Bude stát nemilosrdným exekutorem zadlužených obcí?

Vezměme případ zadluženého a rozkradeného města jako je Liberec. Dvacetiletou lhostejností občanů je ODS, Česká strana sociální demokracie a další zájmové skupiny vykradly, podobně jako mnohá jiná města.

Mnozí aktivisté upozorňovali na to, že dluh nakonec zaplatí oni jako daňoví poplatníci. A to se nyní děje a role státu bude v této situaci naprosto klíčová.

Liberec jako příklad

Město Liberec a jemu podobné lokality budou asi draze platit za politickou nezralost svých občanů, kteří demokraticky volili po dvě desetiletí nekompetentní zástupce a vyložené zloděje. Nejprve přišla v srpnu 2012 pokuta od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokutu ve výši 18 milionů korun. Podle úřadu Liberec pochybil tím, že dal do zástavy kancelářskou budovu bývalého Uranu a tím porušil jedno ustanovení smlouvy o bezúplatném převodu ze státu na město. Několikapatrovou budovu Uranu získal Liberec bezúplatně od státu a součástí převodní smlouvy byl závazek, že 20 let bude budova sloužit jen pro výkon státní správy. Nesměl ji tedy nijak pronajmout, což v rozporu se smlouvou udělal. Jak případ dopadne, to se uvidí.

Druhá pokuta by už město naprosto zruinovala a souvisí zcela pochopitelně s vytunelovaným MS v lyžování. Město Liberec mělo podle finančního úřadu pochybit v tom, že udělalo v letech 2007 až 2008 chyby v účetních operacích. Týkaly se proplácení faktur na výstavbu domů určených pro ubytování lyžařů. Celkem jde o vrácení státní dotace ve výši 200 mil. a k tomu drobné úroky, opět ve výši 200 miliónů. Okradené firmy se soudí s městem zvlášť. Stát i firmy mají nástroje k tomu, aby se město dostalo do bankrotu přes zhruba půlmiliardovou pohledávku. Město samo už dnes má sekyru ve výši 2 miliard a možná už za půl roku ani nebude schopno splácet úroky z těchto dluhů.

Ministerstvo financí jako exekutor

Stát může dát městu předčasnou ránu z milosti tím, že bude trvat na splacení své pohledávky, a to přednostně. V ten moment nastane výprodej veškerého městského majetku hluboko pod cenou, a to s velkou pravděpodobností lidem, kteří bankrot města způsobili. „Je to stejné, jako když na vás vletí exekutor“, což jsem připomínal v projevu na náměstí, kdy se odvolávali z vedení města poslední slušní lidé, kteří tam zbyli.

Jak se zachová stát? Budou jeho politicko-mafiánské kliky fungovat jako nemilosrdný exekutor zbankrotovaných obcí typu Liberce? Podívejme se na zadlužení obcí v ČR, viz tato analýza ing. Věry Kameníčkové: Ekonomická recese se v roce 2009 odrazila v hospodaření obcí zejména v jejich daňových příjmech, které se meziročně snížily o dramatických 11 %, tedy o téměř 12 mld. Kč.

V rozporu s poklesem příjmů však paradoxně vzrostly výdaje, a to o 9 %, resp. téměř o 17 mld. Kč. Výsledkem byla rekordní výše schodku obecních rozpočtů, který dosáhl 14 mld. Kč a byl nejvyšší v novodobé historii obcí. Nejvyšší schodek rozpočtu (měřeno jeho podílem na celkových příjmech) nalezneme u obcí Karlovarského kraje (144 %).

Co je důležité: v roce 2009 a následujících doplácel krajům schodky v rozpočtech stát formou různých dotací. Nečasův a Kalouskův stát je nyní na huntě, protože Kalousek v posledních letech svého finančního panování zcela zadusil ekonomiku(external link). Státní příjmy se vytřískají jen z vyšších daní občanů, ovšem nikoliv těch nejbohatších a nikoliv těch firem, které u nás jen podnikají a sídla mají Kypru a jinde v daňových rájích. Další zvýšení daní už tedy půjde přímo z našich kapes, protože stát zákonem umožnil zvyšování komunálních daní. Dopad těchto opatření poznáme na svých peněženkách už v první polovině roku 2013.  Města začnou zvyšovat komunální daně a některá se brzy dostanou do bankrotu.

Zadluženým a vykradeným městům typu Liberce hrozí krach, protože stát může plným právem věřitele vyžadovat zaplacení zlodějen. Jenže má na to morální oprávnění tato vláda, která souhlasila s politickou amnestií zlodějů a tunelářů? A pokud dá volný průchod své třídní „spravedlnosti“, pak si tito amnestovaní zloději za nakradené prostředky koupí zkrachovalá města jako je například Liberec. Pak si ovšem čilí podnikatelé s komunálními dluhy vezmou statisíce obyvatel jako lichvářská rukojmí, a to s pomocí vlády.

Viděno očima neoliberální ekonomiky, je to jistě dobrý kšeft. Viděno očima občana, je to důvod k vypovězení společenské smlouvy o vládě.

Václav Umlauf

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vyjmenovat dobré požadavky je jedna věc, prosadit tyto požadavky tak, aby splnily svůj účel, to je věc druhá. A jestli si aktivisté Rekonstrukce státu
Proč vyhrál Zeman? Protože většina lidí v tomto státě je chudých, ale nikoliv úplně ideologicky zpitoměných. Po dvaceti letech jim došlo, že bohatí hledí
Představte si, milá dítka, tuto pohádku. Správně jste volila v nedávných krajských volbách 2012. A nyní sedí v kraji koalice, která nedá zlodějské stavební
Během týdne neklidu na vysokých školách nepokojů zazněla v různých debatách myšlenka, že vlastně žádný stát nepotřebujeme, stejně nám způsobuje samé problémy. Protože totéž