Liberecké zastupitelstvo porušilo platný zákon – referendum jde k soudu

Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – předběžně v červnu 2014, pokud nedojde k vyhlášení předčasných voleb do PSP ČR).

Těchto 22 zastupitelů svým hlasováním pro tento návrh porušilo platný zákon o místním referendu, kde se píše:

§ 15
Den konání místního referenda
Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější.

Paní primátorka se k termínu referenda vyjádřila několikrát a několikrát uvedla nepravdivé informace. Naposledy zdůvodňovala termín 4. října takto: „Referendum má sloužit primárně k tomu, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor k aktuální situaci. Proto jsme zvolili termín, který jim to umožní. Nás zajímá jejich názor, kdežto politické hnutí Změna pouze jejich účast.“

To se ale paní primátorka velice mílí – nebo (což by bylo horší) záměrně neříká celou pravdu. Pokud by vedení města zajímal názor občanů na to, jak naložit s letištěm nebo akciovými společnostmi města, jistě by samo zorganizovalo besedy, kde by občanům představilo všechny možné varianty. To se ale nestalo. Navíc referendum konané v termínu řádných nebo mimořádných voleb by umožnilo občanům vyjádřit svůj názor úplně stejně – a do té doby mohli občané získat dostatek potřebných informací.

Mnohem podstatnější je ale to, o čem paní primátorka záměrně nemluví. Pokud nebude účast u referenda 35%, nebudou jeho výsledky pro vedení města závazné. Město tak sice bude znát názor občanů na danou otázku, ale nebude to pro něj jakkoliv směrodatné. To může v praxi znamenat, že občané se vysloví například proti prodeji nebo zástavě letiště, ale město ho klidně vloží do společného podniku s pochybnou firmou Czechvision Holding a.s. (se kterou mají velmi špatné zkušenosti například v Mostě).

Pokud by se ale referendum konalo souběžně s parlamentními volbami (jak ostatně doporučuje i soud), je pravděpodobné, že by volební účast potřebných 35% dosáhla a výsledky referenda by tak byly pro vedení města závazné.

O tom, kdy se bude referendum konat musí rozhodnout soud. Přípravný výbor se na něj obrátí jak ve věci termínu konání referenda, tak ve věci znění otázek. Zastupitelstvo totiž změnilo text otázek referenda (na návrh ODS), což mu také nepřísluší.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice