Liberecké zastupitelstvo včera připomínalo Absurdistán

Včerejší zastupitelstvo přineslo řadu novinek. První z nich byl návrh ODS, aby zastupitelstvo skončilo ve 22 hodin a pokud by se neprojednaly všechny body, konalo by se mimořádné zastupitelstvo do 14. dnů.

Bohužel si navrhovatel Ing. Jiří Kittner pravděpodobně neuvědomil, že zastupitelé mají svoje běžná zaměstnání (protože zdaleka ne všichni jsou uvolnění zastupitelé).

Pokud by byl tento návrh klubu ODS, jehož předkladatelem byl Ing. Jiří Kittner, přijat, vedl by k tomu, že by se každý měsíc mohlo konat mimořádné zastupitelstvo. To by se asi možná brzy omrzelo i zastupitelům za ODS. Nebylo nikde ani řečeno, kdy by se mimořádné zastupitelstvo konalo – další den, za týden … Paní primátorka řekla, že buď by se zastupitelé na termínu domluvili, nebo by vypsala termín mimořádného zastupitelstva do 14. dnů, tak jak to ukládá zákon.

Snaží se ODS dostat zastupitele do časového presu?

Za tímto návrhem může být také snaha ODS dostat zastupitele do časového presu – moc se neptejte, odhlasujte to co je předloženo a do 22.hodin může být konec. Na programu každého zastupitelstva se najdou body, kde je třeba podrobná diskuse zastupitelů a to z různých důvodů – krátký čas na seznámení s materiálem, nekvalitně zpracovaný materiál, nejasnosti kolem některých bodů atd.

Navíc veřejnost, která na zastupitelstvo města přijde, si může z diskuse zastupitelů doplnit informace o tom kterém bodu a také si udělat obrázek o tom, jak který zastupitel a zastupitelský klub plní nebo neplní svůj volební program.

Je volební program a programové prohlášení jen cárem papíru?

Že volební program a programové prohlášení koalice neberou zastupitelé až tak vážně, předvedli od vzniku této „menšinové“ koalice několikrát. Pro příklad netřeba chodit daleko. V lednu naše iniciativa žádala o zveřejnění pozvánky na besedu se zástupci všech zastupitelských klubů. V programovém prohlášení koalice se píše:

Otevřeme Liberecký zpravodaj občanům i všem politickým subjektům působících v zastupitelstvu města.

V redakční radě Libereckého zpravodaje je 5 zástupců (z celkových devíti) koalice (Martina Rosenbergová, Lukáš Martin, Jiří Šolc, Jiří Rutkovský, Petr Černý). Pokud by všech 5 zástupců koalice chtělo plnit své programové prohlášení, museli by hlasovat pro zveřejnění pozvánky naší iniciativy Je čas nemlčet na besedu se všemi zastupiteli, kterou jsme plánovali. Skutečnost je taková, že pro zveřejnění hlasoval jen zástupce Změny pro Liberec a Liberce občanům.

Strategická změna územního plánu, která pro město strategická není

Na včerejším zastupitelstvu jsme dostali další důkaz špatné paměti koaličních zastupitelů. Na program zastupitelstva byl zařazen bod týkající 68. změna územního plánu, která byla označena za strategickou, protože jinak by se ani nemohla projednávat. V čem je tato změna strategická pro město nedokázal pan náměstek Rutkovský zdůvodnit.

Developerská firma Real Space (jeden z majitelů je architekt Filip Horatschke) má v pronájmu park. Real Space chce nyní park koupit a stavět tam bytový dům vedle Dolních kasáren, vedle parku Prokopa Holého. Veřejná zeleň by tak padla za oběť betonu – a co čteme v programovém prohlášení?

Budeme kultivovat veřejný prostor pomocí nových laviček, vodních prvků, revitalizací parků a obnovou drobné zeleně.

A ve volebním programu Unie pro sport a zdraví, programu, který by měl hájit i pan náměstek Rutkovský, se píše:

Zasadíme se o lepší využití veřejného prostoru ve prospěch obyvatel a návštěvníků města (lavičky, vodní prvky, obnova parků a zvýšení podílů drobné zeleně, uliční zeleň, stojany na kola …)

Je tedy volební program je pro pana náměstka Rutkovského cárem papíru, který netřeba po volbách naplňovat? Zdá se, že ano. Stejně tak se zdá, že programové prohlášení je cárem papíru pro koaliční zastupitele.

Zajímavá situace nastala u tohoto bodu poté, co byla ukončena diskuse zastupitelů. Tereza Šímová se zeptala zastupitelů, kteří v minulém volebním období hlasovali pro pronájem parku, co je k tomu vedlo. Nikdo z nich neodpověděl, dokonce na doplňující dotaz kdo hlasoval pro se nezvedla ani jedna ruka.

Jak lze zjisitit ze strany 23 výsledků hlasování 1. zastupitelstva z roku 2008, konkrétně z výsledků hlasování 1. zastupitelstva z roku 2008, pro pronájem hlasovali ze stávajícího zastupitelstva tito zastupitelé: Ing. Pavel BERNÁT, Ing. Ondřej ČERVINKA, Michael DUFEK, Naděžda JOZÍFKOVÁ, Ing. Jiří KITTNER, Hana KONŠELOVÁ a Ing. Petr OLYŠAR (všichni ODS), Milan ŠÍR, Martin SEPP a Ing. František HRUŠA (všichni ČSSD).

V lepším případě lze chování zastupitelů chápat jako velmi špatnou paměť. Otázka je, jestli to je skutečně jen špatná paměť, nebo něco mnohem horšího. Obrázek si každý udělá sám.

Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny