Problémy Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje musíme řešit věcně a jednáním

Se zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu (LOK) jsme se shodli, že situace kolem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) se musí zklidnit, žádné personální kroky zatím neplánuji.

Dnes jsem se setkal se zástupci vedení organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a LOK při ZZS LK. Projednali jsme situaci kolem ZZS LK a dopisy, kterými se na mě obrátili v posledních týdnech, a to po sérii kontroverzních článků v médiích, jejichž výsledkem byl mimo jiné i výzva k odvolání statutární náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové z funkce.

Otevřeně jsme diskutovali podle mého názoru zbytečně vyhrocenou situaci kolem záchranné služby a shodli se na tom, že hlavním zájmem je zklidnit atmosféru a obnovit důvěru na obou stranách. Sdělil jsem, že některá mediální vyjádření paní statutární náměstkyně Kocumové i pana ředitele Mackovíka považuji za jejich osobní selhání a předpokládám, že se nebudou v žádné podobě opakovat. Problémy se musí řešit výhradně věcně a jednáním, bez politických vlivů nebo osobních emocí, neboť se jedná o společný zájem na dobrém fungování jedné z nejdůležitějších příspěvkových organizací kraje. Zdůraznil jsem přítomným zástupcům odborů a LOK, že rozhodnutí o případném odvolání kteréhokoliv člena rady kraje je v kompetenci Zastupitelstva LK, nepřísluší odborům jej navrhovat a záleží jen na nejvyšším orgánu kraje, zda se takovou věcí bude zabývat.

Zástupce odborů a LOK jsem informoval o důvodech zadání forenzního auditu, který je u tak významné organizace, které LK ročně poskytuje na činnost více než 150 mil. Kč, standardním nástrojem hledání možných úspor a zlepšení. Zdůrazňuji, že jeho výsledky budou známy a projednány radou kraje až po předčasných parlamentních volbách a audit s nimi nijak nesouvisí. Podobné forenzní audity probíhají i v jiných organizacích kraje, například Silnice LK a.s.

Považuji za manažerské selhání pana ředitele Mackovíka, že za situace, kdy je v rezervě rozpočtu LK připraveno 15 mil. Kč na dofinancování potřeb ZZS LK o tyto prostředky dosud nepožádal.  Zmíněné navýšení provozního příspěvku nebylo nikdy podmíněno výsledky forenzního auditu, jak pan ředitel Mackovík dnes nepravdivě uvádí v médiích. Nijak se o tom ostatně nezmínil ani při projednávání této záležitosti na radě kraje 3. 9. 2013. Používání tohoto argumentu jako zdůvodnění škrtů v platech zaměstnanců ZZS LK považuji za nekorektní.

Osobně jsem byl nepříjemně překvapený pro mě novými informacemi o velmi špatném stavu vozového parku ZSS LK, které přímo na dnešním setkání z úst odborářů zazněly. V této souvislosti nerozumím tomu, proč zatím nebylo ze strany ZZS LK vypsáno nové výběrové řízení na sanitní vozy, když má v rozpočtu 8 mil. Kč na tento účel. Jsem přesvědčený, že pan ředitel Mackovík by se měl více věnovat řízení ZZS LK a méně nepravdivým prohlášením pro média a veřejnost.

Vzhledem k probíhajícímu forenznímu auditu neplánuji až do jeho uzavření žádné personální kroky vůči ZZS LK. S ředitelem příspěvkové organizace, který jinak vystupuje na schůzi rady kraje, něco jiného říká zástupcům odborů a jinak vystupuje v médiích, ale nemohu dlouhodobě spolupracovat.  Protože mi záleží na dobrém fungování záchranné služby, chci nezkresleně informovat o vztahu Libereckého kraje k ZZS LK všechny její zaměstnance, kteří o to projeví zájem. Mé setkání s nimi je plánováno na pátek 13. 9. 2013.

 Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt