nášLiberec

Search

Proč se opozice vlamuje do otevřených dveří?

V posledních dnech rozčeřila hladinu libereckého politického rybníčka zpráva o tom, že Technické služby města Liberce (TSML) téměř obratem poté, co získaly od města zakázku týkající se městských plakátovacíh ploch, odklonily zřejmě bez výběrového řízení tuto činnost na třetí subjekt. Obavy a rozčarování spojené s tímto krokem jsou na místě a není proto divu, že se celé kauzy velmi vehementně zhostila opozice.

Na tiskové konferenci pořádané ve středu 15. 2. 2012 představitelé jedné z opozičních stran, konkrétně Změny pro Liberec (ZpL), PhDr. Jaromír Baxa a bc. Zuzana Kocumová, obvinili vedení města, že tímto způsobem vědomě obchází zákon a snad se i dopouští pletichy. Musím říci, že jsem byl jejich vyjádřením stejně překvapem, jako jsem byl překvapen, když jsem o několik dní před tím zjistil, jak TSML naložily s městskými plakátovacími plochami.

Jedním ze zdrojů, které mne upozornily na možné problémy, byl právě pan Dr. Baxa. Tím druhým byl e-mail, který firma Rengl (právě tato firma získala za zvláštních okolností zakázku od TSML) rozeslala potencionálním klientům, z nichž někteří ho poté předali dál s dotazem, co to má znamenat. Dr. Baxovi jsem za upozornění poděkoval a ujistil ho, že v dané věci budu ihned konat. Bude-li s tím Dr. Baxa souhlasit, nemám problém naší e-mailovou komunikaci zveřejnit.

Na nejbližším zasednání Rady města jsem pak vznesl dotaz a s ním spojený požadavek na vysvětlení celé události s tím, že celou událost považuji za velmi závažnou. Na základě toho se rozpoutala diskuze, z níž vyplynulo, že o postupu TSML nebyli informováni ani přítomni členové představenstva TSML, ale ani primátorka města. Kromě toho naprostá většina členů rady města označila postup TSML za velmi problematický mimo jiné i proto, že při projednávání toho, zda zakázku ohledně plakátovacích ploch má město předat své společnosti (TSML) nebo vypsat výběrové řízení, tvrdil ředitel společnosti jednoznačně, že TSML mají dostatečné kapacity a zájem o plakátovací plochy se starat. Rada města pak i s ohledem na doporučení Komise pro výběrová řízení rozhodla, že danou zakázku TSML předá.

Díky těmto „podivnostem“ se vedení města ihned rozhodlo konat a prostřednictvím svého práva jakožto 100 % vlastníka společnosti si vyžádalo potřebné podklady pro zjištění všech okolností a přípravu dalších kroků. O této skutečnosti informovala některá liberecká média již před tiskovou konferencí zástupců ZpL a byli o ni informováni i novináři na tiskové konferenci. Vedle toho někteří představitelé o svých postojích a postojích vedení města, po informovali i prostřednictvím dalších médií, např. sociálních sítí. Většina těchto postojů byla přitom shodná s tím, co později požadovali zástupci ZpL. Tento postoj potvrdili zástupci koalice na páteční schůzce a prezentovali jej formu tiskové zprávy:

„Nejasnosti ohledně smlouvy mezi TSML, a.s. a společností, na kterou převedla zakázku na obhospodařování výlepových ploch ve městě Liberec, se staly předmětem schůzky koaličních partnerů (ČSSD, LO, VV a USZ).

Na schůzce, která proběhla v pátek 17.2.2012, se shodli, že budou prostřednictvím svých zástupců ve statutárních orgánech městských společností iniciovat kroky, jež společnosti povedou k přijetí Směrnice pro zadávání veřejných zakázek přijatou Radou města Liberec dne 24.5.2011, doplněné o připomínky Komise pro veřejné zakázky a legislativní změny, ke kterým v poslední době došlo.”

Dalším výsledkem společného jednání je dohoda, že Rada města Liberec po obdržení příslušných smluv mezi TSML, a.s. a RENGL, s.r.o. nechá prověřit právní a ekonomické aspekty tohoto smluvního vztahu a na základě závěrů z těchto analýz příjme příslušná opatření.

Mám z celého průběhu prezentace této kauzy pocit, že ZpL chce být opravdu opozicí za každou cenu a že pokud někdo přijde s nějakými návrhy a opatřeními na řešení problematických situací, které vlastně jsou v souladu s tím, co zástupci ZpL požadují, pak to jen z principu odmítnou, případně obviní ty, kteří tyto návrhy představili a prosazují je, za někoho, kdo chce jen slízávat smetanu. Možná by se ale měli zamyslet nad tím, zda je přednější jejich vlastní politické PR, nebo snaha vytvořit v našem městě prostředí, které by umožnilo jeho další rozvoj a zbavilo ho starých zvyků. Politika, která má něco změnit a vést ke zlepšení se nedá dělat na základě mentality kluků na pískovišti, kteří ostatním rozbíjejí jejich hrady, a to jen proto, že oni je nepostavili.

David Václavík, městský zastupitel za Liberec občanům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město