Odpověď proděkana UK na otevřený dopis společnosti Syner

Vážení představitelé společnosti SYNER,
dovolte mi, abych mírně netradičně reagoval na Váš otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 2. 2012, ve kterém si stěžujete na vyučujícího naší fakulty, PhDr. Jaromíra Baxu, a zároveň zpochybňujete úroveň výuky ekonomie na UK FSV. Protože je doktor Baxa vyučujícím na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd, musím jako osoba dohlížející mj. na kvalitu výuky považovat jakoukoliv stížnost na vyučující za důležitou, i když se netýká bezprostředně výuky.

Vaši pochybnost o kvalitě absolventů institutu lze vyvrátit poukazem na vysoké hodnocení kvality výuky ekonomie na naší fakultě (viz např. článek Suverénně nejlepší studium ekonomie nabízí Institut ekonomických studií FSV UK ze dne 9. 2. 2012 v Hospodářských novinách). Absolventi oboru získávají pravidelně prestižní ceny (http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/23) a získávají pozice v největších národních a mezinárodních firmách (http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/286), případně odcházejí pokračovat ve studiích na prestižní zahraniční univerzity. I vyučující jsou špičkou v oboru, přinejmenším v České republice, což dokládá mj. nejlepší hodnocení vědeckého výkonu ve zmiňovaném článku Hospodářských novin.

Doktor Baxa je i v této velké konkurenci hodnocen velmi dobře. V pravidelné interní soutěži Fakulty sociálních věd UK o „zlatý kurz“ (nejlepší kurz na základě hodnocení studentů, které hodnotí kvalitu a obtížnost kurzů) získal opakovaně toto ocenění za výuku kurzu Business Cycles Theory.

Věřím, že ve světle uvedených skutečností přehodnotíte nepodložená tvrzení o kvalitě výuky ekonomie na UK FSV a kvalitě doktora Baxy jako jednoho z vyučujících na tomto prestižním pracovišti.

S přátelským pozdravem

Petr Soukup, Proděkan pro studijní záležitosti UK FSV

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.