Vybrané body, které se budou probírat na zastupitelstvu 29.11. 2012

Listopadové zastupitelstvo bude vyčerpávající. Jednak je na pořadu 42 bodů k jednání, ale zejména půjde o jejich důležitost. Klíčovými body bude schválení záměrů prodat městské letiště a Technické služby města Liberce (TSML). Současné vedení tak chce sanovat část dluhů, které zbyly po vládách s ODS v čele. Opozice bude jistě kritizovat, že nelze prodávat do nekonečna a vzrušenou debatu lze očekávat i nad dalšími problematickými body jako jsou úspory ve školství a kultuře, navýšení ceny budované školky v Ruprechticích nebo podporu na stravování pro soukromou školu patřící anonymní firmě Iberus.

Bod č. 5 – Majetkoprávní operace

Město chystá k prodeji několik pozemků veřejné zeleně, většinou pro potřeby parkování. Jednou takovou lokalitou je i kus parčíku v ulici Na kopečku na Starém městě. Zde je pikantní, že sotva před pár měsíci byla zafinancována úprava této lokality, nyní se má její kus prodat jako parkovací místo. Více zde.

Bod. č. 9 – Čerpání z Fondu pro financování rozvoje školských a příspěvkových organizací

Kritizovaná stavba kontejnerové školky v ruprechtické Věkově ulici, bude o dva miliony dražší. Mohou za to prý předem nezjistitelné vícepráce. Soutěž na výstavbu školky za celkem 30 milionů korun vyhrála firma bratra náměstka Rutkovského, která se ale podobnou činností v minulosti nikdy nezabývala. Město vypsalo soutěž tak, že si zájemce o zakázku musel vzít dodavatelský úvěr, což odradilo většinu firem a celková cena pak byla výrazně vyšší. Nakonec ale město vyšlo firmě vstříc, když jí poskytlo jako krytí úvěru pozemky. Tato zásadní podmínka ale byla uskutečněna až po výběrovém řízení. Více zde.

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření

Město dál pokračuje v téměř až likvidačním šetření. Jedná se zejména o oblast kultury a školství. Definitivně je také odpískána možnost z evropských fondů opravit hlavní městské divadlo, ač byl tento projekt před volbami 2010 prosazován a zástupci divadla splnili veškeré podmínky pro podporu. Více zde.

Bod č. 13 – Záměr prodej letiště

Městská vláda se chystá prodat letiště a tvrdí, že má již připraveného kupce. Aby zabránilo možným spekulacím s pozemky, navrhuje do smlouvy zařadit několik opatření, které tomu mají zabránit (zejména předkupní právo). Je ale na místě ptát se, zda toto všechno nepůjde obejít přeprodejem třetímu zájemci v budoucnosti. Může nastat situace, že nabyvatel město vyzve k odkupu, to nebude mít požadovanou částku nebo nebude mít zájem a cesta k dalšímu majiteli je volná.

Navíc u sousední obchodní a průmyslové zóny Sever nechalo město v minulosti za vlád Jiřího Kittnera vydělat dceřinou společnost Syneru – Investorsko inženýrskou stovky milionů, když jim za podobně levný peníz prodalo podobné městské pozemky. Více zde.

Bod č. 14 – Záměr prodeje TSML

Vedení města už ani nezapírá, jak je na tom děsivě městský rozpočet. Nicméně postupuje stejným způsobem jako „pravicově odpovědné vlády ODS“, které tento stav za dvacet let způsobily. Řídí se heslem: prodej, co se dá. Nyní vedení města předkládá zastupitelstvu záměr prodat Technické služby. Jejich hodnota byla vyčíslena na zhruba 85-100 milionů korun. TSML přitom městu přinášejí nemálo milionů ročně.

O možnosti prodat technické služby jednal už za zády tehdejšího primátora Jana Korytáře náměstek Lukáš Martin z ČSSD, pod kterého TSML spadají. TSML ovládla liberecká ČSSD, ředitelem byl jmenován její člen Otakar Kypta a místo náměstka (bez výběrového řízení) bylo účelově vytvořeno i pro Milana Šíra z téže strany.

Vedení TSML dlouhodobě odmítá sdělit nejen platy a náplň práce členů ČSSD, ale například i smlouvy (respektive jejich podstatné části) na „nasazování botiček“ a podobně. I v návrhu záměru prodání technických služeb je drasticky přísná „Smlouva o důvěrném zacházení s informacemi“, která by  v případě jejího odsouhlasení značně ztížila (ne-li znemožnila) vést transparentní jednání o prodeji TSML. Více zde.

Bod č. 15 – Poskytnutí dotací na stravování žáků

Ačkoliv se město potácí na hraně krachu, dál se zavazuje podporovat soukromé podnikání anonymní společnosti Iberus, za kterou jedná za korupci odsouzený ex-zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Jedná se o příspěvek na stravování cca 1,2 milionu korun pro soukromou křesťanskou školu a soukromou školu Doctrina, kterou provozuje právě firma Iberus. Jistě náhodou stravování u školy Doctrina zajišťuje firma patřící rodině bývalého náměstka za ODS Pavla Krenka. Více zde.

Bod č. 22 – Kontrolní výbor – projekt EPC

Kontrolní výbor zjistil zásadní porušení podmínek i zákonů při projektu EPC – dodání stavební tepelné techniky do škol. Více zde.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včerejší zastupitelstvo se protáhlo až do půlnoci. A stačilo projednat sotva půlku bodů. Nicméně byla přijata klíčová rozhodnutí – město Liberec odsouhlasilo záměr privatizovat
Včerejší zasedání libereckého zastupitelstva mělo třicet bodů k projednání, ale dominovaly mu ve finále jen tři. Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská dosáhli svého a
V říjnovém zastupitelstvu bude jedním z hlavních projednávaných problémů situace kolem libereckých lázní, čerpání evropských fondů, potažmo celá nelehká ekonomická situace vůbec. Kdysi bohaté
Předvolební zastupitelstvo má být tiché a mírné. Dokonce na začátku padaly návrhy (Milan Šír – ČSSD), aby bylo zrušené úplně. Asi proto, že se