David a Goliáš v přímém přenosu

Málokdy se nám naskytne pohled na biblická témata v současné realitě v tak jasném světle jako při čtení stížnosti velkého obra na betonových nohách na „nevhodné veřejné vystupování jednoho ze studentů doktorandského studia Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, pana PhDr. Jaromíra Baxy“. Tu adresoval rektorovi Karlovy University Prof. RNDr. Václavu Hamplovi, DrSc., snad aby si ověřil skutečnou nezávislost této naší Alma mater.

Goliáš žaluje, že „jmenovaný se v rámci své aktivní politické činnosti vykonávané v zastupitelstvu Statutárního města Liberec výrazně negativně vymezuje vůči konkrétním podnikatelským subjektům, mezi něž patří i naše společnost.“ Potrefená husa shledává, že Baxa „svá negativní vystoupení a útoky doprovází různými vlastními studiemi a analýzami, jejichž odborná úroveň je natolik nízká, že by jen stěží mohly obstát na střední škole, v žádném případě však nesplňují ani ty nejnižší nároky kladené na studenty vysoké školy, zvláště pak Univerzity Karlovy, pro vypracování odborných prací.“

Kdyby si byl býval mohl mezi Filištíny známý násilník a lotr Goliáš, po setkání s mladým a odvážným Davidem ještě stěžovat, patrně bychom se dověděli, že něco tak nízkého jako kámen z praku se nehodí na bitevní pole dospělých mužů. Ten náhodně sebraný kamínek se dnes jmenuje „Propojení politiky a businessu: Liberec a Syner případová studie“.

Podle Goliáše, aspoň jak on ji čte, „nelze dojít k jinému názoru než, že dokument sice obsahuje některé věcné informace o uzavřených kontraktech, v naprosté většině jeho obsahu však jde jen o nepodložené hypotézy názorově zaujatého autora, jenž vychází ze zmanipulovaných vstupů a vykonstruovaných premis.“ Autoři jako by zapomněli, na jakém poli vědeckého bádání se zde pohybují. V pokusech zajistit si dostatek důkazů o propojení velké stavební firmy s místními i celostátními politickými kruhy nebyli totiž příliš úspěšní ani vyšetřovatelé disponující nesporně většími pravomocemi než student v těch kauzách, které se až dosud pokoušeli rozkrýt .

A to ani v těch nápadnějších, jako byla ta se zfalšovanými drahými kameny v Turnově, ani ta s proslulou losovačkou v Karlových Varech a dokonce ani ta nejsamozřejmější, když v čele tehdy ještě bohatého, ale dnes už zcela vyčerpaného města stanul bývalý ekonom naříkajícího obra. A přitom mnoho jiných příkladů o „dobrém“ jméně velké stavební firmy, kterého se obr stále tak dovolává, se vypráví mezi lidmi v podještědské kotlině. Mezi majiteli malých stavebních firem, kterým velký obr neplatil za vykonanou práci, až na samu mez jejich zničení, mezi úředníky, kteří vědí, kde se ve skutečnosti rozhoduje o mnoha ekonomických i personálních otázkách města, mezi běžnými lidmi, kteří narazili na „mocné lidi v pozadí“.

Jenže, kdyby měli přijít svědčit, všichni do jednoho to ze strachu zapřou. Vyslovit veřejně, co si všichni šuškají, dokázal je jen jeden, mladý doktorand Jaromír Baxa. Doufám, že pan profesor Hampl, rektor Karlovy Univerzity ocení svého studenta. Za odvahu, za aplikaci teorie do praxe, za dobrý příklad, který dává svým studentům. Pokud ne, proces „plzenifikace“ našich univerzit byl dokončen.

Nejlepší na celé věci je, že vzhledem k pověsti Syneru v Liberci získal vlastně zastupitel Baxa ocenění nejvyšší kvality a reklamu od Syneru zdarma. Věřím, že Syner svou pozorností poctí také další osobnosti ze Změny pro Liberec, aby bylo i v našem městě ještě jasnější, kdo je kdo.

Vladislav Chvála, zastupite Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Většinu oblastí našeho života ovládli technokrati. Namlouvají nám, že jedině oni vědí, co je třeba dělat, jak vládnout, jak řídit tento svět. Mohli bychom
Náš každodenní život ovlivnila křesťanská etika, ať si to přejeme nebo ne. Desatero se tak dlouho opakovalo, až se jednotlivá přikázání stala základními kameny
Přátelé se na mě obracejí s otázkami, co se to na začátku významného volebního roku ve Změně pro Liberec děje. Vypadají ustaraně. Občanská iniciativa,
Bývalý primátor Kittner měl tentokrát důvod zapálit si vítězný doutník, i když jen v šeru radničního dvora. Co se stalo? Jím chytře instalovaná menšinová