nášLiberec

Search

Musíme určit, co má platit město a co kraj

Pokusím se o reakci na článek M. Lubase Liberec na kolenou? Prosí kraj o miliony pro divadla a zoo. Liberec má velký problém v dofinancování svých příspěvkových organizací, není ale pravdou, že by tyto organizace měly schváleny peníze jen do září.

Zastupitelstvo města při jednání o rozpočtu schválilo změnu návrhu rozpočtu tak, aby tyto organizace dostaly peníze na celý rok 2013 a aby se o tuto částku snížila rezerva tvořená očekávaným příjmem z prodeje technických služeb. Není proto pravda, že by město muselo zavřít divadla nebo zahrady, pokud do září nedostane 50 milionů od kraje a jde ze strany pana náměstka Šolce o vytváření mediálního nátlaku na kraj, aby peníze dal.

Přesto se kraj diskusi o příspěvku na organizace města, které mají regionální nebo dokonce celostátní význam, nebrání, a Změna pro Liberec tuto diskusi nehodlá blokovat, naopak. Proběhlo už několik jednání mezi náměstkem J. Šolcem, novou krajskou reprezentací a Změnou pro Liberec o tom, jak by měla podpora kraje vypadat a v jaké by měla být výši.

Představa města je o 50 milionech od kraje pro Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo, ZOO, Botanickou zahradu a kojenecký ústav Sluníčko. Zároveň Liberec očekává, že kraj zaplatí celých 15% spolufinancování rekonstrukce lázní, i když Liberec šel do rekonstrukce lázní se smlouvou na příspěvek od kraje ve výši 7.5% a dokud byla na kraji ČSSD, Liberec změnu smlouvy nevyjednal. Vyšší spolupodíl na lázně znamená dalších cca 25 milionů z krajského rozpočtu. Liberec požaduje od kraje v roce 2013 celkem 75 milionů korun (o 25 milionů více než o kterých mluví J. Šolc), a to je pro kraj příliš mnoho peněz v situaci, kdy kraj nemá vyřešeno financování sociálních služeb, problémy ve školství, dopravě a zdravotnictví.

Společným zájmem Změny a Starostů je systémová úprava toho, co budou nadále financovat obce a co bude financovat kraj. Tato diskuse se od počátku vzniku kraje nevedla a jsme připraveni do tohoto kyselého jablka kousnout. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když napíši, že diskusi nelze začít posláním 75 milionů dotací do Liberce.Už jen proto, že Liberecký kraj hradí provoz řady organizací sloužících primárně občanům Liberce, ať už jde o knihovnu, dům dětí a mládeže nebo domov důchodců na Františkově.

Na jednáních, která proběhla, jsme požádali, aby Liberec jasně řekl, kolik mu chybí peněz nejen do roku 2013, ale i v dalších letech. Na předložení této informace zatím čekáme, bez ní je ale obtížné seriózní diskusi vůbec zahájit, protože kraj pochopitelně nechce čelit na konci roku 2013 požadavku na další zvýšení dotace a výhružkám zavření příspěvkových organizací města znovu.

Liberec by také měl hledat úspory na své straně, a to nejen v příspěvkových organizacích, ale i v městských společnostech a na smlouvách se soukromými subjekty. Hospodaření Liberce dosud budí dojem, že na něco je a na něco není, než že by nebyly peníze. I když přehodnocení smluv dnes už Liberec bohužel nespasí, město nadále zvyšuje platby na základě podezřelých smluvních závazků (v dopravě, s odpady, na pronájem arény a řada dalších) a jen třeba na bazén pronajatý soukromé společnosti pošle město r. 2013 o 6 milionů na provoz více než letos a další 3 miliony přidá na investice. Bylo by obtížné obhájit rostoucí dotace do Liberce v situaci, když město bude tímto způsobem pokračovat. Znamenalo by to, že se na špatné smlouvy Liberce v podstatě složí občané kraje.

Vedle otázky, kolik a jak by měl přispět kraj Liberci v roce 2013 tu je přitom mnohem zásadnější a mnohem obtížnější otázka. Nová krajská reprezentace si musí vyjasnit, co udělá, když by se Liberec skutečně dostal do platební neschopnosti. Takový scénář není nereálný. Liberci hrozí pokuty a vracení dotací za stovky milionů, rozpočet na letošní rok závisí na nejasných příjmech z prodeje letiště a technických služeb a každá pokuta nebo každý výpadek příjmů město přímo ohrožuje. I kdyby nakonec Liberec neplatil pokutu žádnou a i kdyby postupně vzrostly daňové příjmy města – a já bych si to přál – pořád není jasné, jak Liberec splatí v roce 2025 polovinu svého dluhu ve výši jedné miliardy.

Co hradí město: ZOO, Botanická, kojen. ústav Sluníčko, DFXŠ, Naivní divadlo
Co hradí kraj :domov důchodců na Františkově, DDM větrník, knihovna, dopravní hřiště. Liberec neplatí podíly na investicích v nemocnici a je jedinou obcí, která neplatí příspěvek na dopravu ve výši 90 Kč/osoba, MHD v Liberci však využívají i občané kraje.

Jaromír Baxa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město