Jsou lepší levní nebo dobře pracující zastupitelé?

Zastupitelstvo Libereckého kraje neschválilo snížení odměn zastupitelům. Tento návrh jsem nepodpořil. Ani ne tak kvůli samotnému faktu snižování, jako kvůli tomu že diskusi o výši odměn nepředcházela diskuse o tom, co vlastně vedení kraje od zastupitelů za práci chce: Jestli mají jen sedět na zastupitelstvu nebo jestli mají aktivně posuzovat návrhy na schválení, aktivně přicházet s vlastními tématy, dále se vzdělávat a podobně.

Jediným argumentem pro předložený návrh byla hejtmanem prezentovaná nutnost šetřit. Máme ale šetřit zrovna na odměnách zastupitelů? Vyplatí se to? Má být funkce zastupitele jen čestnou funkcí a mají pracovat jen radní? Neměli bychom tedy odměny škrtnout úplně?

Jsem přesvědčen o tom, že úspory na odměnách, stejně jako úspory na platech se jen málokdy vyplatí. Platí to jak u politiků, tak u úředníků, tak v dalších profesích. Snížení odměn obvykle vede k tomu, že lidé pracují méně, méně na sobě pracují, jsou méně iniciativní. Dokonce existuje i věděcká studie dokládající, že nižší odměny ve volených funkcích vedou k tomu, že tyto funkce pak vykonávají lidé s horším vzděláním, menší praxí a podobně a ve svém důsledku se tak vyšší platy politikům promítnou na jejich lepší práci (nejnověji Stefano Gagliarducci a Tommaso Nannicini: „Do Better Paid Politicians Perform Better? Disentangling Incentives from Selection“, publikováno v jednom z nejprestižnějších ekonomických vědeckých žurnálů v Evropě, Journal of European Economic Association, 2013, 11/2).

Ve své práci jsem proto vždy kladl důraz na to, aby prostředky na mzdy byly až tím posledním, kde se šetří, a to jen v případě, kdy skutečně nebyla jiná možnost.

Jak vysoké jsou dnes odměny zastupitelů na kraji?

Nejvyšší odměnu má několik zastupitelů, kteří jsou zároveň předsedy výborů či komisí, mají dnes cca 7.500 čistého měsíčně, nyní je navrženo snížení na necelých 5.000 měsíčně. Předseda komise či výboru má nyní odměnu 6.600 hrubého, v návrhu hejtmana by měl mít nově 3.800 hrubého. Takové snížení se nám zdá neadekvátní. V případě, že výbor či komise nezasedá, má krajský zastupitel měsíční odměnu cca 3.000 Kč.

Je také pravdou, že někteří zastupitelé jsou členy statutárních orgánů krajských společností, já jsem např. členem dozorčí rady nemocnice v České Lípě, s odměnou 8.000 Kč hrubého měsíčně. Opět se na tuto odměnu můžeme podívat různě. Buď jako na trafiku, která mi má zvýšit plat k mé odměně zastupitele. Nebo jako odměnu za práci pro společnost s půlmiliardovým obratem, která zajišťuje lůžkovou zdravotní péči pro západní třetinu Libereckého kraje.

Co jsme v dozorčí radě udělali? Za nejpodstatnější považuji následující: Jen na projektu zateplení jsme docílili úspory ve výši 20 milionů korun, bez aktivního zapojení hejtmana, náměstkyně Kocumové, ale i některých členů dozorčí rady by k ničemu takovému nedošlo. Vybrali jsme vybrali nového ředitele potom, co jsme zjistili, že původní ředitel nerespektoval usnesení dozorčí rady. V dozorčí radě aktivně prosazujeme větší spolupráci s nemocnicí v Liberci, která za minulého vedení prakticky neexistovala.

Posuzujeme návrhy úspor tak, aby nemocnici příliš nerostla doba splatnosti faktur a aby dokázala rozvíjet nabízenou lékařskou péči i v situaci, kdy zejména díky TOP 09 razantně klesly platby zdravotních pojišťoven za zdravotní péči.
Podobně bych mohl rozebrat svou práci i v dalších funkcích. Mé odměny z nich může každý najít  zde a posoudit, jestli jde o odměny vysoké nebo nízké ve srovnání s tím, co jsem v těchto funkcích vykonal.

V zastupitelském klubu Změny pro Liberecký kraj  uznáváme potřebu úspor, považujeme ale za stejně důležité, aby úspory šly ruku v ruce s efektivitou práce jednotlivých výborů a komisí. Opakovaně jsme v jednáních navrhovali, aby odměny členů zastupitelstva byly srovnány s dalšími odměnami v rámci Libereckého kraje a v rámci jeho obchodních společností a s ohledem na časovou náročnost jednotlivých funkcí a na zodpovědnost, kterou jako zastupitelé mají.

Přesto bylo hejtmanem navrženo plošné snížení odměn, ale pouze u těch, kdo vykonávají práci zastupitele při zaměstnání. Hejtmana ani radních se snížení odměn týkat nemělo. Na návrh zastupitelky L. Kadlecové, aby se hejtman k odměnám postavil čelem a snížil si sám jako první odměnu o 10%, hejtman reagoval pouze odkazem na to, že v roce 2011, tedy ještě před jeho nástupem do funkce, již vláda snížila odměny hejtmanů a radních o 5%. Je ale nutné podotknout, že limity odměn řadových zastupitelů byly v roce 2011 také sníženy. Rozdíl je v tom, že vládní nařízení určuje odměny hejtmanů a radních jako fixní, odměny zastupitelů však jako maximální možné. Panu hejtmanovi však nic nebránilo např. v tom, aby část své mzdy kraji věnoval formou daru a šel tak ostatním příkladem.

Diskusi o výši odměn se nicméně nebráníme. Jsme ochotni jednat o úpravě odměn zastupitelů v jiné formě, než která byla navržena dnes, stejně jako o dalších možných úsporách v krajském rozpočtu. S panem hejtmanem sdílíme potřebu úspor, ale vždy by mělo jít o spravedlivá a uvážlivá řešení, ne o nepromyšlené škrtání, které se může projevit v horší kvalitě služeb pro občany nebo třeba právě v tom, že zastupitelé nebudou mít vytvořené adekvátní podmínky pro svou práci.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není