Jaké projekty lze realizovat za 540 milionů? Hlavně ne ty městské …

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Zastupitelstvo města ve čtvrtek 26.1. schválilo projekty, které by město mělo realizovat v rámci čerpání 540 mil. Kč z Evropských dotací. Do realizačního seznamu se dostaly všechny projekty od soukromých žadatelů a vyřazeny byly jen některé projekty, kde je předkladatelem město, a to podle neodhalitelného klíče… Nebylo respektováno hodnocení externích hodnotitelů a výsledný výběr nebyl podložen ani jinými relevantními argumenty, jako například nezbytost investice nebo její přínos pro širokou veřejnost.

Zuzana Kocumová je macešským postupem města vůči svým projektům překvapena: „Město dalo zelenou i projektům, které byly externími hodnotiteli obodovány jako velmi málo potřebné, ale jsou od soukromých subjektů, a v jejich prospěch vyřadilo mnoho svých projektů, které byly naopak hodnoceny výborně a které přitom stejně bude muset v blízké době realizovat. Argumentace, že na městské projekty nejsou peníze, pokulhává hned ze dvou důvodů – nyní na ně nemáme 15% na spoluúčast, 85% hradí EU, a v blízké budoucnosti najdeme 100% na jejich realizaci? A za druhé – ne u všech projektů by spoluúčast muselo hradit město. Často jsou plátci spolupodílu např. sportovní kluby, které by majetek zhodnotily.“ Takto byly vyřazeny například Sokolovna Vesec, rekonstrukce kina Varšava, trampolínová hala nebo hromadný projekt volnočasové plochy.

Josef Šedlbauer shrnul základní chyby v procesu čerpání dotací „ Do výběru projektů vůbec nebyla zapojena veřejnost, pokud proběhly debaty, tak jen formálně, a veřejnost neměla praktickou možnost ovlivnění procesu. Dále nebyla zohledněna objektivní kritéria hodnocení od externích hodnotitelů, byť se vedení města snažilo vytvořit dojem, že se výběr projektů opírá o nějaké logické argumenty. A další, již tradiční chybu, vidíme v tom, že opět bylo upřednostněno pár velkých stavebních projektů před mnoha menšími, které by však ve svém součtu měly výrazně vyšší dopad na kvalitu života ve městě.“

V průběhu zastupitelstva padaly různé pozměňovací návrhy, ať již na doplnění seznamu o některé projekty, které mají veřejnou podporu (kino Varšava, tělocvičny, atd.), nebo na změnu systému zařazení projektů do realizačního a tzv. „rezervního“ seznamu dle hodnocení externích hodnotitelů. Jedním z návrhů, který také neprošel, byl požadavek na hlasování o každém projektu jednotlivě.

„Ani se tomu nedivím. Pak by totiž bylo krásně vidět, kdo zvedá ruku pro rekonstrukci štoly v Klicperově ulici, muzeum tramvajové dopravy nebo rekonstrukci Svijanské arény za 117 mil. Kč bez DPH a naopak posílá k ledu vlastní tělocvičny, parky, volnočasové plochy. Ale to ti, kteří současný návrh odhlasovali, nemohli připustit. Tak se to zabalí do jednotlivých skupin, kde se zdá, že schválení jednoho projektu podmiňuje jiný, a ony se tyto neskutečné nelogičnosti nějak navzájem schovají“ uzavřela Zuzana Kocumová.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí