nášLiberec

Search

Blázinec? Nikoli, jen se Starostovští radní poučili

Radě Libereckého kraje stačila lekce s odměnami. Pro připomenutí, celá kompletní rada odhlasovala v poměru 9:0 (5 x Starostové a 4 x Změna) snížení odměn. Pak přišel pan Korytář, řekl si o pravý opak a světe div se. S výjimkou hejtmana mu všichni radní vyhověli a v zastupitelstvu hlasovali pro opak sama sebe a pro navýšení odměn.

Rada kraje tentokráte odhlasovala jednomyslně 9:0 pravidla pro výběrové řízení na veřejnou autobusovou dopravu pro období 2014-2024. A světe div se podruhé, opět přišel pan Korytář (s panem Baxou) s tím, že se mu radou jednomyslně schválená pravidla pranic nelíbí. A že bude proti a že pravidla neprojdou. Starostovští radní však odmítli napodruhé se s sebou mávat. Dopravní výbor k odsouhlasenému návrhu zaujal souhlas s výhradou k několika bodům. A Starostovští radní se s dopravním výborem (vedeném členem Změny) dohodli na kompromisu zahrnujícím změny ve třech bodech (dle mého názoru nikoli podstatných).

Na zastupitelstvu pochopil rychle Jan Korytář, že prohrál a tak se pokusil obrátil kolo dějin. Tvářil se (on i pan Baxa i paní statutární náměstkyně), jakoby v životě o těch změnách ve třech bodech dříve neslyšel (jakoby mu to jeho předseda dopravního výboru dávno neřekl), zneužil 15 minutovou přestávku na poradu návrhové komise, na 40-ti minutovou masáž svého klubu a světe div se potřetí, pan Korytář najednou s celým svým klubem chtěl ten původní radou jednomyslně schválený návrh rady, o kterém  nechtěl předtím ani slyšet, dát schválit. Ba dokonce ho nyní navrhnul jako svůj vlastní návrh. Zde ovšem došla Starostovským radním s panem Korytářem trpělivost. Dali jasně najevo, že mají již tak plné zuby jeho věčného zasahování do vůle rady, jeho tahání tam a zpět,  že nadále mávat se s sebou panem Korytářem nenechají a že ho nepodpoří v jeho návrhu (byť totožným s jejich v radě jednomyslně schváleným návrhem), ale budou si stát za kompromisním návrhem vyjednaným s dopravním výborem. Naštvanost na pana Korytáře kvůli jeho metodám  dostoupila i u Starostů neradních a v celém zastupitelstvu takového vrcholu, že jeho návrh získal minimum hlasů. A tak jsem se stal já, který jsem neustále zcela nesmyslně obviňován z toho, jak chci kvůli panu Korytářovi rozbít koalici, jedním z velmi mála Starostů, který návrh pana Korytáře podpořili, neboť mě bylo chování pana Korytáře v zásadě ukradené. Rozhodující pro mě byl obsah návrhu a ten byl správný jak u návrhu původního radního (nyní Korytářova) tak u návrhu kompromisního.     

Návrh pana Korytáře (původní rady) tak schválen nebyl, zato v následném hlasování byl schválen  návrh kompromisní (dohoda Starostovských radních s dopravním výborem). Proti vůli pana Korytáře a jeho nejvěrnějších, zato všemi hlasy Starostů (včetně mého) a zastupiteli ze všech stran. Pan Korytář dostal od Starostovských radních zaslouženou lekci. Vykoledoval si jí sám. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky