Nějaké vodovody, nějaká kanalizace, nějaká cena vody…koho to zajímá?

Jsou situace, kdy obce větší berou pod svá ochranná křídla obce menší. Leckde je to i ze zákona – tak činí Magistrát Statutárního města Liberce řadu činností jako úřad třetího stupně pro obce, které mají nižší stupeň výkonu přenesené působnosti (druhý jako např. Chrastava či Hrádek nad Nisou či první jako např. Nová Ves či Chotyně), ale někde je to z logiky věci, jako u akciové společnosti, kde je členem téměř půltisícovka obcí a kde jsou obce menší velmi závislé na tom, zda je v řídících orgánech společnosti někdo za spádové velké město.

A právě to, jak se Statutární město Liberec na své okolní malé bratříčky vykašlalo (aniž se jim namáhalo cokoli sdělit), je důvodem pro vznik tohoto článku. Nikoli to, jak se vykašlalo na své vlastní obyvatele, to ať si vyřídí oni sami, budou-li to takto cítit.

Celkem 458 obcí Ústeckého a Libereckého kraje drží akcie akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost. Liberecká část SVS a.s. tahá za kratší konec, je výrazně menší než část ústecká. O to důležitější je, aby obce liberecké části měly své výrazné zastoupení ve statutárních orgánech. Bez něho by totiž hrozilo, že se ty nejvýznamnější akce budou konat jen v části ústecké.

Z výše uvedených důvodů dosud vždy všechny obce Liberecka podporovaly návrh vůbec největšího města a největšího akcionáře v celé SVS a.s. a sice Statutárního města Liberce s tím, že jsme čekali, že v případě zvolení bude dotyčný hájit zájmy nejen Liberce, ale všech obcí Liberecka. Nutno říci, že tomu dosud tak i v praxi následně bylo.

Časy se však mění. Dosavadnímu zástupci Statutárního města Liberce Ing. Jiřímu Kittnerovi, který byl na pozici předsedy dozorčí rady, vypršel tříletý mandát. Statutární město Liberec však na tuto uvolněnou pozici na další tříleté období nenominovalo nikoho – vůbec nikoho.

Statutární město vůbec ztratilo o tuto akciovou společnost jakýkoli zájem, když dokonce neschválilo na valnou hromadu konanou dne 7. 6. 2012 ani žádného, vůbec žádného svého zástupce s právem hlasovacím. Nutno obecně říci, že takovýto přístup je od největšího akcionáře jakékoli akciovky úplně unikátní, s kterým jsem se dosud nejen nesetkal, ale dosud jsem o něm ani nikdy neslyšel. Ale je koneckonců věcí Statutárního města Liberce, že ho nějaké vodovody, nějaká kanalizace, nějaká cena vody nezajímají.

Protože však mě a mé kolegy z druhých akcionářských obcí a měst Liberecka tyto záležitosti zajímají velice a protože jsme si plně vědomi důsledků pro obce Liberecka, kdybychom neměli svého zástupce v dozorčí radě, okamžitě jsme se rozhodovali (poté co jsme se den před valnou hromadou dozvěděli výše popsanou informaci), kdo bude hájit naše zájmy.

Vzhledem k tomu, že na aktivu několik týdnů před valnou hromadou sdělil přítomný zástupce města Liberce Ing. Rutkovský, že Liberec bude nominovat dosavadního zástupce Ing. Kittnera a my jsme neměli proti jeho dosavadní činnosti v SVS a.s. výhrady, rozhodli jsme se vesměs pro podporu znovuzvolení dosavadního předsedy dozorčí rady, přestože nakonec Statutárním městem Liberec nominován nebyl.

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky