nášLiberec

Search

Jak Jan Korytář opětovně hodil Starostům do snížení odměn vidle

Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj zastoupení v radě Libereckého kraje schválili 8. ledna usnesením 11/13/RK jednomyslně (9:0, 5x Starostové, 4x Změna)  snížení odměn u zastupitelů,  členů komisí a výborů o 10%. Přesně tak jak před volbami obě strany slibovaly (a jak také splnily u všech  obchodních společností, kde rada plní funkci valné hromady a snížila odměny dokonce  minimálně o 20%). 

Pak se však zasáhnul předseda Změny Jan Korytář a dosáhnul pravého opaku.  Na zastupitelstvo dne 26. února šel jeho návrh, který byl přesně opačný a odměny naopak navyšoval o desítky procent. Podařilo se mu nejen naprosto otočit hlasování proti radním u vlastních, ale dokonce i u většinové části Starostů (7 ze 13). Radní až na hejtmana dokonce otočili sami proti sobě všichni a Starostovský náměstek pro finance dokonce návrh Jana Korytáře přednesl jako vlastní. Jak se to Janu Korytářovi podařilo, dodnes nechápu. Podstatné však bylo, že si Starostové uvědomili svou chybu, hrubou chybu a pokusili se o nápravu.

Na zářijové radě kraje (po měsíčním konzultování hejtmana s vedením Změny, která neměla  námitky) byl opětovně schválen již jednou schválený lednový návrh  (snížení odměn o 10% oproti období 2008-2012). Téměř jednomyslně (7:1), pro nebyla jen statutární náměstkyně pro zdravotnictví (Změna), nepřítomný náměstek pro finance (Starostové) avizoval svůj souhlas předem. 

Na zastupitelstvu ovšem návrh hejtmana a rady schválen nebyl. Opět zasáhnul Jan Korytář a opět dosáhnul svého. Budiž jako plus hodnoceno to, že se mu vzepřeli (až na náměstkyni pro zdravotnictví) všichni jeho radní (nebylo to poprvé, viz jeho snaha o zabránění zateplení českolipské nemocnice či výstavbě heliportu v nemocnici Liberecké). Tři radní ze Změny, kompletní sestava přítomných členů ODS (tři, další dva nebyli přítomni) a jeden komunista však dali spolu s kompletní třináctkou Starostů jen hlasů dvacet.  A to nestačilo (kvórum 23).

Při diskusi se Jan Korytář bránil možností dosáhnout úspor snížením počtu členů výborů a komisí. Budiž mu vyhověno. Zrušení jeho výplodu tzv. protikorupční komise se přímo nabízí. Zatím nevyplodila vůbec nic (kromě snů jeho předsedy na miliony z krajských peněz), údajně komise po celou dobu své existence připravuje etický kodex zastupitele. A tak dosud jediným praktickým výstupem bylo vystoupení jejího předsedy, který se usilovně snažil dehonestovat ředitele záchranné služby zato, že si dovolil ohlásit policii pokus o úplatek člověkem z okolí předsedy komise.

Přehled hlasování – zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky