Lesní informační centrum v areálu bývalého lesního koupaliště

Tisková zpráva Magistrátu města Liberce: Po vynuceném vyřazení projektu obnovy areálu Lesního koupaliště z projektů zařazených do dotačního programu IPRM III v květnu tohoto roku uvítalo vedení Statutárního města Liberec společnou iniciativu Městského střediska ekologické výchovy Divizna (při ZOO Liberec) a příspěvkové organizace Městské lesy Liberec připravit záměr na využití areálu bývalého Lesního koupaliště.

 

Areál může dle předkladatelů záměru sloužit nejen pro atraktivní trávení volného času obyvatel, ale také pro vzdělávání školních dětí v ekologii, vztahu k přírodě, tradicím a dalším aktivitám.

Zástupci obou společností (Ing. Aleš Kočí za SEV Divizna a Bc. Jiří Bliml za Městské lesy Liberec) již představili studii vedení Statutárního města Liberec v čele s primátorkou Martinou Rosenbergovou. Primátorka se svými náměstky tak zhlédla prezentaci, která nastínila, jak by se do budoucna mohlo momentálně neutěšené prostředí areálu změnit. Navržené nízkoenergetické objekty, které svým vzhledem zapadají do naší krajiny, umožní umístit nejen lesní informační centrum a učebnu, kterou by využívalo SEV Divizna ale také občerstvení a sociální zázemí. Část objektu by byla určena pro zajištění zázemí lesníků Městských lesů.

Velmi atraktivní je navržená úprava venkovních ploch areálu, na kterých by dle studie mělo být dětské hřiště, sportovní hřiště, volně přístupné plochy trávníků určené k rekreaci a v neposlední řadě i přírodní vodní plocha, v níž by v parných letních dnech mohli návštěvníci najít osvěžení. To vše, nesoucí se v duchu šetrného zacházení s přírodou (vytápění objektů formou zplynovacího kotle na dřevo z městských lesů, jejich situování tak, aby co nejvíce využívaly slunečního svitu, přírodní materiály použité při budování celého areálu) ve spojení s otevřeností areálu bez oplocení by mohlo znovu lákat Liberečany i návštěvníky k trávení volného času.

Náklady na revitalizaci území a realizaci Lesního informačního centra by byly jasné až po zpracování projektu. Dle stávající studie se předběžně domníváme, že se jedná o částku okolo 30 milionů korun. Na vybudování Lesního informačního centra se však musí sehnat dotační peníze, a to buď z Cíle 3 nebo SFŽP, či jiné. Pokud SML najde vhodný dotační program a zároveň finance na spoluúčast, představí v příštím roce projekt veřejnosti.

Cestou k zajištění dlouhodobého ekonomického provozu areálu je dohoda o spolupráci s Městskými lesy Liberec, které hledají zázemí pro výkon své činnosti při obhospodařování městských lesů. Vítaným partnerem projektu se stala správa CHKO Jizerské hory, která aktivitu vítá a využije infocentra k informování návštěvníků o Jizerských horách.

V areálu bývalého lesního koupaliště by tak Liberečané po letech opět nalezli potřebné osvěžení a odpočinek. Tentokrát v novém areálu, který by sloužil kromě rekreace též pro ekologické vzdělávání.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt