Bydlí Martin Sepp ve fabrice nebo ošulil liberecké voliče?

Martin Sepp, rychlou jízdou proslavený krajský radní pro dopravu, je mimo funkce na Libereckém kraji též zastupitelem města Liberec za ČSSD a předseda klubu zastupitelů za ČSSD v zastupitelstvu statutárního města Liberec.

Martin Sepp byl zvolen na kandidátce ČSSD v roce 2010 jako občan města Liberce, pokud by měl místo bydliště jinde, nemohl by na této kandidátce být.

Rozhodujícím kritériem pro to, aby občan získal pasivní volební právo, tedy mohl být zvolen do zastupitelstva určité obce, je podle zákona o volbách do obcí místo trvalého pobytu. Smyslem vázanosti volebního práva na místo trvalého pobytu je to, aby se na správě územního společenství podílely pouze takové osoby, které do tohoto společenství skutečně patří.

Obchodní rejstřík a údaje Martina Seppa

Před nějakou dobou mě zaujalo, že pan Sepp má v obchodním rejstříků zapsáno místo trvalého pobytu v ulici V Horkách, kde sídlí vícero výrobních podnikatelských subjektů. Z internetu jsem zjistila, že se jedná o průmyslový objekt ve vlastnictví známé liberecké firmy ELMARCO s.r.o. (dnes MICONEX s.r.o.).

Vyhledat další informace pomocí googlu již bylo hračkou a iniciativní přátelé si udělali tématický výlet jak k obhlídce objektu ELMARCO v ulici V Horkách, tak do místa skutečného bydliště pana Seppa v Černousích č.p. 19, takže mi mohli sdělit, že v objektu V Horkách nejsou žádné byty, a tak tam pan Sepp skutečně nemůže bydlet. (redakce tohoto webu se rovněž byla zeptat na zmíněné adrese údajného pobytu Martina Seppa ve firmě Elmarco a bylo jí sděleno, že tam nikdo nebydlí – pozn.red.)

Spousta lidí má dnes trvalé bydliště tam, kde ve skutečnosti nebydlí, ale podle současného znění zákona o evidenci obyvatel si občan adresu trvalého bydliště zpravidla zvolí v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Objekt firmy ELMARCO je zapsán v katastru nemovitostí jako průmyslový objekt a tudíž by jako trvalé bydliště zapsán být neměl.

V březnu tohoto roku jsem tedy podala na Magistrát města Liberce podnět k zahájení řízení – zrušení místa trvalého pobytu Martina Seppa z důvodu porušení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Do měsíce jsem dostala odpověď, že při přihlašování pobytu Martina Seppa bylo postupováno v souladu s tehdy platnou legislativou s odkazem na zákon č. 135/1982 Sb. a příslušnou vyhláškou, tudíž správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední.

Takže jsem se z toho dozvěděla, že pan Sepp V Horkách musí bydlet už nejméně 12 let, protože tento zákon byl zrušen s přijetím výše uvedeného zákona nového. Tečka. Úřednímu postupu bylo učiněno zadost a to jestli pan Sepp ulehá ke spánku mezi stroji na nanomateriály, když má rodinu v Černousích, úřady neřeší, není to jejich povinnost.

Skutečnost, jestli Martin Sepp šulí liberecké voliče ČSSD musí tedy posoudit sami voliči v příštích komunálních volbách v roce 2014. Měli by dobře zvážit, jestli člověk, který v Liberci vůbec nebydlí, může rozhodovat o tom, zda jim nalije za jejich domy další tisíce kubíků betonu, jestli jim může rozhodovat o rozšíření průmyslových zón do samé blízkosti domovů, jestli jim místo oprav škol pro děti bude stavět muzea tramvají a jiné finančně nerozumné megaprojekty.

Zákonodárce stanovil kritérium tak, aby se na správě obce podíleli její občané, to je lidé, kteří mají k městu nebo obci faktické pouto. Bohužel i toto se politici naučili ohýbat tak, že se nechají zvolit tam, kde je z toho vyšší profit, a na jejich rozhodování je to pak vidět. Nedivme se, že takové profipolitiky občané nezajímají, nežijí mezi nimi, nenesou důsledky svých rozhodnutí na vlastní kůži, nespí v domovech, kde jim pár metrů od baráků vyrostly průmyslové haly a obchodní centra, a večer se jedou v klídku vyspat do svých klidných domovů daleko od důsledků jejich rozhodnutí.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných