Pihy na kráse protikorupčního snažení

Představená protikorupční strategie obsahuje řadu dobrých a originálních návrhů a i zakázky se také soutěží povětšinou lépe, než před rokem 2010.

Opozice je tu ale od toho, aby oponovala, hledala příslovečné „pihy na kráse“ a poukazovala na možnosti dalšího zlepšení.

 

Co podle nás Liberec ještě potřebuje zlepšit?

Za prvé, protikorupční opatření se zatím příliš netýkají městských společností a pomíjí je i navržená strategie. Jak jsou na tom městské společnosti např. s veřejnými zakázkami? TSML prakticky nesoutěží. Dopravní podnik se stále snaží hledat jiné cesty než otevřená výběrová řízení i u zakázek za stamiliony na opravy tramvajových tratí. LIS, zajišťující městu informatiku, odmítá poskytovat informace, byť jí to přikazuje zákon. Kontrola občanů i opozice nad těmito penězi je díky tomu prakticky nemožná, přestože přes tyto společnosti proudí zhruba třetina toho, co město vybere na daních, téměř 350 mil. Kč.

Za druhé, na radnici chybí efektivní způsob kontroly, že se stanovená pravidla skutečně dodržují. V případě veřejných zakázek je potřeba kontrola ve dvou fázích: před vypsáním zakázky je nutné kontrolovat, jestli někde není chyba, a po jejím ukončení by někdo měl kontrolovat, jestli na zakázce proběhlo vše tak, jak mělo. Jestli bylo v pořádku výběrové řízení, jestli bylo dílo řádně předáno nebo jak byly vypořádány reklamace. Kontrolu by měly nejlépe provádět různé osoby, protože jen tak je možné zabránit ututlání chyb a odhalit případné nekalé jednání. Kontroly však probíhají jen zřídkakdy a naše návrhy na pravidelný audit veřejných zakázek, které podpořila i komise pro veřejné zakázky, zatím nebyly vyslyšeny.

Za třetí, protikorupční opatření sama o sobě nás neuchrání od špatných rozhodnutí, za co utrácet peníze. Několik let je město ve špatné finanční situaci, přesto radnice dlouho tlačila stavbu muzea tramvají, připravuje nový vchod do ZOO. Ve špatném stavu přitom jsou některé budovy škol a ZOO samotná teď dělá sbírku na obnovu pavilonu slonů, aby mohla v jejich chovu vůbec pokračovat. Musí se proto změnit způsob, jak město rozhoduje o investicích. Bez zapojení veřejnosti do diskuse o prioritách a dlouhodobějšího výhledu investic se ale daleko nedostaneme.

Bez důslednosti to nepůjde

Hlavní výzvou je ale obnovení důvěry, že vedení města nedělá protikorupční opatření jen na oko. Důvěry v to, že jeho snaha o protikorupční opatření je důsledná. Právě o důslednosti máme největší pochybnosti. Město stále toleruje nevýhodné smlouvy z minulosti a jejich nevýhodnost často popírá. Do právního sporu se radnice pustila jen s firmou Eltodo, přitom i v tomto případě vedení města nejdříve naše zjištění o nevýhodnosti smluv označovalo jako lži. Mám obavu, že u jiných nevýhodných smluv je radnice zatím jen ve stádiu popírání (smlouva mezi Busline a DPMLJ) a nebo s nimi nedělá nic (Tipsport aréna).

Schází mi také důslednější uplatňování dobré praxe a nulová tolerance k obcházení zákonů. Příklady?

  • Zakázka na školku Čtyřlístek vypsaná těsně před platností nového zákona o veřejných zakázkách a jen s návrhem smlouvy, kterou si uchazeči změnili podle svého.
  • Odklonění smlouvy na provoz plakátovacích ploch přes TSML soukromé firmě.
  • Nový vchod do ZOO soutěžený na základě velmi hrubé projektové dokumentace jen chvíli před platností vládní vyhlášky, která nutí k podrobnější.

Důsledek? Neustále se prověřuje, jestli firmy cenu nepodsekly příliš a na stavbě hrozí problémy s kvalitou. Nebo probíhající zakázka na rekonstrukci tramvajové trati za čtvrt miliardy: Je soutěžená tak, jako by dopravní podnik chtěl, aby se firmy mohly mezi sebou domluvit na ceně a vyšponovat ji vzhůru.

Zdánlivou drobností je pak povzdech nad tím, že koalice se na jednu stranu (po právu!) chlubí doslovnými zápisy z rady, ale ta samá koalice nedávno navrhovala zrušit doslovné zápisy ze zastupitelstva. Přitom právě na zastupitelstvu se přijímají zásadní rozhodnutí o budoucnosti města a zápisy z něj jsoumnohem důležitější.

Dosavadní kroky radnice v omezování korupce a klientelismu mají pořád podstatné mezery, přesto je snaha koalice korupci řešit, dobrou zprávou. Myslím, že velkou roli ve snaze koalice sehrála i snaha ukázat, že se s korupcí bojuje i bez Změny pro Liberec ve vedení města. Zkušenost z předchozího období, kdy opozice byla slabá, ale ukazuje, že bez Změny pro Liberec v zastupitelstvu by pokroky dost možná byly mnohem menší. Městskou protikorupční strategii proto bereme za svou a budeme pečlivě hlídat, co a jak se z ní daří prosazovat do praxe a rádi přispějeme k jejímu doplnění, pokud k tomu budeme vyzváni.

Jaromír Baxa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není