Reakce Jana Šolce na článek Týden neklidu v Liberci začal

Vážená redakce,
přátelé mi dnes poslali komentář Jaroslava Tauchmana k Týdnu neklidu v Liberci. Neskrývám, že jsem už stačil výtah té stati rozeslat bez komentáře mnoha svým známým. Pro svou větší slávu si dovoluji ocitovat. „Nakonec vystupil i pedagog zdejší vysoké školy Jan Šolc, který v minulsti sice býval intelektuální ozdobou městské (v posledních dvaceti letech převážně modré) oligarchie, ale i on se zřejmě nyní, tak jako nemálo současných liberálních intelektuálů, probírá z transformační kocoviny českého kapitalismu.“

Nejde mi jen o to sebevědomé nálepkování ani o formulační klišé, ale o zmatenost soudu a zjevné nepravdy (jsem připravit je doložit) . Posledních dvacet let jsem byl tedy modrým oligarchou(!), před tím dvacet let z vůle strany stavebním montérem. Teď nevím, kdy jen jsem býval intelektuální ozdobou a taky které oligarchie …

Přijme-li Změna pro Liberec do své ideologie podobné soudy a smyšlenky, stane se sektou, jíž bude obtížné občansky podporovat. Nadto by z úcty k slavnému rodákovi měla být v městě Šaldově zvažována slova a míra pravdy dvojnásob. Protože „kritizovat, to není pomlouvat a klevetit, soudit je funkce ryířská. Slušnost a lidská důstojnost je dneska bita na potkání. Masarykův Kocurkov a Hulvátov nám hrozí víc než jindy.

Je-li otcem pisatele řádků pan JUDr. Jaroslav Tauchman, se kterým jsem v poslanecké funkci po listopadu 1989 spolupracoval a přátelsky se stýkal, vzkazuji mu v dobré víře: „Jardo, domluv prosím tomu chlapci…“

Jan Šolc

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.