Názor Změny potvrzen – úrokové zajištění dluhopisu je neplatné

Na základě právního posudku Změny pro Liberec nechalo vedení Liberce vypracovat vlastní posouzení úrokového zajištění dluhopisu města s Českou spořitelnou. Analýza města potvrzuje, že tato finanční operace bývalého primátora J. Kittnera je neplatná. Smlouvy byly navíc podepsány bez vědomí zastupitelstva. Především díky tlaku Změny pro Liberec se snad podaří dopadům smlouvy zabránit.

Jaromír Baxa a Marian Böhm ze Změny se v květnu obrátili na vedení města s právním posudkem, který poukazoval na neplatnost této finanční operace s tím, že k jejímu uzavření neměl Jiří Kittner řádné oprávnění. Vedení města si následně nechalo zpracovat vlastní právní posudek, který neplatnost potvrzuje.

Posudek města potvrzuje analýzu Změny pro Liberec: úrokové zajištění dluhopisu je neplatné.
Důvodová zpráva k materiálu pro jednání Rady města 16.7.2013 to říká jasně: „Nejdůležitějším výstupem je vyjádření ze stanoviska (pozn. – zpracovaného advokátní kanceláří najaté městem), že transakce nebyla platně uzavřena, a tedy nezakládá platný a vymahatelný závazek Statutárního města Liberec“.

Následovat bude jednání s Českou spořitelnou o uznání neplatnosti úrokového zajištění. Vedení města navrhlo jednat o novém úrokovém zajištění opět s Českou spořitelnou, Změna pro Liberec na finančním výboru prosadila jednání jak s dalšími bankami, tak o jiných variantách úrokového zajištění, aby Liberec mohl získat co nejlepší podmínky.

Jaromír Baxa: „Podařilo se nám najít cestu, jak městu ušetřit stamiliony. Vyjednat lepší podmínky však z opozice nemůžeme. Děláme ale všechno proto, abychom prosadili na finančním výboru a na zastupitelstvu taková usnesení, která lepším podmínkám pomohou, a hlavně, která neumožní podobné spekulace s penězi města v budoucnosti bez vědomí zastupitelstva.“

Jaromír Baxa 777152097
Marian Böhm 777858964

Fakta o úrokovém zajištění dluhopisu

Červen 2010 – Schválení vydání dluhopisu v hodnotě 2 miliard s pohyblivou úrokovou sazbou zastupitelstvem města.
(úrok je vypočítán jako přirážka 3.39% k základní sazbě na mezibankovním trhu PRIBOR 6M)

Červenec 2010 – Primátor J. Kittner podepisuje několik smluv, kterými se mění podmínky dluhopisu schválené zastupitelstvem.
Úroková sazba se od r. 2014 má změnit z pohyblivé na pevnou ve výši 7.69% z nesplacené části dluhopisu. Podle původní smlouvy by přitom město platilo úrok do 4.5%, tj. cca o 60 milionů méně. Na existenci smluv veřejně upozorňuje Změna pro Liberec od jara 2011, do roku 2013 se však vedení města úrokovým zajištěním vůbec nezabývalo.

Březen 2013 – Změna pro Liberec zveřejňuje, že smlouvy mohou znamenat pro město ztrátu až okolo 400 milionů korun (pozn. nynější odhad ztráty je nižší o více jak 50 milionů). Vedení města stále považuje úrokové zajištění za platné a nezpochybňuje jej.

Květen 2013 – Marian Böhm a Jaromír Baxa předkládají vedení města právní posouzení úrokového zajištění ukazující, že úrokové zajištění je neplatné. V průvodním dopise uvádějí: „Naše právní analýza ukazuje několik důvodů, na základě kterých se domníváme, že úrokové zajištění nebylo uzavřeno v souladu se zákony a tudíž není platné. Na základě tohoto zjištění sdělujeme důvodné obavy, že město hodlá plnit na základě neplatné smlouvy. Doporučujeme proto, aby se město otázkou platnosti závazků plynoucích z úrokového zajištění nadále zabývalo.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v