Město Chrastava vyhrálo soudní spor s firmou Integra

Dne 2. června 2000 zahájila firma Integra Liberec a. s. (dnes Integra stavby a. s.) akci Splašková kanalizace a přípojky v ulicích Liberecká a Revoluční a na nám. 1. máje. Akce měla být dle smlouvy dokončena ještě v roce 2000 (část v roce 2001). Akce však byla dokončena s řadou nedodělků a závad, které v rozporu se smlouvou nebyly ihned odstraněny, a proto byly reklamovány ze strany města 23. 1. 2002. Odpověď? Do doby, kdy jsem nastoupil na místo starosty (1. 11. 2002), žádná.

Po dalších urgencích jsme konečně dostali 10. 12. 2002 odpověď, která mě však úplně jako začínajícího starostu zcela konsternovala. „Vzhledem k jiným našim akcím musíte počkat do jara 2003.“ S tím jsme se nesmířili a podali jsme další urgence. Čekali jsme do 4. 8. 2003.

Jaký to byl šok pro majitele firmy Ing. Turka (tentýž, který chtěl donedávna koupit liberecké letiště), když jsme v souladu se smlouvou následně požadovali zaplacení smluvní pokuty za prodlení s realizací díla a s odstraněním nedostatků. Evidentně se s takovým požadavkem – aby si obec dovolila požadovat smluvní pokutu – do té doby ještě nikdy nesetkal. Při prvním kontaktu (telefonickém) se mě vysmál, následně při návštěvě v mé kanceláři chtěl celou situaci „smáznout“ jedním, později dvěma sty tisíci korun. To bylo pochopitelně zcela nepřijatelné a tak jsme podali ještě v roce 2003 žalobu.

Integra nám následně nabídla mimosoudní vyrovnání ve výši 1 a později 2 milionů korun (včetně zápočtu ve výši 1,9 mil., který jsme učinili) . Tyto návrhy byly ze strany města odmítnuty a naopak zastupitelstvo města schválilo pro mimosoudní vyrovnání částku 5 milionů korun (včetně zápočtu). Tento náš návrh naopak odmítla protistrana. Po řadě soudních stání a vyjádření expertů rozhodl Okresní soud v Liberci dne 10. 6. 2009, že Integra je povinna městu Chrastava zaplatit smluvní pokutu 7.280.046 Kč, ale též to, že nám zůstává zápočet ve výši 1.829.765,- Kč. Celková nám soudně vymožená částka tak tvořila 9.109.811,- Kč.

Integra podala odvolání, s kterým však neuspěla, když odvolací soud, kterým byl Krajský soud v Liberci potvrdil dne 30. 10. 2010 prvoinstanční rozhodnutí v plném rozsahu.  Integra napadla i toto pravomocné rozhodnutí  odvolacího soudu mimořádným opravným prostředkem u soudu dovolacího. Tím byl Nejvyšší soud České republiky sídlící v Brně, který 25. 9. 2012 dovolání v plném rozsahu zamítnul. Město Chrastava tak definitivně a nezvratně získalo kromě zápočtu i více než 7 milionů Kč a to i fakticky, neboť tyto prostředky byly  do rozhodnutí dovolacího soudu v soudní úschově.

Vynikající práci odvedla v tomto devítiletém sporu advokátní kancelář SPOLAK s.r.o., která zastupovala město Chrastava po celou dobu zejména prostřednictvím advokáta Mgr. Martina Vondrouše.

Město Chrastava má s firmami realizujícími jeho zakázky dlouhodobě velmi korektní vztahy. Od zhotovitelů vyžaduje jediné a sice dodržení parametrů smluv a pokud by snad dodrženy nebyly (což se však stává velmi, velmi výjimečně), tak smluvní pokutu. Nic více nic méně. V daném případě jsme se však setkali od dané firmy s neuvěřitelným přehlížením našeho města coby rovnocenného smluvního partnera.  A tak jsem velmi rád, že jsme se svého práva, byť až po devíti letech velmi tvrdého soudního sporu, domohli.  Svým způsobem se jedná o průlomový rozsudek. I malé město má šanci v právní bitvě proti mocné firmě, pokud právo stojí na jeho straně.

Michael Canov,
starosta města Chrastava

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky