nášLiberec

Search

Martin Půta k článku hejtmana Eichlera „O nenávisti takzvaných starostů“

Vážení spoluobčané,
pan hejtman Stanislav Eichler hovoří na krajských webových stránkách o takzvaných starostech, jako o bezcitných, nemilosrdných, nenávistných lidech a bez úcty k hodnotám.

Odmítáme osobní útoky bez argumentů pronášené slovníkem z 80. let. Nesouhlasíme s předvolební kampaní financovanou penězi daňových poplatníků.

Rozhodně se ale nepřipojíme k tak zásadnímu pošlapávání slušnosti a politické kultury, kterou uvedený text reprezentuje. Budeme dále pokračovat ve věcné kritice, je totiž osobní odpovědností krajských zastupitelů nepřihlížet chybným krokům vedení Libereckého kraje.

Jaká je pravda kolem odstraňování povodňových škod?

Povodeň v srpnu v roce 2010 napáchala na území kraje škody za více než 5 miliard korun a nevyhnula se majetku obyčejných lidí, obcí, státu ani kraje. Jsme rádi za každý opravený dům, každý metr opraveného chodníku nebo silnice. Každá taková stavba vrací život zpátky do normálních poměrů.

Neexistuje ale žádný racionální důvod, proč se tvářit, že všechno funguje a je bez problémů. Neexistuje důvod tvářit se, že některé kroky směřující k opravám poškozeného majetku nemohly být provedeny dříve.

Jsme svědky zásadního manažerského selhání. Dnes je totiž jasné, že otevřeně a férové soutěže by znamenaly snížení ceny při opravách mostů a silnic nejméně o 25%. Situace na trhu stavebních prací a zkušenosti řady obcí a měst ze soutěží jsou v tomto směru zřejmé, úspory dosahují až 40% z cen, které odhadovali projektanti.

Revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje

Část oprav „povodňových“ mostů byla soutěžena v rámci veřejné zakázky Revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Tuto veřejnou zakázku zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v červnu 2011 s odůvodněním, že Liberecký kraj postupoval netransparentně.

Krajská správa silnic Libereckého kraje potom za pomoci zadání předem osloveným firmám vybrala nové dodavatele. Výsledkem tohoto postupu je, že nová cena je vždy vyšší než původní a celkové zvýšení ceny je 31,9 milionů korun na stavbě 19 mostů. Cenová hladina je nyní o 43% vyšší než původně dosažená! Celková hodnota opravovaných mostů je přitom vyšší než 400 milionů korun.

Netransparentní zadávání zakázek Libereckým krajem a program G99

Dalším dokladem netransparentního postupu Libereckého kraje jsou informace o způsobu zadávání veřejných zakázek. Podle serveru vsechnyzakazky.cz, Liberecký kraj získal v 74 případech (40%) ze 185 soutěží pouze jednu nabídku. Je přitom zjevné, že bez konkurence a porovnání více nabídek nemůže dojít k opravdové soutěži a úspoře veřejných peněz.

Dalším příkladem špatného rozhodnutí je dotační program G99, s neprůhledným rozhodováním a řadou sporných projektů, které se takto z veřejných peněz financují. Po povodních v roce 2010 Starostové pro Liberecký kraj navrhovali použít tyto finanční prostředky na opravy povodňových škod. V letech 2010, 2011 a 2012 bylo takto rozděleno více než 111 milionů korun. Za tyto peníze se měly podle našeho návrhu opravit silnice a mosty, po kterých se více než dva roky od tragické povodně stále nedá jezdit.

Jakým způsobem pracují na odstranění povodňových škod starostové?

Jasně to demonstruje příklad Hrádku nad Nisou: celková předpokládaná cena oprav obecního majetku po povodních v roce 2010 v Hrádku nad Nisou byla 236 mil. Kč. Díky transparentním výběrovým řízením město realizuje tyto opravy dle smluv o dílo s dodavateli za cenu 126 mil. Kč. Výsledkem je úspora více než 100 milionů jen v Hrádku nad Nisou!

Díky každodennímu nesmírnému úsilí, pevné vůli a obětavosti se starostové a starostky a další lidé pracující v obcích a městech Libereckého kraje zásadním způsobem podílejí na odstraňování povodňových škod. Vážíme si práce všech silničářů, stavbařů a techniků, každodenně s nimi v našich obcích a městech komunikujeme a hledáme řešení.

Schovávat se za ně je ale poněkud nešťastné. Zásadní rozhodnutí o efektivním využití veřejných peněz a rychlosti staveb dělají politici. Na místní úrovni starostky a starostové a jejich zastupitelstva. Na úrovni kraje hejtman, radní a manažeři krajských firem.

Starostové se za svoji práci stydět nemusí, nemusíme se za nikoho schovávat, starostové mají konkrétní a měřitelné výsledky!

Martin Půta, předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město