Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 25.10. 2012

V říjnovém zastupitelstvu bude jedním z hlavních projednávaných problémů situace kolem libereckých lázní, čerpání evropských fondů, potažmo celá nelehká ekonomická situace vůbec. Kdysi bohaté město se po dvaceti letech pravicové vlády ODS zmítá v křeči. Současné vedení města se bude snažit situaci vyřešit po svém (například odklady na roky příští) a po pravdě mu moc prostoru nezbývá. Na zastupitelstvo se také chystají nespokojení rodiče dětí ze ZŠ Ještědská, kde ředitelka (kandidátka za Liberec občanům) autoritativně ruší mnohaletou sportovní tradici.

Body č. 9 a 10 – Změny statutů fondů školských a kulturních organizací

Navrhovaný bod znamená prakticky rušení zmíněných odpisových fondů. Město používalo fondy na financování větších investičních akcí i oprav a šetřilo do nich z odpisů. Letos byly příspěvky do těchto fondů dramaticky seškrtány a hrozí, že město nebude mít v příštích letech na nutné opravy a investice peníze. Už na začátku roku byla snížena částka odpisů, které budou „ušetřeny“ ze 100% na 30%, a nyní jdou na 4% a na 0%. To znamená, že jsou fondy fakticky zrušeny a peníze z odpisů jsou použity na běžné výdaje města (v ZOO, v DFXŠ a na energie ve školách) a na vykrytí „příjmové díry“ vzniklé díky neuskutečněnému prodeji letiště. Více zde a zde.

Bod č. 17. –  Rozpočtová opatření

I zde vévodí snaha „zalepit díru“ po kontroverzním návrhu na prodej libereckého letiště. Prodej majetku byl takřka  jediný způsob získávání majetku, který provozovaly liberecké vlády pod ODS. Nyní přichází problémy.
Současné vedení ovšem v této politice částečně pokračuje, počítá s prodejem majetku za 44,5 milionu, ale k 31.8. mělo prodáno jen za 8.4 milionu.(ve hře je prodej Masarykovy, kde ale první kolo nedopadlo…) Dále se, jako za ODS, šetří v „nerentabilních“ oborech. 24 milionů má být ušetřeno ve školství a v kultuře, dále jsou zrušeny fondy příspěvkových organizací (viz body 9-10), přestože tyto oblasti jsou tradičně nejvíce bité…Více zde.

Bod č. 18 – zpráva o naplňování příjmů a výdajů

Zpráva o plnění hospodaření města vypadá na první pohled celkově dobře, ale při tom druhém, detailnějším je to již o poznání horší. Nemálo závazků se odkládá do budoucnosti, kde se jen hromadí.
Město bude muset splatit v polovině roku 2013 stávající revolvingový úvěr a až 100 mil. Kč bude muset dát ze svého. Vedle dalších splátek dluhopisu tak město musí v polovině roku doplatit okolo 170 mil. Kč a není jisté, kde je vezme. Přesto si bere úvěr zajištěný arénou (body 19 a 20), nemluvě o tom, že městu hrozí sankce za zastavení budovy  Uranu ve výši 18 mil. Kč a případné vracení (respektive neproplacení) dotací za lázně a bazén. Více zde.

Bod č. 19 – Revolvingový úvěr

Zastupitelstvo města hodlá schválit přijetí revolvingového úvěru se sazbou 4,6 % od Equa Bank. Jedná se dlouholetý boj náměstka Šolce o to, kdo zadluženému městu úvěr poskytne. Dosud město mělo úvěr s úrokovou sazbou pod 2% a bez zajištění. Vysoká úroková sazba odráží špatnou finanční kondici města a problémy s čerpáním dotací na zakázky, u kterých jsou pochybnosti o jejich regulérnosti (lázně a bazén). Více zde.

Bod č. 20 –  Zrušení zástavního práva na nemovitosti v majetku SAL

V současné době je Tipsportaréna a přilehlý areál zastavený ve prospěch města za to, že město splácí dluh za arénu ve výši skoro 700 mil. Kč v dluhopisu. Město tyto nemovitosti použije na zajištění revolvingového úvěru na profinancování evropských dotací, i když půjde o úvěr jen v hodnotě 150 mil. Kč (bod 19). Město se hájí tím, že ztráta arény nehrozí, protože úvěr bude splácený z dotací. Jenže má jít o dotace za lázně a bazén, u kterých není jisté, že přijdou a městu může hrozit vzhledem k jeho finanční situaci ztráta arény.
Platby vyplývající z koncesní smlouvy by však město platilo dále. Více zde.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včerejší zastupitelstvo se protáhlo až do půlnoci. A stačilo projednat sotva půlku bodů. Nicméně byla přijata klíčová rozhodnutí – město Liberec odsouhlasilo záměr privatizovat
Listopadové zastupitelstvo bude vyčerpávající. Jednak je na pořadu 42 bodů k jednání, ale zejména půjde o jejich důležitost. Klíčovými body bude schválení záměrů prodat
Včerejší zasedání libereckého zastupitelstva mělo třicet bodů k projednání, ale dominovaly mu ve finále jen tři. Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská dosáhli svého a
Předvolební zastupitelstvo má být tiché a mírné. Dokonce na začátku padaly návrhy (Milan Šír – ČSSD), aby bylo zrušené úplně. Asi proto, že se