nášLiberec

Search

Hommage na Pravdolásku

Vždy když narazím někde v textu na výraz „pravdoláskař(i)“ vyvolá to u mě silně negativní emoce a hluboké nepochopení.

Znovu a znovu se snažím porozumět, proč se někdo rozhodne právě tímto výrazem vyjadřovat svou nenávist a pohrdání, v lepším případě se alespoň pokouší zesměšňovat své jinak myslící a jiné názory hlásající spoluobčany.

Vždyť to přeci nemá vůbec žádnou logiku. Jsem-li přesvědčen o nutnosti poukázat na jednání nebo postoje dotyčných osob, které jsou v rozporu s mým pohledem na svět, pak je přeci daleko efektivnější vyjádřit svůj názor adresně a naprosto konkrétně.

Autor tohoto uměle vytvořeného novotvaru se zřejmě inspiroval Havlovým heslem, které pozdějšího prezidenta spontánně napadlo, když stoupal na tribunu, aby promluvil ke shromážděnému davu. Zdá se, že mají lidé používající výraz „pravdoláskař“ vážné výhrady k těmto humanisticky nejvyšším pojmům „Pravda a Láska“. To je pro mě jedno z možných vysvětlení.

Mám ale vážné pochybnosti, zda je vůbec možné, aby tyto dva výrazy, které spolu se svobodou každé bytosti představují absolutní základ lidské existence, byly pro někoho synonymem opovržení a posměchu a aby se s tím ještě onen dotyčný vůbec netajil? Přiznám se, že mně to opravdu nejde do hlavy. Že by se tím dotyční chtěli přiznávat ke lži a nenávisti, jako svým hodnotám a to ještě takto veřejně, je jistě již ze zcela praktických důvodů spíše nepravděpodobné. Možná jsou přesvědčeni, že s hlásáním pravdy a láskou k bližnímu dnes nelze daleko dojít a považují tedy ve svém cynismu podobný postoj za výraz naivity, nebo dokonce hlouposti a slabosti.

Tomu by do určité míry napovídaly i některé výroky současného pana prezidenta. Mám na mysli především zlehčování a až ignorování problému korupce, nebo výroky o čistých a špinavých penězích… Dokreslíme-li celý dojem známou historkou o plnícím peru, začíná být obraz zřetelnější.

Bohužel je to jen ona pověstná špička ledovce. Chod společnosti je více než vážně narušen korupčními praktikami a rychle narůstající sociální nerovností. Ano, můžeme říci, že naše společnost je vážně nemocná. Projevuje se to jako rakovinový nádor, který metastázuje a zachvacuje postupně celý organismus. Nenasadí-li se včas vhodná léčba dojde ke kolapsu. Hluboká frustrace pramenící z těchto poměrů zachvacuje čím dál větší část obyvatelstva.

Společensky vysoce nebezpečným dopadem je skutečnost, že pro morálně slabší jedince je tento stav živnou půdou a dobrým alibi pro snížení morální laťky, kterou by za příznivějších podmínek měla většina z nich asi podstatně výše nastavenou. Za těchto okolností a na základě vlastního špatného svědomí se mohou bohužel podobné výpady proti těmto elementárním morálním hodnotám setkat u mnohých s příznivou odezvou.

Hlásím se tímto plně a bezvýhradně k principům „Pravdolásky“ a vůbec bych se pane A.B.Bartoši nezlobil, kdybyste mě při příští aktualizaci Vašeho seznamu zařadil mezi Vámi opovrhované „devianty“. Bylo by pro mě totiž nesmírnou ctí, nacházet se alespoň na papíře v tak vynikající společnosti.

Ano přiznávám se, jsem pravdoláskař tělem i duší, protože věřím, že PRAVDA je vrcholným bodem lidské evoluce a LÁSKA je substance jež tvoří naší podstatu.

Jiří Čeček

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ze zprávy ČTK: Policie odložila trestní oznámení, které podal jeden z kandidátů z loňských voleb do zastupitelstva v Libereckém kraji. Tvrdil, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani
 V podstatě by stačilo, kdybych zde odkázal na svůj nedávný příspěvek, kde jsem to nejpodstatnější k problematice letošních voleb již uvedl. Doplněno o následující
Jsem zklamaný, ano jsem velmi zklamaný z předvolebních materiálů pro krajské volby. Máme výrazně méně veselých billboardů a odhlédnu-li od Starostů, ANO a ochránců
Hejtman nezaváhal a pospíšil si. Hned při první příležitosti sdělil prostřednictvím MFDnes voličům, že kampaň Změny bude hnusná (trefně o tom píše Jan Šebelka