nášLiberec

Search

Projekt obnovy Lesního koupaliště

Jako člen o.s. Staré Město Liberec jsem vytvořil návrh projektu obnovy Lesního koupaliště maximálně odpovídající přáním zjištěným u našich členů a příznivců.

Návrh je vytvořen jako alternativa Lesního informačního centra a podklad pro další diskusi nad osudem areálu Lesního koupaliště a byl konzultován se zastupitelkou Zuzanou Kocumovou, která se osudem Lesního koupaliště dlouhodobě zabývá.

Projekt obnovy Lesního koupaliště

A) Investiční část (úsporná verze):

 • Oprava vany bazénu v původním rozsahu, oprava zatrubněných přítoků a odtoku
 • Vybudování kořenové čističky v prostoru volejbalového hřiště

Alternativně (v případě dostatku finančních prostředků):

 • Zřízení volejbalového hřiště na stinné straně areálu
 • Přírodní sportovní areál v okolí Tiché cesty
 • Zřízení naučných stezek v lesích přiléhajících k areálu
 • Vybudování infocentra Městských lesů / klubovny DIVIZNA na půdorysu původních šaten (srubová stavba)

B) Provozní část

 • Provoz na bázi volné plochy ke koupání (viz. Teich, Kačák v Krásné Studánce, koupaliště v Kateřinkách, Liberecká přehrada)
 • Umístění mobilních toalet do areálu koupaliště / alternativa – pevné toalety ústící taktéž do kořenové čističky
 • Hrazení provozu toalet z poplatku za použití či z tržeb stánku s občerstvením (viz. Liberecká přehrada)
 • Odvoz odpadu – vzhledem k sousednímu obytnému domu jistě zajíždí ASA
 • Sečení trávy – je otázka, jak moc poroste, když na ní budou lehávat lidé; zřejmě lze pořídit nějakou málo rostoucí odrůdu; městské lesy mají jistě za povinnost kosit i okolní louky
 • WC – v případě pevných – odvod odpadu do kořenové čističky; v případě mobilních by město muselo objednávat odvoz – minimální položka, či jako povinnost provozovatele občerstvení za bezplatný pronájem plochy

Udržitelnost projektu

Předpokládaná životnost bazénu minimálně 50 let a po tu dobu bude z předchozí zkušenosti využíván občany, v zimě lze uvažovat o využití areálu pro bruslení či běžkování dětí

Napouštění / obměna vody v koupališti

Plocha bazénu: 1 650 m2
Průměrná hloubka: 2,5 m
Objem bazénu: 4 125 m3 tj. 4 125 000 litrů
Přítok: 18 l/s
Doba napouštění/výměny vody: 4 125 000 / 18 = cca 229 170 s tj. cca 64 hod tj. něco málo přes dva a půl dne

Toto je však teoretická doba neuvažující nutnost ponechání určitého průtoku při napouštění pro zajištění provozu bazénu lachtanů, tučňáků a život v potoce. Doba napouštění se tak sice reálně prodlouží, přesto je možné bazén napustit a po napuštění bude výtok z bazénu přes kořenovou čističku opět 18 l/s.

Investiční náklady (základní varianta)

 • Opravení vany bazénu – 5 mil Kč (odborný propočet: 2,7 mil. Kč plus rezerva „vyskládání“ vysypané zdi + oprava zatrubněných částí)
 • Kořenová čistička – 1 mil Kč

Možné zdroje financování

 • Rozpočet SML
 • Veřejná sbírka
 • Sponzoři
 • ROP NUTS II SV
 • Veřejné práce nezaměstnaných
 • Sudetoněmecký spolek
 • Alternativně vybudování naučné stezky pro potřeby DIVIZNY – aktivace činnosti DIVIZNY
 • Možné finanční sankce ze smlouvy s bývalým provozovatelem a majitelem
 • Rozdělení státního rozpočtu 2011 v oblasti sportu – výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“ – PROGRAM 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 
 • MŠMT: Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

Petr Dvořáček, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Někdo říká, že zatím jsou blížící krajské volby. Někdo zase, že je to nová strategie, protože ve starém stylu se už prostě pokračovat nedalo.
V reakci na podněty a dotazy, které se schází k této kauze pár doplňujících informací. V územním rozhodnutí se jedná o pozemky v katastrálním