Stanovisko klubu KSČM k požadavku na změnu termínu konání místního referenda

 Zastupitelstvo města Liberec na svém jednáni dne 27.6.2013 usnesením č. 139/2013  vyhlásilo  v souladu s ustanovením § 13 zákona o místním referendu mstní referendum s otázkami , jak je předložil přípravný výbor. Jednalo se o nejbližší zasedání zastupitelstva . Zastupitelstvo města stanovilo tímto usnesením termín konání místního referenda na 4.10.2013 , čímž byla dodržena 90 denní lhůta .

Zákon o obcích v ustanovení § 60 stanoví – volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony, pro naši potřebu tedy zákon 22/2004 Sb. v platném znění.  Zákon o místním referendu je tedy zákonem speciálním k zákonu o obcích, tedy co neobsahuje obecný předpis , to se použije dle předpisu speciálního.

Rozpor mezi přijatým usnesením a návrhem přípravného výboru je v tom, že přípravný výbor navrhoval pozdější konání místního referenda – spojení s předčasnými parlamentními volbami. Zastupitelé tomuto požadavku nevyhověli a stanovili termín odlišný od návrhu přípravného výboru.

Zákon o místním referendu pamatuje na případy, kdy zastupitelstvo , které má povinnost vyhlásit referendum , je nečinné , nebo rozhodne jinak , než navrhuje přípravný výbor, a to soudní ochranou přípravného výboru. Je škoda, že v tomto případě přípravný výbor promeškal lhůtu k podání návrhu na soudní přezkum podle § 57 a 58 zákona o místním referendu. Soud by totiž svým rozhodnutím závazně stanovil termín konání místního referenda.

Požadavek na změnu usnesení zastupitelstva města ve věci místního referenda

Jak jsem uvedla výše, zákon o místním referendu je speciálním zákonem k zákonu o obcích , tedy i k činnosti a rozhodování zastupitelstva. Zákon o místním referendu zrušení referenda , resp. změnu jeho konání n e ř e š í . Referendum bylo řádně vyhlášeno, zda je termín konání v souladu se zákonem nám již nikdo neřekne a to vinou přípravného výboru.
Požadavek na změnu termínu tedy nelze přijmout – zastupitelstvo, které by o tom rozhodlo , by nebylo nejbližší ( rozpor se zákonem o míst. referendu).

Sepsala Věra Skřivánková, zastupitelka za zastupitelský klub KSČM

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu