Čerpání evropských fondů, anonymní firmy a liberečtí politici

Problémy jako zneužívání (nejen evropských) dotací, střet zájmů, ale i existence firem s utajovanou majetkovou strukturou patří mezi nejožehavější témata českého veřejného života, kterým je dávána vina za devastaci nejen oblasti morální, ale i ekonomické. V Liberci máme dnes situaci, kdy nemalé prostředky z fondů Evropské unie čerpá (a další žádá) anonymní firma, u které její jednatel opakovaně odmítá sdělit, komu tyto prostředky vlastně jdou. Samotný jednatel je pak obviněn i obžalován z tunelování městského majetku a korupce. A co na to liberečtí politici?

Jedná se o firmu na anonymní listinné akcie Iberus, za níž jedná někdejší zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Iberus v současnosti čerpá z fondů Evropské unie zhruba 60 milionů na opravu kapucínského konventu v Jungmannově ulici, kde chce údajně vybudovat „Centrum geotermální energie pro občany“.

Dalších cca 60 milionů chce z fondů EU získat na stejný objekt z jiných programů, konkrétně na stavbu luxusního hotelu v zahradě konventu. Nabízí se tak otázka, zda „Centrum geotermální energie pro občany“ není jen zástěrkou pro další komerční rozvíjení plánovaného hotelu. Liberečtí politici toto vše vědí. Nicméně i tak dali (zástupci velké opozičně smluvní koalice) plánům tajemné firmy Iberus zelenou. Podivnostem kolem anonymní firmy Iberus jsme se důkladně věnovali již mnohokrát.

Jednatel firmy, někdejší liberecký zastupitel za ODS, opakovaně odmítá prozradit, kdo za tímto projektem skutečně stojí. Několikrát padlo, že by tím mohl být někdejší náměstek Jiřího Kittnera a jeho spolustranník z ODS, Pavel Krenk. Ten je ovšem rovněž s Kittnerem a Zeronikem obviněn z tunelování městského majetku skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd. I toto všechno liberečtí politici vědí a proto jsme jim položili tyto otázky:

1) Nevadí Vám nejasná a záměrně skrývaná majetková struktura této firmy ani skutečnost, že její jednatel je obžalován a obviněn ve věci korupce a tunelování městského majetku?

2) Přijde Vám postup vedení města, a to za všech výše zmíněných okolností, transparentní a jaké má dle Vás veřejnost záruky (má-li je), že nedochází ke střetu zájmů?

Odpověděli nám všichni předsedové politických klubů zastoupených na liberecké radnici, vyjma Jiřího Kittnera z ODS (ten je ovšem sám jedním z obviněných ve věci mizení městského majetku, spolu s dvojicí Krenk – Zeronik). Proti podpoře anonymních firem se staví tradičně jen Změna pro Liberec a KSČM.

Možná laskavého čtenáře zaujme míra sofistiky u některých odpovědí i to, jak je boj proti korupci a šedé ekonomice rozdílný před volbami a po nich, kdy se rozdělují veřejné prostředky.

Jiří Šolc, náměstek primátorky, Liberec občanům

1) Z věcného pohledu nikoli, důležitý je výsledek, tedy rekonstrukce odsvěceného kostela na cokoli smysluplného bez dotací města. Zároveň to je legální a toto „ukrývání identit“ používá řada seriózních firem. Z politického pohledu chápu, že to někteří akcentují jako problém. Já to tak drakonicky nevidím. Třeba je za tím člověk, který jen nechce být centrem pozornosti … třeba z důvodů závisti a medializace.

Myslím, že projekt opravy kostela by případné odsouzení jednatele nemělo ohrozit. Projekt má svůj harmonogram a termíny vyplývající ze smlouvy. No toto všechno jsme se ptali při zahájení trestního řízení a byli jsme ujištěni, že žadatelé podniknou personální opatření. Věřím, že toto dodrží. Pokud by naopak tento projekt realizován nebyl, mělo by i problém město s naplňováním indikátorů (zejména revitalizace památek) a časoplánu čerpání celého IPRM . To je hledisko věcné.

2) Vnímáno optikou politiky je samozřejmě maximálně nešťastné, když je klíčový zaměstnanec partnera města obviněn … Nicméně se závěry je nutné počkat na vyřknutí pravomocného rozsudku.

Jiří Rutkovský, náměstek primátorky za Unii pro sport a zdraví

1) K odpovědi na první dotaz: Vadí.
2) Postup vedení města je jasný a transparentní, město postupuje podle předem stanovených pravidel a zákonů. Pokud otázka směřovala k předchozímu, pak co se týká:

 

  • majetkové struktury – s tím město nemůže nic dělat, pokud to naše legislativa umožňuje
  • obvinění: to je záležitost orgánů činných v trestním řízení, opět bez možnosti ovlivnění městem, s výjimkou požadované součinnosti těmto orgánům, kterou město předpokládám poskytuje. IPRM je privátní aktivita, se kterou má město společného jenom to, že byla v rámci IPRM ZM schválena jako jedna z podporovaných akcí na území města Liberce, protože je považována za potřebnou (veřejnost např. dlouhodobě požadovala opravu kostela), splnila všechna požadovaná kritéria. Celý IPRM má splňovat nějaké cíle, které bez tohoto projektu nenaplní , takže bez jeho realizace hrozí nesplnění cílů celého programu.
  • anonymní společnost: souhlasím s vámi, záruky nejsou žádné, město to ale neumí řešit, je to záležitost legislativy.
  • trestní stíhání: odpověď viz výše, to musí prokázat vyšetřování Policie České republiky.

Martin Sepp, ČSSD

1) V rámci hodnocení projektu který bude čerpat finanční prostředky z ROP je potřeba především hodnotit vlastní kvalitu a udržitelnost projektu a toto by mělo být prioritní. Hodnotit jakýkoliv projekt podle žadatele je dle mého názoru zavádějící. Jako člen regionální rady ROP Severovýchod si nemyslím , že hodnotit přihlašovaný projekt dle žadatele je v souladu s podmínkami EU . V tomto případě je pro město důležitý význam a ve vztahu k financím především povinná udržitelnost projektu.
2) V tomto konkrétním případě se mi tento projekt zdá jako smysluplný a to ve vztahu k občanům města.“

Petr Černý, Věci veřejné

1. Vadí.
2. Postup města je transparentní a zcela v souladu s platnou legislativou ČR, díky níž ovšem záruka, že nedochází ke střetu zájmů prakticky neexistuje.“

Jiří Kittner, ODS

Neodpověděl.

Jaroslav Morávek, KSČM

Jistě již víte,že jsem v řídícím výboru IPRM protestoval proti zařazení akcí,které prezentuje tato firma a náš Klub také nesouhlasil s akcemi,které provádí na Perštýně.Při IPRM mi však bylo vysvětleno,že např. akce „Centrum podpory Geotermálního využití energie “ z hlediska hodnocení dává velmi kladné body do celkového hodnocení podaných projektů a je již smluvně vázána. Samozřejmě mi vadí i současný stav anonymity této firmy.Proto náš Klub KSČM nehlasuje pro projekty,podané touto firmou.

Kateřina Absolonová, Změna pro Liberec

Nejasná majetková struktura firmy Iberus mi jednoznačně vadí. Jednatel je obviněn i obžalován, ale ctím presumpci neviny, ale spíše mi také nemálo vadí, že tento člověk žádá i za jiné organizace na jiné projekty, postoj vedení města zde pak chápu obtížně…

Další podivná skutečnost je ta, že jiná společnost , kde pan Zeronik též figuruje, si kvůli žádosti o peníze obstará „veřejnou prospěšnost“ v malé obci na kdesi ve Středních Čechách, aby za Liberec mohl žádat o evropské peníze. To vše záhy po té, kdy jsem se na to začala jako zastupitelka začala dotazovat.

Dále mi vadí, že společnost zastupovaná panem Zeronikem usilovala o projekt Revitalizace štoly Klicperova, nejspíše soukromého objektu a soukromém pozemku pod rouškou bohulibé činnosti pro školu na Perštýně. A to za situace, kdy město mohlo z těchto peněz realizovat rozvoj různých sportovních zařízení u škol /tělocvičny, hřiště/, pro podstatně větší skupinu uživatelů.

Zuzana Kocumová, opoziční zastupitelka Unie pro sport a zdraví

Vadí, pokud někdo žádá o dotace, ať už evropské, či jakékoliv jiné, neměl by mít problém se zveřejněním majetkové struktury.

Postup je netransparentní, ale zdaleka ne jen v tomto případě – a popravdě – jsou věci, které mi vadí mnohem více. U kostela Máří Magdalény je alespoň to pozitivum, že bude zachráněna vzácná historická budova, u které by byla věčná škoda, pokud by zůstala v současném stavu. Ale jsou zde projekty, které mají na první pohled majetkové struktury v pořádku, ale peníze jdou na úplné zbytečnosti, které jsou při současném stavu městské kasy vyloženě absurdní. Padají nám městské tělocvičny, do šuplíků jdou projekty na regeneraci parků a městského majetku obecně, ale budeme stavět Muzeum historie tramvajové dopravy, opravovat fotbalová hříště již nyní ve velmi slušném stavu…

A to jen proto, že mají za sebou, na rozdíl od městského majetku, schopné lobbyisty nebo se jedná o velké stavební zakázky, kde se % z celkové ceny ztrácí mnohem snáz, nežli u drobných projektů…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Krajské protikorupční pracoviště /dříve Čmelák – Společnost přátel přírody / již od roku 2009 systematicky upozorňuje libereckou veřejnost a zároveň odpovědné politiky na problémy
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále bude ostřížím zrakem sledovat Regionální operační program (ROP) Severovýchod, začnou se skrze něj po čtvrt roce,
Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí. 
Minulý týden se stal jedním z hlavních témat regionálního zpravodajství zásah protikorupční policie v liberecké pobočce Regionálního operačního programu Severovýchod. Konečně, chtělo by se