Supermajstrštyk hejtmana Půty

„Máte v Nové Vsi po povodních všechno hotovo, kromě krajských komunikací“, konstatoval v červnu 2013 hejtman Půta na oslavě výročí obce. „Co tedy na tom kraji děláte?“, musel si říct obyčejný člověk. A v těch samých dnech to řekli ve Vítkově radnímu pro dopravu Mastníkovi přímo: „Jak to, že se na tom kraji teď tak flákáte, že ty popovodňové opravy nejsou dávno hotový?“. Vůbec se nelze obyčejným lidem divit. A přitom se nemohli mýlit víc. Ale pravda je tak neuvěřitelná, že se jí lidský rozum zdráhá uvěřit.

Eichler – hejtman, který zahodil tutovou šanci

Nemohl to mít hejtman Stanislav Eichler rozehrané lépe. Členové vlády osobně deklarovali pomoc při opravě komunikací po povodních 2010.  Hejtman Eichler (a jeho náměstek pro dopravu Sepp) však pro získání dotací nečinili nic. Opakuji, nic, vůbec nic. Pamatuji si to jako dnes. Nervózní z toho, že se nic ve směru krajských komunikací neděje, jsem přepadnul jedno pondělní ráno hejtmana Eichlera při příchodu do jeho kanceláře. V ní mně sdělil, že v programu MMR jsou dotace pro kraje jen 50 % a protože kraj nemá na 50-ti % spoluúčast, tak nebudou žádat o nic.

„Tak jeďte na vládu žádat o navýšení dotace, všichni starostové budou stát za Vámi“ oponoval jsem. „Na vládě jsou z ODS a z TOP 09, ty já o nic prosit nebudu, já jsem z opozice“ sděloval mě úplně zkoprnělému hejtman Eichler.  A skutečně své slovo dodržel, nekonal vůbec nic. Prošel termín uzávěrek žádostí 28. únor 2011 a Liberecký kraj nepodal jednu jedinou žádost na dotace na opravy krajských povodní zničených komunikací. Naštěstí v březnu se termín prodloužil do 31. května 2011 a kraj po sílícím tlaku zoufalých starostů podal poslední možný den žádost alespoň na polovinu komunikací. Někteří starostové si ze zoufalství převedli něco na obce, aby tak dosáhli dotací na opravy sami (v Hrádku některé komunikace, v Chrastavě secesní most). 

Do konce minulého volebního období v říjnu 2012 Liberecký kraj v praxi nerealizoval z popovodňových oprav krajských komunikací (s výjimkou oprav mostů z půlmiliardového úvěru na mosty, dojednaného již před povodněmi, které se však týkaly povodní zasažených mostů jen částečně a navíc bez jakékoli dotace) nic, vůbec nic. Náměstek pro dopravu Sepp se usilovně snažil zachránit situaci tím, že se neustále chlubil v té době otevřenou rekonstruovanou Pobřežní ulicí v Chrastavě (druhá etapa průtahu na Frýdlant), což ovšem byla akce, která neměla s povodněmi co společného, byla financována z ROPu (tj. z Bruselu) a termín byl dán dávno před povodněmi. Pro nás informované z Chrastavy toto chlubení se bylo o to neuvěřitelnější, neboť jsme věděli, jak byl náměstek Sepp i při přípravě rekonstrukce Pobřežní neskutečně pasivní a tak nezbytná opakovaná vyjednávání s Povodím Labe v Hradci Králové ohledně pobřežních zdí (a vyjednání jejich převodu Libereckému kraji za symbolickou cenu 62 tisíc Kč) absolvovala a podmínky vyjednala namísto Libereckého kraje Chrastava (starosta  a především tajemník Miroslav Chvála), ale to je jiná historie.

Půta – hejtman, který dal gól desetiletí z beznadějné situace

Nemohl to mít hejtman Martin Půta rozehrané hůře. Nejenže při zvolení 27. listopadu 2012 nebylo hotovo z popovodňových oprav krajských komunikací z dotací MMR vůbec nic, ale především dávno, předávno, propadnul termín podávání žádostí o dotace. Nový hejtman Martin Půta spolu s novým radním pro dopravu Vladimírem Mastníkem dokázali rozeběhnout popovodňové rekonstrukce té poloviny komunikací, o které minulé vedení do onoho posunutého termínu podávání žádostí 31. května 2011 nakonec přeci jen požádalo.

A tak již práce v Heřmanicích i jinde probíhají naplno a probíhají i práce v Chrastavě na obou koncích města. Toto byla od nového pana hejtmana záslužná práce, ale zde si dovolím tvrdit, že by to dokázal zajistit i případný jiný zodpovědný a schopný člověk na jeho místě.  Naproti tomu, to, co se podařilo hejtmanovi zajistit v souvislosti s tou druhou půlkou povodní zničených komunikací, o jejichž opravy minulé vedení vůbec nepožádalo, tak s tím by si dle mého názoru v současné politické džungli nedokázal poradit nikdo jiný, vůbec nikdo. Termín 31. květen 2011 byl dávno, dávno propadlý, ale Martin to nevzdal. Vlezl všude, za premiérem, za ministrem financí za ministrem pro místní rozvoj, za řadou jejich náměstků a když ho vyhodili, vlezl tam znovu a znovu a znovu. A uspěl, získal příslib na dotace na  všechny zbývající povodní zničené krajské komunikace.

Jenže, když ten příslib získal, přišly povodně 2013, které zasáhly především jiné kraje. Hrozilo, že se přislíbené peníze přesunou na tyto povodně. Martin to ale dokázal ustát. Peníze na povodně 2013 uvolnila Vláda odjinud.   Jenže pak podal premiér, který dotace přislíbil, demisi a v té demisi se ocitla vláda celá, včetně ministrů financí a pro místní rozvoj, kteří mu je taktéž přislíbili. Ale zde stálo při něm a při nás všech štěstí, zasloužené štěstí (i když popravdě řečeno, myslím si, že i zde Martin tomuto štěstí výrazně napomohl). Ještě dříve než dosavadní vláda padla zcela, na svém úplně posledním zasedání v demisi ve středu dne 3. července 2013 se povodně 2010 dostaly na pořad. A sliby představitelů vlády se zhmotnily ve skutečnost. Liberecký kraj získal oficiálně 547 milionů Kč na jejich opravu, konkrétně pak na III/27252 Vítkov, II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa), II/592 Chrastava (II. etapa) (včetně kompletní Nové Vsi) a silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostu 290-011 (na Českolipsku).

Jásat můžeme nejen my na Chrastavsku, na Frýdlantsku a na Českolipsku, ale v celém Libereckém kraji. Panu hejtmanovi se podařilo nejen doslova vydolovat dávno propadlé dotace, ale podařil se mu navíc ten neuvěřitelný majsrštyk, že dokázal navíc dokonce vyjednat navýšení podílu státu z 50 na 85 procent. Podíl kraje tak klesne z 50 procent na procent 15. A to v důsledku znamená ušetřených 200 milionů, které kraj bude investovat do oprav krajských komunikací v jiných místech kraje. Kdybych měl tu moc a udělovala se Nobelova cena za vyjednávání, udělil bych jí našemu panu hejtmanovi za toto z fleku.     

Michael Canov, krajský zastupitel za SLK       

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky