21. Květen, 2013

Organizátoři referenda získali potřebný počet podpisů, který je nutný pro vyhlášení referenda. Po kontrole 9754 odevzdaných podpisů bylo pro různé chyby vyřazeno 2248 podpisů, takže bylo potřeba doplnit dalších 555 podpisů, aby bylo dosaženo zákonné hranice 10 % voličů, v případě Liberce 8061 občanů. Vyhlášení historicky prvního libereckého referenda o privatizaci strategického majetku města…

|

21. Květen, 2013

Vzhledem k tomu, že sleduji dění okolo připravovaného městského referenda, přečetl jsem si dnes ráno cestou do práce se zájmem také článek primátorky města paní Rosenbergové- „Referendum? Ano, ale co to znamená pro vás?“. Ačkoliv sám nejsem z řady důvodů velkým příznivcem vyhlášení tohoto referenda, nemohu se nezastavit nad některými tvrzeními paní primátorky, která…

21. Květen, 2013

Rada Libereckého kraje LK na svém dnešním mimořádném zasedání projednala škodu vzniklou Libereckému kraji. Tato škoda vznikla v souvislosti se zaplacením odvodu za porušení rozpočtové kázně, což je v podstatě vrácení dotace ve výši 8.559.127 Kč, a úhradou vyměřeného penále. Celková škoda tedy činí více než 17 miliónů Kč….