Aeroklub Liberec – rozhovor s vedením o činnosti a letišti

Liberecké zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje letiště a město vypsalo veřejnou soutěž. Liberec vlastní pozemky, letiště provozuje Aeroklub Liberec. Liberecké letiště má statut neveřejného mezinárodního letiště a ročně se na něm uskuteční cca 6 – 7 tisíc pohybů letadel, z toho polovinu tvoří sportovní činnost Aeroklubu.

Proto jsem vedení Aeroklubu požádal o rozhovor, který se týká historie jeho činnosti i připravovaného prodeje letiště.

1. Když město projevilo zájem letiště prodat, proběhla ze strany města nějaká jednání s vámi? Dostali jste informaci, že se město chystá prodat letiště?
Město prodej letiště s námi nekonzultovalo, ani nás nikdo nekontaktoval – žádná komunikace ze strany města prostě neproběhla. Navíc záměr prodeje letiště nebyl oznámen ani dopravní komisi, což na listopadovém zastupitelstvu potvrdil pan Cicvárek (zápis ze zastupitelstva 11/2012).

2. Na listopadovém zastupitelstvu vystoupila zástupkyně případného investora – ta s vámi předběžně jednala?
Zatím žádná jednání neproběhla … Zástupkyně investora prezentovala veřejně záměr investora, ten jsme vzali na vědomí, protože nic dalšího o tom nevíme a žádné další informace k tomu nemáme. Je veřejná soutěž, ta paní zastupovala jednoho zájemce, ale může se stát, že vyhraje někdo úplně jiný.

3. A co říkáte na zadávací podmínky veřejného prodeje?
To je věc vedení města. My s tím můžeme nesouhlasit, ale to je všechno… Stejná situace je s případným novým nabyvatelem. Aeroklub má s městem smlouvu, která má nějakou výpovědní lhůtu. Pokud ji město bude chtít vypovědět, tak ji vypoví, pokud ne, tak ji nevypoví. A stejně se zachová i nový vlastník… Rozhodně ale nechceme bránit městu ani potenciálnímu investorovi, aby zde podnikal v letectví. Pokud zde bude skutečně podnikat v letectví a vybuduje zde důstojné letiště, tak to je věc, kterou my budeme vždycky podporovat.

4. Nemyslíte si, že by o takových akcích jako je prodej letiště by se mělo rozhodovat ne na zastupitelstvu, ale například v místním referendu?
Liberecké letiště je součástí dopravní infrastruktury s větším než okresním významem. Ale v komunálních volbách si občané Liberce zvolili 39 zastupitelů, kteří rozhodli o záměru prodeje letiště a pokud zastupitelé schválí i prodej, nemůžeme s tím dělat vůbec nic.

Liberecký kraj opakovaně prohlásil, že má zájem na tom, aby zde letiště zůstalo zachováno. Současně ale také prohlásil, že na koupi letiště nyní nemá finanční prostředky. Takže situace jako v Jihočeském kraji u nás nenastane (tam je kraj vlastníkem letiště), ale věříme, že zde letiště zůstane zachováno.

5. Liberecké letiště má statut neveřejné mezinárodní letiště. Pokud by se jeho statut změnil, dotkne se to nějak vaší činnosti?
Každý statut má svoje předpisy. Statut mezinárodní letiště je pro lety mezinárodních pilotů nebo společností, to se nás jako Aeroklubu netýká. Pokud by se současný statut libereckého letiště snížil, nebude se nás to nijak dotýkat. Pokud by se zvýšil, tak by se nás to po provozní stránce také nemělo dotýkat.

Pokud by liberecké letiště mělo statut veřejného mezinárodního letiště, podstatným způsobem se prodraží provozování letiště. Musela by tu být například nepřetržitá služba, pokud někdo bez ohlášení přiletí, protože na veřejné letiště je možné přiletět kdykoliv i bez ohlášení. Na věži musí trvale sloužit 2 pracovníci – dispečer AFIS + požární. Dispečer musí mít anglickou doložku pro komunikaci v cizím jazyce atd.

6. Pojďme se ohlédnout do historie – kam až sahá historie aeroklubu?
Liberecký aeroklub byl založen v roce 1945. Byl to nejen první rok existence aeroklubu, ale také rok, kdy jsme dostali do užívání dva hangáry, které nám slouží dodnes. Pokud by někoho zajímala historie podrobněji, je zmapována na našich internetových stránkách http://www.aeroklub-liberec.cz

7. Jaké typy letadel provozujete?
Jedná se o vesměs letadla české výroby – ať už jde o kluzáky nebo motorová letadla. Pokud chcete konkrétní typy, pak mohu uvést například Z-43 turistický a cvičný letoun, Z-226 vlečné letadlo, VSO-10 kluzák, G-304 výkonný kluzák, SF-34 kluzák pro výcvik pilotů a další.

8. Na vašich stránkách jsem zaznamenal, že provozujete aero vleky, které podle Úřadu pro civilní letectví vyžadují vzletovou plochu 550 x 35 metrů. Je to tedy nejmenší možný rozměr vzletové plochy?
To není tak úplně pravda. Liberecké letiště je postaveno tak, že tady mohou přistávat letadla, která skutečně potřebují vzletovou dráhu těch 1000 metrů.

9. Dá se tedy říci, že současné rozměry vzletové plochy jsou minimem, které potřebujete?
Ano. Na současné ploše mohou přistávat letadla do vzletové hmotnosti 5 700 kg. Jen pro představu – kluzák má 500 kg a vlečné letadlo má 1000 kg.

Autor: Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32