Transparency International k předražení libereckých lázní

Na jaře minulého roku byla Transparency International – ČR požádána, aby spolu s AK Šikola a AK Marvanová vypracovala stanovisko a posouzení dokumentace k veřejné zakázce na provedení stavby „Revitalizace Městských lázní” v Liberci. V dokumentaci, kterou jsme měli možnost prostudovat, jsme spatřovali několik významných rizik, která se nyní bohužel vesměs potvrdila.

Včera sdělila mluvčí ROP Severovýchod, že i druhý znalecký posudek veřejné zakázky „Revitalizace Městských lázní” v Liberci, který si úřad nechal zadat, potvrdil její předražení – o 15 až 20% přičemž celková cena měla být 300 mil. bez DPH. Podle znalce byla v podkladech jasně vidět snaha o maximalizaci ceny.

V březnu roku 2011 jsme byli požádáni tehdejším vedením města Liberec o posouzení této zakázky. Na základě našeho posudku jsme nakonec byli nuceni upozornit na čtyři rizikové oblasti:

  • Smluvní dokumentace
  • Kvalifikační kritéria
  • Cena
  • Mandátní smlouva o provádění technického dozoru

U smluv jsme upozorňovali, že smlouvy se vyjadřují značnou nepřehledností a nejednoznačností, nepřesně vymezují předmět smlouvy o dílo a nejsou zárukou řádného provádění prací.

U kvalifikačních kritérií jsme měli podezření, že jsou nastavena tak, aby se zúžil počet uchazečů, čímž mohlo dojít k omezení konkurenčního prostředí, deformaci soutěže a tudíž i výsledné ceny.

Dohledatelné osobní vazby mezi zadavateli zakázky, jejími administrátory i následnými realizátory v nás rovněž vzbuzovaly další podezření.

Navrhovali jsme i provedení znaleckého posudku, zda není zakázka předražená a vysoutěžená cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Žádné z našich doporučení nebylo novým vedením města Liberec před uzavřením zakázky akceptováno.

Nyní se ukazuje, že naše podezření byla oprávněná a další dva nezávisle na sobě provedené znalecké posudky prokázaly předražení této zakázky o cca 50 – 60 milionů.

Evropské dotace jsou velikou příležitost na rozvoj života v našich městech a krajích, ale zároveň i nesmírné pokušení a riziko ze strany lokálních klientelistických uskupení. Příklad libereckých lázní ukazuje, že naslouchání kritickým hlasům může ušetřit až desítky milionů veřejných prostředků v rámci jedné zakázky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kontroverzní zakázka na revitalizaci městských lázní se opět vrací do hry. Ministerstvo financí udělilo městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to,
Po necelých třech letech se veřejnost dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Ambiciózní projekt od ateliéru SIAL pod
Policie v Pardubicích obvinila na konci minulého týdne osm lidí. Ve spolupráci s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou je viní ze sjednání výhody a
Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal