Prohlášení Martina Seppa – nepřesnosti, klišé a nízká etická úroveň

Martin Sepp ve svém prohlášení (TVLK –„V Liberci bydlím, opozice nemá argumenty a tak se stará o blbosti“) uvádí, že bude pobývat kde zrovna uzná za vhodné, pokud bude hezké počasí, tak bude jistě na chalupě, a ani panu Canovovi ani paní Dvořáčkové do toho nic není. Pan Sepp již řadu let pobývá trvale v nemovitosti v Černousích, která není chalupou, jak tvrdí, ale podle výpisu z KN je to rodinný dům. Mýlí se také, když tvrdí, že do toho nikomu nic není. Za sebe prohlašuji, že mi do toho je.

Jsem libereckou občankou a mám zastupitele, který se řádně nestará o záležitosti libereckých občanů, jejichž hlasy byl zvolen. Pan Canov se jako krajský zastupitel zase stará o to, proč se panu Seppovi z krajských peněz platí v Liberci byt, když v Liberci papírově „bydlí“.

Martin Sepp v reakci dále tvrdí, že kolegům z jiných politických stran chybí argumenty, aby mohli kritizovat jeho práci…., tak se starají o blbosti. Ze své pozice, kdy nejsem členem politické strany, ale za Změnu pro Liberec jsem členkou finančního výboru SML a komise pro výběrová řízení a prodej majetku SML prohlašuji, že mi argumenty o mizerné práci Martina Seppa vůbec nechybí.

Pan Sepp byl shodou okolností též členem finančního výboru a stejné komise jako já, a za celý rok 2011 se jednání finančního výboru zúčastnil pouze jednou a jednání komise ani jedinkrát. Stejně pokračoval i od začátku roku 2012 až do svého odvolání. Za „práci“ v komisi pobíral odměnu a nedal souhlas se zveřejněním své docházky, což většina členů výborů a komisí učinila.

Argumentů tedy dost, zhodnocení výsledků v resortu dopravy ponechám na krajském zastupiteli panu Canovovi. Pan Sepp se dále obává, že nastávající krajské volby budou nechutné a místo diskusí nad programem a tím, co by politici chtěli pro lidi udělat, se budou některé politické strany snažit pouze o dehonestaci svých soupeřů.

Ujišťuji vás pane Seppe, že jsem se za Občanské sdružení Staré Město Liberec účastnila diskusí nad programem Změny pro Liberec před volbami 2010 (i když jsem nekandidovala), a viděla jsem že to mělo smysl, protože po volbách se Změna snažila co nejvíce ze svého programu plnit, bohužel neměla víc času. Když vidím, jak vy plníte své volební programy, které zřejmě dostáváte natištěné z vrchních sekretariátů, tak jakákoliv diskuse s vámi je opravdu ztráta času.

Ve svých reakcích na tomto webu M. Sepp zpočátku tvrdil, že na chalupě žije v provizoriu. To už tedy rodina pana Seppa žije v provizoriu pěkně dlouho. Tak dlouho, že paní Helena Sarah Seppová je na chalupě (RD) hlášena k trvalému pobytu, což vyplývá z faktu, že jako občanka obce Černousy kandidovala za ČSSD do zastupitelstva již 2x, a to v roce 2006 a v roce 2010. Také děti pana Seppa jsou občany Černous, protože stejně jako na manželku ani na děti místní zpravodaj obce Černousy nezapomíná s gratulací k narozeninám.

To, že si zařídil pan Sepp před svým domem dopravní značku omezující rychlost, zde zmínil již jeden z diskutujících. Vysvětlení pana Seppa a jeho obavy o bezpečnost dětí v obci beru, jenom mě fakt štve, proč se také nestará o děti v Liberci, které chodí do školy po některých ulicích, které také nemají chodníky, a ve škole jim v tělocvičnách padá omítka na hlavu. Nestará se o děti ve Višňové, kde ho paní starostka podle zpravodaje též žádala o stejnou značku před školu, ale tam ji nedal.

I z tohoto případu je jasně vidět, že politici by měli působit v místě, kde žijí, že zákonodárci správně stanovili vázanost volebního práva na místo trvalého pobytu právě proto, aby se na správě územního společenství podílely osoby, které do tohoto společenství skutečně patří. To že si z fiktivního trvalého bydliště politik dělá výtah k moci svědčí o jeho nízkém etickém vědomí, z politiky se dělá kšeft a o správu věcí veřejných vůbec nejde.

Závěrem přidávám ještě dotaz, který by zajímal jistě nejen mě:

Jak dlouho již žijete pane Seppe v tom provizoriu? Tvrdíte, že jste kdysi historicky bydlel V Horkách 76/18, pak jste se odstěhoval, když Vám začaly vadit stroje za stěnou.

Fakta:

  • Živnostenské listy M. Seppa registrované v ARES s adresou V Horkách 79/18 byly vydány 1.9 a 3.9.1992.
  • Ve společnosti RÝDLTON spol. s.r.o. (vymazaná z OR, čtenáři hledejte jako neplatnou) má M. Sepp zapsané trvalé bydliště Ostašovská 199/28, Liberec 11 ode dne 19.4.1999
  • ELMARCO má zapsáno sídlo V Horkách dne 14.1.2002

Vy jste se stěhoval pane Seppe z ulice V Horkách na Ostašovskou a pak zpět do ulice V Horkách do objektu firmy ELMARCO, nebo je nějaké jiné vysvětlení?

Jako dík za vaši odpověď posílám odkaz na výklad shody přísudku s podmětem, abyste mohl vylepšit svůj písemný projev: http://stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/index.php?clanek=shoda-prisudku-s-podmetem

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc