Další posudek: lázně nyní předražené nejsou. I tak dostane Liberec o deset milionů méně

Liberec přijde na dotacích určených pro revitalizaci městských lázní pouze o deset milionů, a to ne kvůli předražení, ale kvůli samovolným změnám projektu. Rozhodla tak Regionální rada regionu Severovýchod, která se opírá už o třetí posudek, který si kvůli libereckým lázním nechala zpracovat. Předchozí dva označily stavbu, o jejímž průběhu a realizátorech nemělo vedení města často ani zdání, za účelově předraženou

Třetí a podle vyjádření Regionální rady regionu Severovýchod (ROP) poslední posudek si nechala Rada zpracovat u firmy ÚRS. „Na základě tohoto posudku se zjistilo, že ceny byly v místě a čase obvyklé,“ řekl pro ČTK Martin Škeřík z úřadu Regionální rady Severovýchod. Na základě rozhodnutí rady může tak do Liberce přijít prvních 26 milionů na splátku stavby za 300 milionů korun bez DPH.

Hrozba vrácení dotace ovšem hrozí i nadále, a to v případě, že zde další možná pochybení či předražení shledá například kontrola Ministerstva financí ČR nebo finančního úřadu. Navíc oba předchozí posudky, které si Regionální rad regionu Severovýchod nechala zpracovat deklarovaly, že projekt lázní předražený je a to navíc schválně. První posudek uvedl, že při správně vedeném výběrovém řízení by cena neměla přesáhnout 278 milionů korun a při soutěži zaměřené „na dosažení rozumně úsporné ceny“ by nepřekročila částku 250 milionů korun.

Druhý shodně  konstatoval, že rekonstrukce městských lázní je předražená o 15-20 procent. Poslední třetí, který si rada nechala zadat uvádí, že je vše v pořádku a že se jedná o ceny v místě a čase obvyklé. Podle obou posudlů se předražení lázní pohybovalo mezi 50 až 80 miliony.

Na otázku zjevného rozporu mezi dvěma předchozími a novým posudkem dodal Martin Škeřík uvedl, že si příjemce dotace (město Liberec) na první dva posudky stěžoval, zadala si Rada posudek třetí. „První expertní posudek se primárně vztahoval k hodnocení předpokládané ceny stavebních prací, ze které následně dovozoval odhad ceny, která mohla vzejít z výběrového řízení. Takovýto odhad však byl pro potřeby stanovení co možná nejpřesnějších a nejobjektivnějších závěrů nedostatečný, a proto si Regionální rada nechala vypracovat další posudek. Ten se zabýval pouze cenovou přiměřeností nabídkového rozpočtu, přičemž expert stanovil pro ověření cenové přiměřenosti vlastní metodu posouzení a navázal na posudek předešlý.
 
Protože příjemce vůči prvním dvěma posudkům podal objektivní námitky, zadala Regionální rada z důvodu maximální transparentnosti a ujištění se o získání objektivních výstupů třetí posudek u výše zmíněné společnosti, která je považována za obecnou autoritu ve stanovení metodiky rozpočtování a oceňování stavebních prací,„ dodal Škeřík.
 
Se zjevnou úlevou přijalo rozhodnutí Rady vedení Liberce. „Dosud jsme finanční tíhu projektu nesli na svých ramenou, což se nyní změní. Přesto nás celá věc přišla poměrně draho, kromě přímých plateb za právní zastoupení, posudky a další administrativní úkony jsou zde také zřejmé ztráty nepřímé – nepodložená obvinění, opakovaně medializovaná, poškodila důvěryhodnost města v očích našich dodavatelů, což mnoho produktů a služeb pro město prodražilo,“ vysvětlil náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům).

Celou zakázku procházely od začátku pochybnosti a její konečné neschválení ze strany primátora Jana Korytáře vedlo k pádu původní povolební vládnoucí koalice na liberecké radnici v čele se Změnou pro Liberec. Ta později opětovně přípravu i realizaci zakázky kritizovala, na což zástupci opozičně smluvní koalice ČSSD, Liberec občanům, ex-VV a části USZ kontrolvala, společně například s firmou Syner, že jde o účelovou kritiku a čistý politický boj.

Na vypracování zakázky se podíleli lidé z prostředí liberecké ODS, konkrétně její nynější předseda a liberecký zastupitel Tomáš Hampl, který na radnici přišel za Jiřího Kittnera z firmy Investorsko inženýrská (někdejší dceřiná společnost Syneru). Smlouvy k zakázkám poté na doporučení Tomáše Hampla vypracovávali advokáti spojení se Synerem. Kontrolu stavby pro město zajišťuje dlouhodobý partner Syneru i města, firma politika Demokratické regionální strany a někdejšího úředníka libereckého magistrátu Josefa Nadrchala Investing CZ. Samotná firma Syner se poté na zakázce podílela jako subdodavatel. O tom například neměla liberecká radnice ani potuchy a odpovědný náměstek Lukáš Martin (ČSSD) nedokázal odpovídat na základní otázky kolem projektu i realizace této největší stavby dotované z evropských fondů.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Kontroverzní zakázka na revitalizaci městských lázní se opět vrací do hry. Ministerstvo financí udělilo městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to,
Po necelých třech letech se veřejnost dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Ambiciózní projekt od ateliéru SIAL pod
Policie v Pardubicích obvinila na konci minulého týdne osm lidí. Ve spolupráci s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou je viní ze sjednání výhody a
Kontrola dotací na revitalizaci městských lázní, která proběhla na náš podnět (Jana Korytáře a Jaromíra Baxy), provází zásadní pochybnosti. První dva posudky, které nechal