Trocha zbytečné hysterie v podání paní Minstrové

Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice bez zveřejnění auditu samotného (byť to bylo domluveno na pracovní skupině), ale k tomu se ještě dostaneme.

Ten, kdo na tomto projednání auditu byl a kdo si přečetl článek paní Minstrové musel dojít k závěru, že každý z nich byl někde jinde.

Projednání auditu bylo dobře utajeno – prakticky žádná veřejná propagace. Pan ředitel Wejnar při dotazu na to, kde byla tato akce propagována odpověděl, že informace byla na stránkách DPMLJ a.s. a na stránkách města. Jen jaksi pozapomíná na to, že na titulní stránce tato zásadní informace týkající se společnosti nevyskytovala a na to, že Dopravní podnik má možnost umístit do linek MHD letáky s upoutávkou na podobné akce. Tentokrát to neučinil …

Na internetových stránkách Liberce se informace sice také objevila, ale až 14. května (den před akcí) na nejspodnější části. Zjevně tedy byla snaha tuto akci příliš nepropagovat. Na projednávání zaznělo, že to nebude pro občany Liberce takovej „šlágr“ – zajímavé, že na to, aby se kolem toho rozpoutala vášnivá diskuse ve zpravodaji 04/2013 to byl „šlágr“ velký dost.

Exhibice nebo nezájem ostatních?

Paní Minstrová píše cosi o exhibici Změny pro Liberec. Když se člověk rozhlédl sálem, mohl spatřit náměstka Jiřího Šolce (který ještě před besedou – nebo těsně na jejím začátku – odešel), letmo se tam mihnul i Jiří Rutkovský, ale ostatní zastupitelé nikde. Asi jim to nepřipadalo tak důležité ptát se zpracovatelů auditu a raději si ho budou vykládat po svém. Pak by ale bývalá redaktorka Libereckého deníku měla psát spíše o nezájmu ostatních stran v zastupitelstvu než o exhibici Změny pro Liberec. Ale co čekat od novinářky, které Změně nemůže přijít na jméno …

A k panu náměstku Šolcovi – právě o ota fakta v té besedě šlo. Pan profesor Šedlbauer je tam jasně a srozumitelně prezentoval. To, že jeho logické závěry se někomu nelíbí je fakt, ale jak říká s oblibou jeden váš politický kolega „můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak všechno“.

Závěrem padla otázka, na kterou čekám odpověď v nejbližších dnech. Proč představenstvo DPMLJ a.s. uložilo řediteli vyžádat si názor společnosti BusLine a.s. na zveřejnění auditu, když na pracovní skupině před zadáním padlo, že audit bude zveřejněn a o dotazu na spoelčnost BusLine nepadla zmínka? Předseda představenstva Roman Šotola (ČSSD) slíbil odpovědět v nejbližších dnech a já věřím, že svůj slib splní.

Pavel Felgr

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny