nášLiberec

Search

27. Únor, 2013

Zveřejňování informací o jednání zastupitelstva je nejdůležitějším opatřením pro kontrolu práce radnice opozicí nebo občany. Patří k tomu i pořizování a zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, pokud možno doslovných. Doslovné zápisy ze zastupitelstva teď mají skončit. …

27. Únor, 2013

Návrh výše odměn včera schválený zastupitelstvem a předchozí schválená usnesení Rady LK týkající se odměňování zastupitelů a členů dozorčích rad, komisí a výborů z řad veřejnosti, odstranil některé disproporce v odměňování, které zde byly v minulosti. Zejména se jedná o snížení výše odměn v dozorčích radách obou nemocnic a a.s. Silnice LK a také zrušení pozice uvolněného předsedy…