Občané Liberecka se mohou zdarma vzdělat, jak se chovat v klíčových životních situacích

Dnešní doba není jednoduchá a přináší nejedno úskalí. Občanské sdružení “D“ nabízí všem občanům Liberecka a Jablonecka možnost získat vědomosti o tom, jak reagovat na zásadní a problematické situace, se kterými se lidé stále častěji potkávají. Občané se mohou naučit, co je to odpovědný přístup k financím, jaký mít vztah k médiím a informačním technologiím, poznat zásadní pravidla prevence kriminality, jak reagovat na šikanu a psychické násilí nebo jak obhajovat svá občanská práva. Vzdělávání v rámci projektu je občanům nabízeno zcela zdarma.

V rámci projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“, které zajišťuje občanské sdružení “D“, budou v prostorách sdružení v Liberci – Františkově i ve veřejném prostoru probíhat semináře, workshopy, veřejné diskuse a panelové diskuse pro širokou veřejnost. Setkání budou probíhat v podvečerních hodinách nebo o víkendu a jsou určena všem dospělým obyvatelům Liberecka a Jablonecka. Účast na vzdělávání je hrazena z prostředků ESF a státního rozpčtu ČR.

Projekt nabízí informace občanům, kteří jsou ohroženi rizikovými sociálními faktory jako je vzrůstající počet zadluženosti obyvatel, negativní vliv reklamy a mediální manipulace nebo nárůst kriminality či domácího násilí. Projekt si zároveň  klade za cíl povzbudit u občanů účast na veřejné správě a veřejných věcech, což reaguje na aktuální zvýšený zájmem občanů Liberce o veřejné dění nebo seznámit veřejnost s fenoménem dobrovolnictví.

Bezplatné vzdělávání veřejnosti budou zajišťovat odborní lektoři s individuálním přístupem. Na veřejných debatách budou mít občané možnost setkat se se zajímavými osobnostmi a dozvědět se více o daných tématech.

Romana Lakomá, manažerka projektu říká: „Projekt dalšího vzdělávání má napomoci občanům orientovat se v možnostech, které mohou sami využít. Témata jsme připravovali, mimo jiné, s přihlédnutím k potřebám klientů, kteří navštěvují naši Občanskou poradnu. V rámci projektu plánujeme nabídnout realizaci seminářů také v městech, kde pracují pobočky Občanské poradny – Jablonci nad Nisou a Frýdlantu v Čechách. Pro občany, kteří to mají do Liberce a zmíněných měst daleko, připravujeme stránky vzdelavani-obcanu.cz, kde budou probíhat moderované diskuse k jednotlivým tématům projektu, takže ani občané z dalekého okolí nebudou o možnost získat užitečné informace ochuzeni.”

Občanské sdružení „D“…jako důvěra…
bylo založeno v roce 1998. Od začátku činnosti sdružení bylo naším hlavním cílem rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat laickou i odbornou veřejnost v krizové pomoci. S rozvojem sdružení se rozvíjí i naše programy a aktivity. „D“éčko v roce 2001 iniciovalo vznik pracoviště Občanské poradny, v roce 2005 pracoviště Poradny pro oběti trestných činů (v současné době Bílý kruh bezpečí). Obě pracoviště slouží široké veřejnosti Libereckého kraje. V programech sdružení pomáhalo a pomáhá několik desítek dobrovolníků, ať již jde o odborné poradce (právníky, psychology) nebo studenty. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu