Pod svícnem – jak to bývá – největší tma

Jan Korytář, lídr Změn, postavil své politické já na boji proti korupci. Tak ho má vnímat (a do značné opravdu i vnímá) široká veřejnost. V Libereckém kraji si dokonce vymyslel a prosadil i tzv. protikorupční komisi.

Dlouhodobým protikorupčním prostředkem, který Jan Korytář prosazuje, je zveřejňování majetkových přiznání politiků. Však také ZpLK jejíž byl volebním lídrem, měla ve svém volebním programu doslova: Naši zastupitelé budou zveřejňovat pravidelná majetková přiznání.

A v programovém prohlášení koalice Starostové pro Liberecký kraj  a Změna pro Liberecký kraj je v první tj. stěžejní kapitole uvedena transparentnost a otevřenost Libereckého kraje  uvedeno doslova: Naši zastupitelé budou zveřejňovat pravidelná majetková přiznání v rozsahu zákona o střetu zájmů

Pan Jan Korytář bez ohledu na programové prohlášení koalice SLK-ZpLK a bez ohledu na vlastní volební program nezveřejnil nic (zde originál stránky LK, zde kopie stránky ke dni 20. července 2013). Kázat vodu a pít víno? Kozel zahradníkem? No a co? Vždyť  pod svícnem je největší tma.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky