Jak náměstek Šolc přestřelil

Na prvním řádném jednání zastupitelstva Statutárního města Liberec v roce 2012 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt Centrum aktivního odpočinku Lidové sady. Během víceméně formální diskuse k tomuto bodu se náměstek Šolc směrem k občanům hájícím zachování parku v Lidových sadech vyjádřil dosti nevybíravým způsobem. Protože jsem chtěl uvést přesnou citaci, kterou si doslova nepamatuji, čekal jsem na zveřejnění zápisu z jednání.

Pan Šolc dle zápisu uvedl: „Já rozumím tomu, že konkrétně Vám se to nelíbí, stejně jako se Vám nelíbilo Purkyňovo arboretum apod., ale Lidové sady přeci nejsou oáza jen pro Vaši rodinu, když jste si obsadili jeden dům v sousedství.“

Pan náměstek Šolc si je zřejmě již tak jistý v kramflecích a hájí zájmy stavební lobby s takovou samolibostí, že zcela zapomněl, kde se nachází a jakým stylem by měl z titulu své funkce jednat.

Já a moji rodiče máme dohromady k dispozici dvě zahrady, takže by nám nějaký park v Lidových sadech mohl být teoreticky lhostejný. Jenže zdaleka ne všichni občané Liberce mají to štěstí jako my a zřejmě i většina zastupitelů včetně námětka Šolce, že disponují soukromými zahradami a musí proto využívat zbytky stále ubývající veřejné zeleně.

Nevím také, co má znamenat výraz „obsadili jeden dům“. Ujišťuji pana Šolce, že vše, co naše rodina vlastní, jsme řádně koupili za čisté zdaněné příjmy. Zřejmě opět potvrzení úsloví „Podle sebe soudím tebe“, kdy politici koalice, jíž je pan Šolc členem, nakládají s majetkem města, jako by byl jejich soukromým majetkem nikoli pouze svěřeným.

Jednací řád Zastupitelstva města Liberec – Článek III – Práva a povinnosti členů zastupitelstva
3. Člen zastupitelstva je povinen: hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Svým jednáním tak náměstek Šolc porušil jednací řád zastupitelstva.

Petr Dvořáček, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc