Otevřený dopis náměstkovi Jiřímu Rutkovskému

Vážený pane náměstku,
vzhledem k pozdnímu uveřejnění času žádám o přesun začátku jednání ZM Liberce k pokynům k návrhu nového územního plánu z navržených 10:00 na standardních 15:00, nebo o přesun jednání ZM na jiné datum schválené na ZM, např. formou změny usnesení k časovému plánu zastupitelstva schváleným v listopadu. Máte-li pocit, že je potřeba říci zastupitelům mnoho informací, před samotným schválením, navrhuji Vám 2 věci:

1) Pečlivě zpracovat důvodovou zprávu k pokynům, které máme schvalovat, s kvalitní a vysvětlující důvodovou zprávou ke každému bodu z pokynů odůvodňující zastupitelům i veřejnosti, proč je ten či onen bod podstatný. Inspiraci, jak by to mohlo vypadat, vidím na webu Olomouce. Předpokládám, že pokyny v podobě diskutované na výboru pro ÚP byly v pracovní verzi a budou ještě dopracovány. Viz zde.

Vaší pozornosti doporučuji zejm. část III (s. 23-341). Dopracovaný materiál v písemné podobě předložit min. 10 dní před jednáním ZM zastupitelům i veřejnosti.

2) Ponechat začátek jednání ZM na 15:00 s tím, že před jednáním ZM proběhne Seminář k územnímu plánu pro zastupitele i veřejnost s body 1-5 narženého programu (viz níže). Jednání ZM by pak začalo prezentací pokynů, diskusí občanů a diskusí zastupitelů ve standardních 15 hodin.

Chci upozornit, že svoláváme zastupitelstvo na zcela odlišný čas než je obvyklé nikoliv v době živelné katastrofy, nikoliv v době, kdy na nějakém zasedání ZM nebyl schválen nějaký zásadní materiál, jehož vyhotovení k určitému datu předpokládají zákony této země, ale že jde o dlouho dopředu připravované ZM, u kterého se nikdo z vedení města nenamáhal informovat o termínu ani občany ani zastupitele: považuji to za nešťastný krok.

Zároveň by mě zajímalo, kdy bude o datu projednávání informována veřejnost prostřednictvím zpravodaje a prostřednictvím webu města, stejně jako, proč na webu novyup.liberec.cz nejsou informace pro občany, jak dopadly jejich námitky. Inspirací, jak by taková informace pro občany měla vypadat, opět budiž Olomouc – viz zde

Děkuji za odpověď

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Program navržený vedením města

Kdy: ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 od 10 hod.
Kde: v budově radnice, místnost zastupitelstva č.11.

Důvodem pro časnější začátek je předpokládaná časová náročnost zasedání. Zastupitelstvo bude možné sledovat on-line na internetu.

  1. Zahájení, schválení pořadu jednání (od 10,00 hod.)
  2. Proces pořizování územního plánu, co jsou pokyny pro zpracování návrhu
  3. Představení koncepce
  4. Prezentace výsledků jednání s dotčenými orgány
  5. Prezentace doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování
  6. Vystoupení zástupců osadních výborů a prezentace výsledků jednání s občanskými sdruženími
  7. Diskuze zastupitelů
  8. Přestávka na oběd (cca 13,00-14,00 hod., oběd bude zajištěn v místě zasedání)
  9. Diskuze občanů (od 14,00 hod.)
  10. Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna