž o 5 mil. a na opravy o další 2 miliony. Jde o existenční ohrožení, divadlo se s provozním rozpočtem dostává hluboko pod úroveň roku 2005 (navrženo 60 mil., r. 2005 62 mil., letos 65 mil.), a to bez ohledu na růst cen energií, mezd atd. Město také potají fakticky zrušilo fondy na opravy v příspěvkových organizacích.

Neřeší se skrytý dluh na revolvingovém úvěru a jeho řešení není v důvodové zprávě nastíněno. Jde cca o 50 mil. Kč, přitom v návrhu na rozpočet, který šel v září do rady, jeho splátka byla.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Zanedbané střední školství řeší vedení Libereckého kraje pět minut po dvanácté. Především v Liberci je kapacita gymnázií naprosto nedostatečná. Hejtman Půta tak pod tlakem kritiky