16. Listopad, 2012

Liberec se od druhé poloviny 18. století stává jedním z nejvýznamnějších průmyslových center monarchie. Počátky stavebního rozmachu souvisí stejně jako v předchozích obdobích s významnými mecenáši, v tomto případě s hrabětem Kristiánem Filipem Clam-Gallasem a jeho synem Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasem. Tehdy již Liberec, patřil mezi clam-gallasovské nejrozvinutější a nejvíce prosperující panství. Díky tomu byl…

16. Listopad, 2012

Prezidentem by se měl stát především člověk s vysokým morálním kreditem. Je nejvyšší čas, aby po posledním všeználkovi a „sběrateli“ plnicích per v přímém přenosu, člověku, který nezná špinavé peníze a jehož přebubřelé ego se na nás při každé příležitosti tlačí i z plochých obrazovek nových super tenkých televizorů, přišel na hrad někdo, kdo…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.