Stanovisko klubu KSČM k požadavku na změnu termínu konání místního referenda

 Zastupitelstvo města Liberec na svém jednáni dne 27.6.2013 usnesením č. 139/2013  vyhlásilo  v souladu s ustanovením § 13 zákona o místním referendu mstní referendum s otázkami , jak je předložil přípravný výbor. Jednalo se o nejbližší zasedání zastupitelstva . Zastupitelstvo města stanovilo tímto usnesením termín konání místního referenda na 4.10.2013 , čímž byla dodržena 90 denní lhůta .

Zákon o obcích v ustanovení § 60 stanoví – volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony, pro naši potřebu tedy zákon 22/2004 Sb. v platném znění.  Zákon o místním referendu je tedy zákonem speciálním k zákonu o obcích, tedy co neobsahuje obecný předpis , to se použije dle předpisu speciálního.

Rozpor mezi přijatým usnesením a návrhem přípravného výboru je v tom, že přípravný výbor navrhoval pozdější konání místního referenda – spojení s předčasnými parlamentními volbami. Zastupitelé tomuto požadavku nevyhověli a stanovili termín odlišný od návrhu přípravného výboru.

Zákon o místním referendu pamatuje na případy, kdy zastupitelstvo , které má povinnost vyhlásit referendum , je nečinné , nebo rozhodne jinak , než navrhuje přípravný výbor, a to soudní ochranou přípravného výboru. Je škoda, že v tomto případě přípravný výbor promeškal lhůtu k podání návrhu na soudní přezkum podle § 57 a 58 zákona o místním referendu. Soud by totiž svým rozhodnutím závazně stanovil termín konání místního referenda.

Požadavek na změnu usnesení zastupitelstva města ve věci místního referenda

Jak jsem uvedla výše, zákon o místním referendu je speciálním zákonem k zákonu o obcích , tedy i k činnosti a rozhodování zastupitelstva. Zákon o místním referendu zrušení referenda , resp. změnu jeho konání n e ř e š í . Referendum bylo řádně vyhlášeno, zda je termín konání v souladu se zákonem nám již nikdo neřekne a to vinou přípravného výboru.
Požadavek na změnu termínu tedy nelze přijmout – zastupitelstvo, které by o tom rozhodlo , by nebylo nejbližší ( rozpor se zákonem o míst. referendu).

Sepsala Věra Skřivánková, zastupitelka za zastupitelský klub KSČM

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ředitel liberecké zoo David Nejedlo přišel obhajovat investice zoo za 25 mil. Kč, které mu každoročně posílá ze svého rozpočtu město Liberec. Moc se
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního