Vedení města chce dát zelenou stavbám v zeleni a na veřejných prostranstvích

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva bude předložen návrh na změnu vyhlášky, která chrání zeleň, sportovní plochy a ostatní veřejná prostranství před výstavbou. Tato změna jednak umožní naplnění sporné smlouvy na výstavbu obytného domu na (dle současné vyhlášky) nezastavitelné ploše v ulici Svojsíkova, ale zároveň otevře možnost výstavby na mnoha dalších místech. Pokud změna vyhlášky projde, tak jestli někdo bude mít zájem stavět na plochách rekreace, sportu a zeleně, prostě jen zažádá na město.

Původní text:

„V plochách bydlení městského musí být chráněny všechny existující plochy doprovodné zeleně, hřišť a rekreačních zařízení na veřejném prostranství využívané pro účel krátkodobé rekreace.“

Nově navržený text:

„Výstavba na stabilizovaných plochách, dotýkající se využití veřejných prostranství (komunikací, zeleně a sportovišť), která jsou nedílnou součástí těchto ploch, musí být prověřena z hlediska dostupnosti a funkčnosti jiných veřejných prostranství pro uživatele příslušných stabilizovaných ploch.“

Jednak nikde není specifikováno, co znamená dostupnost a funkčnost, ale hlavním „gólem“ je, kdo má onu dostupnost prověřovat. Hádáte, že někdo z odboru hlavního architekta, případně životního prostředí? Jste na velkém omylu. Dostupnost má prověřit sám projektant!

Kolik zastupitelů, kteří budou dle stranické poslušnosti hlasovat pro změnu vyhlášky, si uvědomuje jasný efekt, který přináší? A tím je jasná snaha přenést faktické rozhodování o tak zásadní věci, která plocha ve městě bude zastavitelná a která ne (tzn. na kterém hřišti nebo ve kterém parku se bude stavět) z VEŘEJNÉHO zasedání zastupitelstva (s veškerou politickou zodpovědností s tím spojenou) do šera kanceláří, s konečným právem vyjádření NEVEŘEJNÉ rady města v případě městských pozemků, v případě soukromých v podstatě přenecháváme veškerou zodpovědnost na stavebním úřadu.

Účelovou změnu vyhlášky, která ovlivní celé město, vedení radnice odůvodňuje „poskytnutím součinnosti“ investorovi, který v opačném případě hrozí městu až 40 milionovým penále za neumožnění výstavby. A vedení města mu hodlá vyjít vstříc i přes několik právních posudků, které o finančních nárocích investora mluví jako o nereálných. Co k tomu vedení města vede? Nátlak investorů, nedostatečné seznámení se s posudky a celou situací, nebo větší starost o zájmy investora, společnosti REAL SPACE, než-li města? Nebo i zájem dalších investorů, kteří se nyní potýkají se striktní ochranou zelených ploch? Těžko soudit …

Zuzana Kocumová, městská zastupitelka zvolená na kandidátce Unie pro sport a zdraví

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím