Plavecký bazén na ZŠ Sokolovská – rozhovor s ředitelkou školy

V Liberci jsou tři základní školy (Dobiášova, Sokolovská a Ještědská), které mají školní bazén. Ve všech případech by byly potřeba dílčí rekonstrukce, do kterých se městu nechce. Důvodem je dostavba bazénu na Tržním náměstí.

Problém je v tom, že nelze v tomto bazénu pojmou všechny základní školy a některé mateřské školy, které bazén také využívají. Proto by bylo rozumné investovat (proti dostavbě, která stála cca 140 milionů korun) drobné do rekonstrukcí těchto bazénů.

Největší problém s bazénem mají na ZŠ Sokolovská. S ředitelkou této školy Mgr. Ludmilou Moravcovou jsem si povídal o tom, jak je využíván bazén na jejich škole a v jakém je stavu.

1. Vaše škola je jednou ze tří, kde se nachází plavecký bazén. Je zabudován do komplexu školy, takže byl postaven současně se školou, nebo šlo o dostavbu?
Bazén byl postaven jako součást nové a moderní pavilónové školy, ve které byla výuka zahájena ve školním roce 1977/1978 – tedy před 35 roky. V tehdejších novinách se avizovala nová škola s modernizací výuky a s nadstandardním vybavením pro pohybové aktivity mládeže s 2 tělocvičnami a bazénem. Bazén je stavebně propojený s celým komplexem budov a je včleněn do rozvodného systému školy – energie, voda, UT, TUV. I po 35 letech plní bazén úlohu určitého nadstandardu školy. Myslím, že v rámci ČR není mnoho škol, které by se mohly bazénem chlubit, a Liberec by si mohl považovat toho, že takové školy má.

2. 35 let je dlouhá doba – bazén prošel jistě rekonstrukcemi nebo opravami?
V bazénu se realizovala běžná údržba a dílčí opravy. Na základě havarijního stavu, byla zřizovatelem v létě 2007 provedena rekonstrukce přívodu bazénové vody a byly nainstalovány nové filtry. Po 35 letech by však byla nutná rekonstrukce a modernizace úpravy bazénové vody a bylo by nutné dokončit rekonstrukci rozvodů. Nechali jsme si zpracovat projekt na rekonstrukci technologie a rozvodů – cena včetně DPH by nepřekročila 1 milion korun.

3. Při prohlídce bazénu jsem si ale všiml, že rekonstrukci technologie není jediný problém, který je zde třeba řešit.
Máte pravdu, bylo by potřeba vyměnit klimatizaci, která je v podobném stavu jako technologie bazénu. Dále máme nad bazénem dřevěnou střechu, na které jsou položeny panely, což také není ideální. A určitě by si rekonstrukci zasloužil interiér, sprchy, šatny atd.

4. Máte představu, kolik by to všechno stálo?
Na přesný rozpočet ještě čekáme, ale podle odhadu by komplexní rekonstrukce – pokud by se provedlo vše o čem jsme se bavili, stála přes 5 milionů.

5. Kolik škol váš bazén využívá? Nebo ho využívají jen vaši žáci?
Naši žáci využívají bazén k základnímu plaveckému výcviku a plavání máme zařazeno jako 3. hodinu tělesné výchovy napříč všemi ročníky. Absolventi naší školy jsou dobrými plavci a mají dovednosti v poskytování 1. pomoci a záchrany tonoucího.

Bazén využívá k základnímu plaveckému výcviku dalších 8 libereckých základních škol. Se školami spolupracujeme, aby mohly efektivně využít dopolední čas a vyřešit dopravu do bazénu, např. z jedné školy jezdí 2 třídy autobusem společně a zatímco jedna třída plave, u druhé probíhá v naší učebně výuka. V odpoledních hodinách je bazén využíván pro zájmovou činnost školy, ale i širší veřejnosti.

6. Zkusili jste se obrátit na vedení města se žádostí na zařazení do projektů IPRM?
Vzhledem k tomu, že některé projekty byly z IPRM vyřazeny, otvírá se nám opět šance pro zařazení komplexní rekonstrukce pavilónu s bazénem. Určitě na toto téma zahájíme jednání s vedením našeho zřizovatele – SM Liberec a budeme usilovat o zařazení rekonstrukce bazénu mezi projekty IPRM.

7. Jak budete problém řešit, pokud vám město nepomůže buď projektem IPRM nebo z městského rozpočtu?
I tyto úvahy už proběhly. Patrně bychom byli nuceni hledat subjekt, který by si celý pavilón s bazénem vzal do ekonomického pronájmu. Byla by to ta nejméně schůdná cesta, jak bazén zachránit, neboť by hodně záleželo na dohodách mezi zřizovatelem, školou a subjektem, který by se o ekonomický pronájem zajímal. Zatím o takovém subjektu ale nevíme.

Autor: Pavel Felgr

PS: Základní škola odbržela rozpočet na opravu technologie – jedná se o částku menší než 1 milion včetně DPH.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32
Liberecký senátor Michael Canov na sebe v posledních dnech upozornil, když se stal mluvčím senátorů, kteří podali k Ústavnímu soudu stížnost ve věci novely