nášLiberec

Search

Jak současná koalice (ne)plní programové prohlášení

Jsou to téměř dva roky, co Liberci vládne menšinová koalice ČSSD, LO, VV (nyní nezařazení) a dvou zastupitelů USZ (Rutkovský, Dzan). Podíval jsem se tedy, jak koalice naplňuje svoje programové prohlášení – zda je to pro ni směrodatný dokument, kterým se řídí a nebo bezvýznamný kus papíru, který snese všechno.

Předesílám, že k pohledu na plnění programového prohlášení mne přivedlo několik skutečností týkajících se zejména základních škol.

Opravy škol a vybavení škol jen na papíře

Při čtení programového prohlášení mne zajímalo, co má koalice v kapitole týkající se školství. Proto mne potěšilo, když jsem tam našel mimo jiné toto: „Budeme preferovat opravy a vybavení škol a školních tělocvičen před výstavbou nových zařízení pro vrcholový sport.“ Nepochybně rozumný bod, který – pokud by byl realizován – by přinesl nadšený souhlas všech rodičů, ředitelů, učitelů a nepochybně i dětí. Jenže realita tak radostná už není.

V projektech IPRM školy neuspěly

První možností, jak tento bod naplnit bylo zařadit na indikativní seznam projekty na rekonstrukce tělocvičen základních škol. Projekty byly velmi dobře obodovány externími hodnotiteli, některé měly dokonce partnera, takže by město nestála rekonstrukce ani korunu (krom předfinancování, což je ale částka, kterou by pak dostalo zpět). Jenže město místo zařazení tělocvičen základních škol, volnočasových ploch nebo městského divadla zařadilo raději na seznam Svijanskou arénu nebo Centrum tramvajové dopravy.

Záhy sice Svijanskou arénu ze seznamu stáhlo, neb tento projekt narazil na podmínky IPRM a Centrum tramvajové dopravy se nakonec stavět nebude (alespoň ne v lokalitě LVT a z evropských dotací). Pokud byste ale čekali, že místo Svijanské arény se na seznam dostanou právě školní tělocvičny, byli byste zklamáni. ODS totiž podpořila revolving s podmínkou, že se budou realizovat ostatní projekty až poté, co budou proplaceny lázně a bazén – tedy napřed „naše“ akce a pak to ostatní.

Jsou plavecké bazény vybavením školy?

Ale pojďme zpět k současnému vedení Liberce. Základní školy Sokolovská, Ještědská a Dobiášova disponují plaveckým bazénem. Na ZŠ Sokolovská bazén využívá kromě této školy dalších 8 škol, na ZŠ Dobiášova to jsou další 3 školy. V obou případech jsou bazény využívány v odpoledních hodinách i veřejností – na ZŠ Sokolovská mimo jiné mládežnickými týmy HC Bílí Tygři, na ZŠ Dobiášova družstvy FBC Liberec a mládežnickými oddíly Handball Liberec.

Budeme preferovat opravy a vybavení škol a školních tělocvičen před výstavbou nových zařízení pro vrcholový sport.“
 říká se v programovém prohlášení. Logicky se tedy nabízí myšlenka, že je-li součástí školy bazén, je to její vybavení. Proto by bylo logické, kdyby se investovalo do oprav. Po schůzce na ZŠ Sokolovská, kde byli zástupci firmy, která bazén instalovala vím, že pokud by se vyměnila technologie, klimatizace, obložení bazénu a zázemí a opravila střecha, oprava by nepřesáhla částku 4 – 4,5 milionu korun. Oprava bazénu na ZŠ Dobiášova by vyžadovala cca 1 milion korun. To je 1/20 toho, co představoval projekt Centra tramvajové dopravy nebo Svijanské arény …

Když jsem se na zastupitelstvu města zeptal, co bude s bazény poté, co byla dokončena dostavba bazénu, dozvěděl jsem se od pana náměstka Šolce, že pokud si pořídíme nové auto, staré nebudeme hned vyhazovat, ale nebudeme investovat do jeho oprav. To by bylo logické, pokud by šlo o auto pro jednu rodinu nebo malou firmu. Ale jak naskládat 13 základních škol do jednoho bazénu, aby mohl nerušeně pokračovat plavecký výcvik (nemluvě o tom, že školy bazén využívají i v rámci tělesné výchovy)? Při pohledu na časové obsazení bazénu na základní školách je zřejmé, že to je nereálné.

I kdyby se v dostavěném bazénu sešly vždy 2 třídy (pokud by se tam 50 – 60 dětí vešlo a přitom se neumlátilo), pak zůstává škola třetí, která by měla prostě smůlu. Ale třeba svítá na lepší časy – třeba se uvolněné evropské peníze použijí na opravy školních bazénů na těchto školách.

Další body programového prohlášení a jejich (ne)plnění

Podívejme se ale na další body programového prohlášení stávající koalice a jejich plnění či neplnění:

Otevřeme Liberecký zpravodaj občanům i všem politickým subjektům působících v zastupitelstvu města.
Tak tady jsme narazili hned v lednu tohoto roku, když jsme jako iniciativa Je čas nemlčet chtěli uspořádat besedu se zástupci všech zastupitelských klubů v zasedací místnosti radnice. Bohužel jen 2 členové redakční rady a z toho jen 1 zástupce koalice hlasoval pro zveřejnění pozvánky na tuto besedu – inu otevřenost ano, ale jen pro některé …

Budeme průběžně zjišťovat názory občanů i návštěvníků města formou anket, dotazníků, veřejných setkání apod.
Jde o to, jak se na tom setkání s občany jedná a jak se jim naslouchá. Pokud někdo rozhodne o tom, že se někde bude konat nějaká akce, občanů, kteří tam žijí a kterých se to dotkne nejvíce se nezeptají co oni na to a když už s nimi tedy udělají besedu, tak výsledek lze sepsat do jedné věty: Říkejte si co chcete, my si to uděláme jak chceme. Dokud bude přístup takový, těžko budou občané na podobné besedy chodit, protože by to byla ztráta času.

Prověříme nakládání s majetkem v městských společnostech.
Nezaznamenal jsem nějaký audit na hospodaření městských společností – až na ten v Dopravním podniku, který ale proběhl na popud člena dozorčí rady za Změnu pro Liberec Josefa Šedlbauera

Budeme kultivovat veřejný prostor pomocí nových laviček, vodních prvků, revitalizací parků a obnovou drobné zeleně.
Revitalizace sídliště v Rochlicích je sice kvitována kladně, ale že by na právě otevřeném Soukenném náměstí muselo být narváno 75 laviček (jedna za 11 500 bez montáže a DPH)? Skoro to vypadá, že jich je tam tolik proto, aby se neušetřilo … Nakonec nad některými cenami jednotlivých položek žasnul nejeden stavař.

Budeme vhodnými formami motivovat veřejnost k většímu využívání MHD (např. připravíme plán na budování dalších krytých zastávek MHD všude, kde to bude technicky možné či budeme prosazovat větší koordinaci MHD s vlakovou a regionální autobusovou dopravou).
Tak proto se od 1. ledna 2012 zvyšovalo papírové jízdné a od 1. ledna 2013 se bude zvyšovat zase … to dává smysl. Letos se zvyšovalo papírové jízdné, od 1. ledna se zvýší permanentky. Toho, že by došlo k výpadku příjmů z jízdného (například tím, že někdo bude chodit pěšky nebo se více kolegů z jedné firmy domluví na společné cestě autem) se vedení města nebojí. No uvidíme – nejsem si jist, že zdražováním služby lze motivovat občany k jejímu většímu používání.

Městské nemovitosti budeme namísto prodeje přednostně pronajímat s přesně vymezenými podmínkami. 
Tak proto se plánuje prodej letiště, prodej dřívějšího sídla LVT a dokonce prodej městské společnosti TSML …

Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny