Plavecký bazén na ZŠ Sokolovská – rozhovor s ředitelkou školy

V Liberci jsou tři základní školy (Dobiášova, Sokolovská a Ještědská), které mají školní bazén. Ve všech případech by byly potřeba dílčí rekonstrukce, do kterých se městu nechce. Důvodem je dostavba bazénu na Tržním náměstí.

Problém je v tom, že nelze v tomto bazénu pojmou všechny základní školy a některé mateřské školy, které bazén také využívají. Proto by bylo rozumné investovat (proti dostavbě, která stála cca 140 milionů korun) drobné do rekonstrukcí těchto bazénů.

Největší problém s bazénem mají na ZŠ Sokolovská. S ředitelkou této školy Mgr. Ludmilou Moravcovou jsem si povídal o tom, jak je využíván bazén na jejich škole a v jakém je stavu.

1. Vaše škola je jednou ze tří, kde se nachází plavecký bazén. Je zabudován do komplexu školy, takže byl postaven současně se školou, nebo šlo o dostavbu?
Bazén byl postaven jako součást nové a moderní pavilónové školy, ve které byla výuka zahájena ve školním roce 1977/1978 – tedy před 35 roky. V tehdejších novinách se avizovala nová škola s modernizací výuky a s nadstandardním vybavením pro pohybové aktivity mládeže s 2 tělocvičnami a bazénem. Bazén je stavebně propojený s celým komplexem budov a je včleněn do rozvodného systému školy – energie, voda, UT, TUV. I po 35 letech plní bazén úlohu určitého nadstandardu školy. Myslím, že v rámci ČR není mnoho škol, které by se mohly bazénem chlubit, a Liberec by si mohl považovat toho, že takové školy má.

2. 35 let je dlouhá doba – bazén prošel jistě rekonstrukcemi nebo opravami?
V bazénu se realizovala běžná údržba a dílčí opravy. Na základě havarijního stavu, byla zřizovatelem v létě 2007 provedena rekonstrukce přívodu bazénové vody a byly nainstalovány nové filtry. Po 35 letech by však byla nutná rekonstrukce a modernizace úpravy bazénové vody a bylo by nutné dokončit rekonstrukci rozvodů. Nechali jsme si zpracovat projekt na rekonstrukci technologie a rozvodů – cena včetně DPH by nepřekročila 1 milion korun.

3. Při prohlídce bazénu jsem si ale všiml, že rekonstrukci technologie není jediný problém, který je zde třeba řešit.
Máte pravdu, bylo by potřeba vyměnit klimatizaci, která je v podobném stavu jako technologie bazénu. Dále máme nad bazénem dřevěnou střechu, na které jsou položeny panely, což také není ideální. A určitě by si rekonstrukci zasloužil interiér, sprchy, šatny atd.

4. Máte představu, kolik by to všechno stálo?
Na přesný rozpočet ještě čekáme, ale podle odhadu by komplexní rekonstrukce – pokud by se provedlo vše o čem jsme se bavili, stála přes 5 milionů.

5. Kolik škol váš bazén využívá? Nebo ho využívají jen vaši žáci?
Naši žáci využívají bazén k základnímu plaveckému výcviku a plavání máme zařazeno jako 3. hodinu tělesné výchovy napříč všemi ročníky. Absolventi naší školy jsou dobrými plavci a mají dovednosti v poskytování 1. pomoci a záchrany tonoucího.

Bazén využívá k základnímu plaveckému výcviku dalších 8 libereckých základních škol. Se školami spolupracujeme, aby mohly efektivně využít dopolední čas a vyřešit dopravu do bazénu, např. z jedné školy jezdí 2 třídy autobusem společně a zatímco jedna třída plave, u druhé probíhá v naší učebně výuka. V odpoledních hodinách je bazén využíván pro zájmovou činnost školy, ale i širší veřejnosti.

6. Zkusili jste se obrátit na vedení města se žádostí na zařazení do projektů IPRM?
Vzhledem k tomu, že některé projekty byly z IPRM vyřazeny, otvírá se nám opět šance pro zařazení komplexní rekonstrukce pavilónu s bazénem. Určitě na toto téma zahájíme jednání s vedením našeho zřizovatele – SM Liberec a budeme usilovat o zařazení rekonstrukce bazénu mezi projekty IPRM.

7. Jak budete problém řešit, pokud vám město nepomůže buď projektem IPRM nebo z městského rozpočtu?
I tyto úvahy už proběhly. Patrně bychom byli nuceni hledat subjekt, který by si celý pavilón s bazénem vzal do ekonomického pronájmu. Byla by to ta nejméně schůdná cesta, jak bazén zachránit, neboť by hodně záleželo na dohodách mezi zřizovatelem, školou a subjektem, který by se o ekonomický pronájem zajímal. Zatím o takovém subjektu ale nevíme.

Autor: Pavel Felgr

PS: Základní škola odbržela rozpočet na opravu technologie – jedná se o částku menší než 1 milion včetně DPH.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32