Popírání problému k řešení nepovede

Reakce Jaromíra Baxy na prohlášení „Změna pro Liberec dlouhodobě poškozuje město“: Rozpočtový výhled z roku 2011 končí hodnocením Liberce takto: „Průměrný subjekt schopný splácet své aktuální závazky, s problematickou budoucností“. Podle našeho názoru problematická budoucnost právě nastává a příští rok městu bude chybět zhruba čtvrt miliardy. Radnice musí splatit mnoho faktur, dotací a úvěrů, kde splácení dlouhodobě odkládala a není jasné, kde na to vezme prostředky.

Tuto otázku na různých jednáních pokládáme už půl roku a obdobné otázky pokládají i zástupci klubů podepsaných pod prohlášením „Změna poškozuje město“. Vedení města ale během posledního půl roku nenastínilo, jak chce v dalších letech hospodařit.

Vzhledem k situaci města pokládáme za nutné na to upozornit veřejnost. Důvěryhodnost města přeci neohrožuje ten, kdo mluví o problémech. Důvěra se získává hlavně tím, že reprezentanti města jsou schopni přesvědčit občany a své partnery o tom, že jsou schopni problémy řešit a že hospodaří udržitelně i s ohledem na další roky.

Byl bych rád, aby město doložilo, že je situace jiná, než jak ji vidíme. Jiná čísla ale město neukazuje, jen tvrdí, že příjmy budou o 140 milionů vyšší. Účetně ano, reálně těžko. Těchto 140 milionů tvoří příjem z prodeje letiště, které se nepodařilo prodat letos a není jisté, podaří-li se to příští rok, a pak splátka společnosti SAL městu z peněz, které jí město nejdříve samo pošle.

Jak obnovit důvěru? Podle nás jsou zapotřebí tři kroky, které změní způsob hospodaření. Především jde o zpracování udržitelné koncepce hospodaření na více let dopředu. Bez tohoto kroku není ani možné ani zhodnotit, jaké úspory jsou potřeba, natož město řídit. Druhým a třetím bodem je změna priorit v investicích a přehodnocení některých smluv, kudy stále utíkají z města peníze. Bez těchto kroků městu jen těžko pomohou další úspory jako nepomohlo zvýšení daně z nemovitosti, protože peníze se budou dál utrácet neefektivně.

Tyto kroky jsme prosazovali během pěti měsíců v koalici. Schválili jsme rozpočet na rok 2011 s vědomím, že pokračování ve výdajích z minulosti si, s ohledem na příjmy, město nemůže dovolit (rozpočtové provizorium se nehodí v době, kdy je nutné snížit výdaje, protože jde o hospodaření podle minulého rozpočtu). V dalších měsících jsem připravil přehled problémů v rozpočtu a budoucích závazků. Tyto informace jsem předal svým nástupcům.

Byla připravena i první změna v rozpočtu, která část problémů řešila. S vědomím, že je nereálné vyřešit je najednou, ale že v horizontu dvou, tří let je možné vše vyřešit bez razantního omezení služeb města. K uskutečnění své koncepce jsem však nedostal příležitost a po našem odchodu se naopak výdaje navyšovaly a hospodaření nabralo jiný směr.

S kolegy ze Změny pro Liberec si nemyslíme, že výše uvedené návrhy na změnu hospodaření jsou jediné možné. Je na vedení města a na dalších zastupitelích, aby prezentovali vlastní představu o řešení problémů města. Bude-li zájem, rádi s nelehkým úkolem pomůžeme, konkrétní návrhy upřesňující, jak změnu hospodaření provést, máme připravené.

Jaromír Baxa, městský zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město