Architekt Filip Landa, na kterého si u rektora TUL stěžoval achitekt Kousal, ve své reakci

Protože Ing. arch. Radim Kousal i nadále obviňuje autory publikace Střed Liberce v proměnách staletí z „nepravdivých dat“, přinášíme vyjádření Ing. arch. Filipa Landy.

1) Názory Ing. arch. Radima Kousala jsme si vyslechli 28. 2. na veřejné prezentaci zmíněného sborníku a také jsme na ně adekvátně reagovali. Pan architekt si při té příležitosti dovolil pomáhat citacemi Karla Hubáčka, což vzhledem k jeho určité participaci na demolici Hubáčkova a Masákova obchodního domu Ještěd považuji za nestoudnost.

2) Autor otevřeného dopisu stále nechápe, že hodnotit celý výzkumný záměr na základě jednoho výstupu je zavádějící. Citace uvedené v dopise jsou navíc účelově vytrženy z kontextu a nemají jako takové žádnou výpovědní hodnotu. Dokonce si ani neprotiřečí, jak se autor dopisu snaží dokázat. Nejsme si vědomi toho, že by některé údaje byly „nepravdivé“, „faktograficky a časově chybné“, nebo že „grafické přílohy často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu.“ Tato spekulace není podložena jediným konkrétním příkladem či argumentem.

3) Za bulvární nepovažuji naši monografii, nýbrž otevřený dopis Ing. arch. Radima Kousala, stejně jako považuji za bulvární některé jeho stavební realizace. Nepochybuji, že se s ním autoři publikace neshodnou na tom, jak se měl, nebo jak by se měl, Liberec urbanisticky vyvíjet. Za svým pohledem si však stojíme a nehodláme na něm nic měnit. Zcela jasně tento pohled podporují právě urbanistické a sociologické analýzy uvedené ve sborníku, zejména v kapitole 8, kde jsou názorně popsány fenomény mající negativní vliv na městskou strukturu.

Čekali jsme, že se autor bude snažit kritizovanou realizaci komerční zástavby Forum v libereckém dolním centru alespoň obhájit. Jestliže je ve studii uvedeno, že stavba je moc velká, nepatřičná k městskému centru, že nekomunikuje s veřejným prostorem, zakrývá důležité uliční průhledy a přináší dopravní komplikace, měl by autor argumentovat, proč stavba není moc velká, jak komunikuje s veřejným prostorem, kde jsou vidět důležité uliční průhledy a jak je vliv dopravy eliminován. Místo obhajoby však přišel poměrně vulgární mediální útok a zpochybnění erudice autorů studie.

4) Rád povedu s panem architektem fundovanou polemiku nad tak závažným tématem, jakým je urbanistický vývoj města Liberec, nikoliv však infantilním stylem, který předvedl ve své reakci, a nikoliv formou osobních invektiv skrze média. Dopis Ing. arch. Kousala rektorovi TUL považuji za precedens omezení akademických svobod, k němuž by mohlo dojít s proklamovanou reformou vysokých škol. Nedovedu si představit, že by dotčení zástupci kritizovaných stavebních firem rozhodovali o našem studiu či pedagogickém působení na univerzitě.

5) Velmi vítám odpověď pana profesora Zdeňka Kůse. Ukázalo se, že rektor Technické univerzity má, na rozdíl od pana architekta Kousala, dostatečný nadhled a za jeho vyjádření děkujeme. Případnou další odpovědí autorů publikace Střed Liberce v proměnách staletí bude její druhé vydání.

Filip Landa, architekt

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,