Únorové zastupitelstvo – oranžový byznys kolem plakátů, modrý kolem lázní

Včera se oproti očekávání zasedání zastupitelstva protáhlo. Trvalo téměř do půlnoci. Na vině ani nebyl samotný program, který nabízel libereckým zastupitelům jen pětadvacet bodů k projednání, ale zejména aktuální kauzy, které hýbou současnou politickou scénou.

Nejvíce se zástupci stran přeli okolo podezřelé zakázky na plakátovací plochy, kterou upekla navzdory opozici i svým koaličním zastupitelům ČSSD, ale i ohledně odvolání člena finančního výboru i komise, která vlastně nefunguje.

Na přednes přišla i situace kolem aktuálního prodražení městských lázní, které pravděpodobně nemálo zahýbe s městskou kasou. Asi nejtrapnějším bodem pak byl zákaz uveřejnění pozvánky na veřejnou debatu se zástupci všech libereckých stran, kterou chtěla v Libereckém zpravodaji uveřejnit iniciativa Je čas nemlčet.

Hned ze začátku vystoupil před zastupiteli ředitel Technických služeb města Liberce (TSML) Otakar Kypta (ČSSD, někdejší místostarosta Jablonce nad Nisou). Ten se pokoušel obhájit fakt, že TSML „odklonily“ zakázku na provoz plakátovacích ploch, kterou byly městem pověřeny (aby prostředky z pronájmu ploch zůstaly městu), pro soukromou firmu Rengl, a to bez výběrového řízení. To šokovalo nejprve opozici, k níž se posléze přidali i koaliční zástupci ČSSD a opatrně i samotná primátorka. 

Do Kypty se vzácně pustili zástupci snad všech stran, ovšem vyjma jeho mateřské ČSSD, pod kterou spadají TSML i na radnici (náměstek Lukáš Martin). S věcnými otázkami i připomínkami vystoupil zastupitel za ODS Ondřej Červinka, podle kterého hrozí, že subdodavatel (firma Rengl) může lepit jen jeden plakát pro každou městskou příspěvkovou organizaci ročně, tak špatně je prý napsána smlouva. Firmě Rengl, jak ukázal Červinka, se zvýší počet plakátovacích ploch z 64 na 111, což znamená monopol pro Liberec. Plus pro firmu, nic a navíc riziko pro Liberec.

S tím souhlasil i Josef Šedlbauer ze Změny pro Liberec. Podle něj dokonce zástupci TSML tím, že nevypsali řádné výběrové řízení, porušili zákon, jelikož se na tuto městskou akciovou společnost v tomto ohledu vztahují stejná kritéria jako na město. Ředitel Kypta a s ním i jeho stranický kolega Šír (který dostal v TSML nově vytvořené místo náměstka) oponovali, že mají jiný právní posudek. V poslední době mívají politici ČSSD vůbec nejrůznější právnické posudky, podobně jako jejich kolegové z kraje, kteří pobírali obří odměny v nemocnici. Jen ty posudky nebývají nikde vidět.

Nejpřímočařeji se k situaci vyjádřil bývalý primátor Jan Korytář, který prohlásil, že je to buď zlodějina, tunel nebo absolutní neschopnost. Zároveň vyzval Otakara Kyptu, ať zváží svou rezignaci, protože jako manažer totálně selhal. Celá situace je podle Korytáře důsledkem ovládnutí odboru ze strany ČSSD (Lukáš Martin jako náměstek, Otakar Kypta coby ředitel za ČSSD a Milan Šír v nové funkci jeho náměstka), což umožnila existence existence velké opozičně smluvní koalice, která na radnici vládne.

K Janu Korytářovi se vzácně připojil i David Václavík, který v tom ovšem neviděl další důkaz opoziční smlouvy mezi ODS a vládnoucí koalicí, nicméně prohlásil, že v tomto případě byla rada města jasně uvedena v omyl, ne-li obelhána a podvedena. Své rozhořčení neskrývala ani Věra Skřivánková, nezávislá zastupitelka zvolená na kandidátce KSČM. I podle ní se jednalo o jasný rozpor mezi původní proklamací, že pronájem ploch má přinášet zisky městu a skutečností, jakým způsobem byl tento byznys převeden na jednu soukromou firmu.

Celá debata kolem pronájmu plakátovacích ploch trvala více než dvě hodiny a výsledkem bylo společné prohlášení stran, ve kterém se píše, že situace nebyla ze strany TSML dostatečně vysvětlena a musí následovat důkladné prošetření celé věci.

Trapnou půlhodinku si museli vytrpět přítomní, když byl probírán zákaz uveřejnění pozvánky iniciativy Je čas nemlčet v Libereckém zpravodaji. Toto bylo zamítnuto redakční radou, ač se mělo jednat o debatu, kam byli pozváni zástupci všech politických stran libereckého zastupitelstva. Iniciativě bylo vytýkáno, že „moc straní“ Změně pro Liberec.

Svůj postoj (pro zákaz umístění pozvánky) hájila předsedkyně KSČM Dana Lysáková a ukázala tím tak, nakolik je česká levice vzdálena svým zahraničním sousedům (např. Die Linke v Německu). Petr Černý z Věcí veřejných se demagogicky tázal, zda bude uveřejňováno pozvání všem občanským iniciativám, kterých je v zemi na desítky tisíc a pro zákaz byl překvapivě i náměstek Rutkovský, který sám z prostředí občanských iniciativ vzešel. Nyní mu i vadilo, že na debatách je údajně haněn prezident republiky, profesor doktor inženýr Václav Klaus.

Další výměna názorů se strhla mezi náměstkem Jiří Rutkovským za Unii pro sport a zdraví (USZ) a zejména Jaromírem Baxou a Josefem Šedlbauerem ze Změny pro Liberec (ZpL), když bylo požadováno, aby byla vysvětlena částka v rozpočtu ve výši zhruba půl milionu, která má být určena na marketing okolo titulu Evropského města sportu, který byl Liberci udělen. Zastupitelům se nedostalo konkrétní odpovědi, na co vlastně peníze (dohromady milion) kolem této akce půjdou a zda se místo sportu nejedná spíše o podporu reklamních agentur. Zuzana Kocumová dodala, že by libereckému sportu prospělo daleko více, kdyby tyto peníze byly dány malým amatérským sportovním oddílům.

Následovalo odvolání Jana Kubeše z Finančního výboru, kam byl jmenován Unií pro sport a zdraví. Odvolání prosazoval náměstek Rutkovský, který poukazoval na nízkou Kubešovu účast při jednáních výboru, oproti tomu Zuzana Kocumová a Jaromír Baxa (účastnící se jednání Finančního výboru) bránili odvolávaného s tím, že za ním stojí dobrá práce. Jan Kubeš se například zabýval zakázkami na rekonstrukci lázní a bazénu a při svém včerejším vystoupení prezentoval výsledky své práce, ve kterých dokazoval nakolik je pro město nevýhodná smlouva na pronájem bazénu. Ten město pronajímalo soukromému nájemci za korunu (dnes za tisíc korun) na rok, ovšem nájemce – Ještědská sportovní z něj má milionové zisky.

Teprve po sérii dotazů Jana Kubeše proč Ještědská sportovní neplní zákonnou povinnost zveřejňovat výroční zprávy v Obchodním rejstříku nastala změna a po 6 letech se na stránkách OŘ objevila rozvaha a výkaz zisku a ztrát za rok 2010. Stále však nejsou k nahlédnutí zprávy mezi lety 2005-2009. Město však nadále nedisponuje základními informacemi o hospodaření firmy, které by mohlo posloužit k analýze, zda není výhodnější provozovat Bazén SML.

Většinu zastupitelů ale Kubeš nepřesvědčil (náměstek Jiří Rutkovský se ptal, proč toto vidí až nyní) a byl odvolán i hlasy Změny pro Liberec, která ač se zastávala jeho odborné práce, přijala argument o nutnosti účasti na výborech a právu politických subjektů na vlastní nominaci. V závěru bylo zástupci ZpL řečeno, že do budoucna s odbornou pomocí Jana Kubeše počítají a není vyloučeno, že jej nominují sami.

Poté se zastupitelstvo zabývalo problematikou hazardu. Vedení města prostřednictvím náměstka Jiřího Šolce navrhuje ukončení provozu několika heren, což bude stát město čtyři miliony korun. I za tuto cenu stáli za razantnějším přístupem vůči hernám zástupci Změny pro Liberec a také představitelé občanské iniciativy Je čas nemlčet, kteří ústy Jany Schlegelové představili petici za omezení hazardu, kterou podepsalo téměř 1300 lidí. Jana Schlegelová navíc zmínila své zkušenosti ze semináře o boji s herním byznysem, který se konal v Brně.

Následovaly už jen dotazy a připomínky zastupitelů, které ovšem trvaly další dvě hodiny. Během nich se řešila situace kolem nefunkčnosti komise pro rozvoj a výběr investorů, která se již od začátku léta nesešla. Zastupiteli velké koalice bylo vytýkáno Změně pro Liberec, že je neaktivní její předseda, kterého tato strana nominovala. Na druhou stranu bylo argumentováno, že rada města tento svůj poradní orgán vůbec neúkoluje, navíc, že předseda komise měl vážné zdravotní problémy. Komise o čtrnácti lidech se tedy měsíce neschází a její členové dále pobírají odměny. Situace špatná a neudržitelná. To dokonce došlo i některým jejím členům (zastupitel Šulc z Věcí veřejných), kteří si to na zastupitelstvu po devíti měsících uvědomili a prohlásili, že své peníze vrátí.

Poslední závažnou debatou byla situace ohledně navýšení restaurace městských lázní o zhruba 42 milionů. Jaromír Baxa chtěl vědět, kdo za to může, zda úředník Michal Vereščák či jeho tehdejší kolega na radnici, který s ním na projektech pracoval, dnešní předseda liberecké ODS Tomáš Hampl nebo dozorce stavby Josef Nadrchal z Investing CZ, který má akci pro město hlídat. Podle zástupců ODS je vše v pořádku a jedná se prý o stejnou situaci, jako když by nákupčí bytu chtěl po jeho prodejci i zařízení obýváku (Ondřej Červinka). Nicméně zapomněl dodat, že by se kupec bytu musel obejít i bez například elektrické sítě, jako je tomu, podle vyjádření kraje, v případě městských lázní.

Jaromír Baxa musel pak poučit Tomáše Hampla, že ve smlouvách o převodu lázní na kraj, které schválilo městské zastupitelstvo na jaře 2010, není nikde napsáno, že půjde jen holou stavbu. Lukáš Martin, který v létě ujišťoval libereckou veřejnost o tom, že cena nebude navýšena a že smlouvy jsou tak v pořádku, jak jen mohou být, se včera snažil převést část viny i na bývalého primátora Korytáře, který je právě pro jejich nevýhodnost odmítl podepsat, což ho stálo, více než co jiné, místo ve vedení města. Celá kauza bude mít jistě zajímavou dohru, ale zastupitelstvo se krátce před půlnocí rozešlo.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včerejší zastupitelstvo se protáhlo až do půlnoci. A stačilo projednat sotva půlku bodů. Nicméně byla přijata klíčová rozhodnutí – město Liberec odsouhlasilo záměr privatizovat
Listopadové zastupitelstvo bude vyčerpávající. Jednak je na pořadu 42 bodů k jednání, ale zejména půjde o jejich důležitost. Klíčovými body bude schválení záměrů prodat
Včerejší zasedání libereckého zastupitelstva mělo třicet bodů k projednání, ale dominovaly mu ve finále jen tři. Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská dosáhli svého a
V říjnovém zastupitelstvu bude jedním z hlavních projednávaných problémů situace kolem libereckých lázní, čerpání evropských fondů, potažmo celá nelehká ekonomická situace vůbec. Kdysi bohaté