12. Listopad, 2012

Marně si kladu otázku, zdali postup náhradníka Pekárka za ODS do sněmovny je vrcholným majstrštychem politické scény a protikorupční vlády Petra Nečase zvlášť. Všichni z ODS se zapřísahají, že nemohli nijak situaci ovlivnit a nepravomocně odsouzeného poslance od postupu do sněmovny odradit. Jeho současné pozastavení členství v ODS už nic nezmění na výsledku jeho…

12. Listopad, 2012

Od 12. – 17. 11. Liberec ožije netradičními kulturními a společenskými akcemi, které pořádá již 4. rokem liberecká nezisková organizace Sdružení TULIPAN. Motto letošního ročníku zní: „Vzájemná pomoc je lékem duše“. Jak název napovídá, jedná se o charitativní týden plný pestrých kulturních akcí. Výtěžek z tohoto týdne bude využit ve prospěch chráněné dílny, kde…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.